Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Ani déšť posledních dní nezlepšil plavební podmínky pod Kořenskem

8. 8. 2019

Dne 30.7.2019 došlo vzhledem k hydrologické situaci k podkročení kóty hladiny 347,60 m n. m. v nádrži VD Orlík. Z tohoto důvodu nejsou v úseku ř. km 200,40 (VD Kořensko) až ř. km 182,66 (Podolsko) garantovány ponory plavidel 1,3 m. Provoz plavební komory Kořensko bude z důvodů možnosti přesunu plavidel do lokalit trvalého stání ukončen až poklesem hladiny pod kótu 347,00 m n. m. Viz Informace Státní plavební správy č. 24/2019 ze dne 30.7.2019.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb