Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Bezpečnější místa pro koupání a zklidnění plavby

2. 7. 2019
"Pro letošní rok již platí dopravní opatření, která obnovují žlutými bójemi vymezené plochy pro bezpečné koupání na oblíbených vodních nádržích, obnovují místa pro výtlačný režim plavby v Praze, na Slapech, Velkých Žernosekách, Těrlicku a nově i na vybraných úsecích horní Vltavy. V lokalitách Cholín a Kobylníky na Slapech se nově převádí plavba na pravou stranu plavební dráhy, kde nejsou vázána plavidla či plovoucí zařízení,“ řekla ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová po schůzce s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem. K dopravním opatřením na Slapech je nově připravena speciální mapa opatření část 1 a část 2.
Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb