Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Hořínská plavební komora už má zpět most

30. 4. 2020
Dnes osazená ocelová konstrukce bude v budoucnu obložená původním kamenem, takže pokud bude most v dolní poloze, nebude vidět oproti původnímu vzhledu žádná změna. V horní poloze pak umožní průjezd až 7 m vysokých lodí. Akce je součástí projektu Zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty a je spolufinancována Evropskou unií Nástrojem pro propojení Evropy.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb