Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Ing. Jan Skalický šéfem ŘVC ČR

2. 4. 2012
Ministr dopravy pověřil řízením ŘVC ČR Ing. Jana Skalického. Ten k letošnímu bouřlivému vývoji ve firmě řekl:"„Některé chyby se staly a já věřím, že jsme přijali taková opatření, aby se již neopakovaly. Nemůžeme se ale stále jen koukat do minulosti. Mým úkolem je nejen stabilizovat ŘVC, ale i vytvořit takový rozvojový plán vodních cest, aby se vodní dopravě vrátil její význam, který jí bezesporu patří. Vyspělé státy Evropy podporují přenesení části nákladní dopravy ze silnic na vodu. Stejně tak významnou je i turistická vodní doprava, jejíž popularita v Evropě rok od roku roste. Bylo by smutné, kdyby Česká republika v tomto směru nevyužila svůj potenciál. Věřím, že se nám tyto ambiciózní cíle podaří naplnit, protože mám k dispozici tým spolehlivých a vysoce kvalifikovaných odborníků.“
Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb