Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Lodní výtah na VD Orlík mimo provoz

23. 8. 2018

Upozorňujeme, že z důvodu nepříznivé hydrologické situace dojde během pátku 24.8.2018 k přerušení provozu lodního výtahu na VD Orlík do odvolání.


Zpráva Povodí Vltavy, s.p.:

Informace k ukončení provozu lodního výtahu na VD Orlík

Oznamujeme, že v důsledku hydrologické a provozní situace, a to z důvodu dlouhodobě nízkého přítoku do nádrže Orlík a potřebě zajistit minimální odtok z Vltavské kaskády v množství 40 m3.s-1, dojde v pátek 24.8.2018 k poklesu hladiny v nádrži VD Orlík pod kótu 345,60 m n.m. (systém Balt po vyrovnání), která je rozhodná pro provoz lodního výtahu (plošinový vůz), určeného pro přepravu sportovních lodí přes hráz vodního díla Orlík. Provoz lodního výtahu tak bude během pátku 24.8.2018 ukončen. 

O ukončení provozu lodního výtahu informuje Státní plavební správa informací č. 24/2018.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb