Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Modernizace historického zdymadla Hořín na Vltavě je v poločase

24. 10. 2019
Dnešní prohlídky unikátní stavby se mimo jiných zúčastnil také zástupce DG MOVE Patrick Vankerckhoven z Evropské komise. Ten také 
potvrdil zájem Evropské unie na rozvoji vodních cest a přesunu části přepravních výkonnů do módu vodní dopravy, když řekl: „Tento projekt je první stavbou na vodních cestách, která plní cíle dopravní politiky Evropské Unie na koridoru hlavní sítě TEN-T a odstraňuje strategická omezení definovaná Evropským koordinátorem Mathieu Groschem na dopravním koridoru Východ – východní StředomoříVěříme, že zlepšování plavebního stavu vodních cest bude pokračovat a Česká republika vyřeší i problematickou splavnost Labe u hranic se SRN, aby byly naplňovány cíle dosažení nízkoemisní a udržitelné dopravy v Evropě“.
Přítomní zástupci Ministerstva dopravy ČR, ředitel odboru Fondů Marek Pastucha a zástupkyně ředitele odboru Zahraničních vztahů a EU Blanka Bednářová, zdůraznili, že vodní doprava je nedílnou součástí dopravního mixu v ČR a Ministerstvo dopravy má zájem na zvýšení přepravních výkonů na vodních cestách. Zároveň zdůraznili nutnost dodržení termínu dokončení stavby a pokračování v přípravě dalších strategických staveb na vodních cestách ČR.
Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb