Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Omezení plavby na Baťově kanálu a řece Moravě

23. 8. 2018
Organizace omezení plavebního provozu

Z důvodu kritického nedostatku vody na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec stanovujeme režimové opatření při proplouvání plavebními komorami a omezení ponoru plavidel následovně:

  1. Proplouvání všemi plavebními komorami bude probíhat vždy mimo pondělí v 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 hodin a proplavování bude začínat vždy z dolní rejdy plavební komory.
  2. Ponor plavidel nesmí přesahovat hodnotu 0,60 m.

Toto opatření obecné povahy platí pro všechna plavidla.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb