Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Omezení provozu na plavební komoře Kořensko

6. 8. 2018

Dnes v 7:00 byla podkročena minimální plavební hladina pod VD Kořensko. Povodí Vltavy, s.p. předpokládá provoz PK Kořensko cca do pátku 10. 8. 2018 pro návrat plavidel do domovských přístavů. Dbejte zvýšené opatrnosti! Minimální plavební hloubka 1,6 m není garantována!
Zpráva Povodí Vltavy, s.p.:

Dnes v 7:00 byla podkročena minimální plavební hladina v koncovém části nádrže VD Orlík (pod VD Kořensko). Aktuálně tedy nejsme pod VD Kořensko schopní garantovat minimální plavební hloubku 1,6 m. Státní plavební správa vydá Opatření obecné povahy, o omezení plavebního provozu na vodní cestě.

Náš předpoklad je takový, že PK Kořensko budeme provozovat cca do příštího pátku 10.8.2018 tak aby měla plavidla možnost vrátit se do „domovské“ lokality. Plavební hloubka by, dle našeho odhadu, do té doby neměla klesnout pod 1 m. Při plavbě dbejte zvýšené opatrnosti!

Žádáme Vás tedy o předávání této informace všem plavidlům, jež by mohla tato skutečnost omezit.

Informaci bude šířit též obsluha na všech plavebních komorách na Horní Vltavě.

S pozdravem

 

Ing. Tomáš Vaněček

úsekový technik PS6 - VLTAVA

Povodí Vltavy, s.p. závod Horní Vltava

tel.: +420 723 454 602

e-mail: tomas.vanecek@pvl.cz

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb