Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Plavební kanál Vraňany - Hořín se opět na 2 měsíce vypouští

31. 1. 2020
Odpoledne 31.1.2020 začíná vypouštění plavebního kanálu Vraňany - Hořín u Mělníka, aby bylo možné dokončit konstrukce průchodů inženýrských sítí pod dnem plavebního kanálu, nová shybka odvodnění ve Vraňanech nahrazující původní z roku 1905 a odstranily se zbývající části původních základů mostů. Poté budou definitivně upraveny břehy a dva silniční mosty v Lužci se dočkají nové ocelové nosné konstrukce osazené těžkými jeřáby stojícími na dně kanálu. 1.4.2020 lodě opět do plavebního kanálu vyplují a práce budou pokračovat už ze břehu.


Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb