Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Plavební komora Hořín dostala nová dolní vrata

20. 4. 2020
Ty zatím budou mít k dispozici plavební komoru pouze s původní parametry. Její plný provoz v roce 2021 se zdvižným mostem v dolním ohlaví však umožní průjezd až 7 metrů vysokých lodí s šířkou až 12 metrů. Bezpečnost proplavení zvýší i úprava dolní i horní rejdy plavební komory.

Akce je součástí projektu Zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty a je spolufinancována Evropskou unií Nástrojem pro propojení Evropy.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb