Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Poslední nový most přes plavební kanál Vraňany - Hořín u Vrbna je na svém místě

26. 10. 2020
Poslední nový most přes plavební kanál Vraňany-Hořín na silnici mezi Hořínem a Vrbnem zhotovitel o víklendu 24. a 25.10.2020 vysouval z levého břehu, kde byla konstrukce z dovezených dílů svařena, po provizorních podpěrách postavených na dně vypuštěného kanálu až na betonovou opěru na břehu druhém.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb