Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Předběžná tržní konzultace

13. 6. 2018
Ředitelství vodních cest ČR představuje svůj záměr na zadání veřejné zakázky s názvem „Analýza marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku – Nová přístavní území ČR v Hamburku“, prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ.


Bližší informace:

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI

Příloha č.1 - Dotazník

Příloha č.2 - Zadávací dokumentace

Příloha č.3 ZD - Smlouva o dílo

Příloha č.3 ZD - Příloha č.1 Smlouvy - Smluvní podmínky

Příloha č.5 ZD

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb