Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Předběžná tržní konzultace - Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

29. 10. 2018
Ředitelství vodních cest ČR představuje svůj záměr na zadání veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností - Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě“, prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ.


Bližší informace:

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI

Příloha č.1 - Dotazník

Příloha č.2 - Zadávací dokumentace

Příloha č.3a ZD - Smlouva o dílo

Příloha č.3b ZD - Příloha č.1 Smlouvy - Smluvní podmínky

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb