Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Předběžná tržní konzultace / Preliminary market consultation

27. 2. 2018
Ředitelství vodních cest ČR představuje svůj záměr na zadání veřejné zakázky s názvem „Dodávka technického vybavení na rozšíření infrastruktury pro radiofonní provoz na labskovltavské vodní cestě“, která bude realizována v rámci projektu s názvem „Rozšíření infrastruktury pro radiofonní provoz na LVVC“, prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ.

The Directorate of Waterways of the Czech Republic presents its intention to award a public contract called “Delivery of Equipment to Expand Infrastructure for the Elbe-Vltava Waterway Radiotelephone Operation” to be implemented within the project of “Expansion of Infrastructure for the Radiotelephone Operation of the Elbe-Vltava Waterway”, through the institution a preliminary market consultation under S. 33 of the Public Procurement Act.

Bližší informace:

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI

INFORMATION ON PRELIMINARY MARKET CONSULTATION

Dotazník k předběžné tržní konzultaci k veřejné zakázce

Questionnaire for public contract preliminary market consultation

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb