Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

ŘVC ČR není investorem nové plavební komory Smíchov

2. 1. 2019
Ředitelství vodních cest ČR není investorem a ani se v současnosti nepodílí na přípravě stavby nové plavební komory Smíchov. Příprava stavby je plně v kompetenci Povodí Vltavy, s.p. To jediné je také zodpovědné za všechny kroky směřující k realizaci této stavby nikoliv, jak se tvrdí například na: https://www.facebook.com/groups/302252586833370/permalink/817393148652642/
Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb