Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

ŘVC ČR se dohodlo s městem Kroměříž na spolupráci při výstavbě přístavu

3. 11. 2017
23.10.2017 bylo uzavřeno memorandum mezi Ředitelstvím vodních cest ČR a Městem Kroměříž o spolupráci při budování přístavu a přístaviště v Kroměříži, které bude navazovat na připravované prodloužení Baťova kanálu.

Ředitelství vodních cest ČR zabezpečí projektovou přípravu a následnou realizaci a provoz veřejného přístaviště Kroměříž v centru města na konci prodloužené vodní cesty a rekreačního přístavu Kroměříž, vytvářející zázemí pro stání plavidel a další související služby. Město Kroměříž se bude na projektu podílet zajištěním přístupových komunikací, sociálního zázemí, parkoviště a další infrastruktury cestovního ruchu. 

Během roku 2018 bude vypracována lokalizační a dispoziční studie variant, na jejímž základě bude společně dohodnuto konkrétní řešení přístavu.

Kompletní text memoranda

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb