Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Výzva k předkládání žádostí o spolupráci při užívání rozšířených služeb AIS

11. 9. 2019Výzva k předkládání žádostí o spolupráci při užívání rozšířených služeb AIS v rámci referenční aplikace koridorových služeb RIS

V zájmu řádného prověření a optimalizace poskytování informací vůdcům plavidel vedoucí k bezpečnějšímu, spolehlivějšímu a lépe plánovanému průběhu plavby, Ředitelství vodních cest ČR jako implementační organizace RIS zveřejňuje výzvu k předkládání žádostí o spolupráci při užívání rozšířených služeb AIS v rámci referenční aplikace koridorových služeb RIS.

Termín pro předkládání žádostí je 15.10.2019 12:00 hodin na ŘVC ČR

Předmětem spolupráce je zapůjčení prohlížeče elektronických plavebních map vnitrozemský ECDIS v navigačním režimu se zobrazováním rozšířených informací AIS referenčnímu vzorku komerčních lodí provozovaných na koridoru Labe – Vezera, které jsou vybaveny transpondérem AIS Class A s funkčním výstupem pro propojení s poskytovaným prohlížečem. Od účastníků spolupráce budou formou dotazníků shromažďovány zkušenosti a podněty z používání těchto služeb během referenční implementace. Upřednostněny budou lodě vybavené funkčním radiolokátorem.  

V rámci projektu RIS COMEX, dílčí aktivitě 5.1 Bezpečnostní aspekty, budou na koridoru Labe – Vezera, který zahrnuje kromě těchto vodních cest také Vltavu, Elbe-Seiten kanál a příslušnou část Mitteland kanálu, referenčně zavedeny nové služby, představující distribuci informací kritických pro vůdce plavidel během plavby pomocí AIS až do palubního prohlížeče elektronické plavební mapy, kterou má vůdce plavidla před sebou. Okamžitě tak bude mít vůdce plavidla k dispozici bez potřeby jakýchkoli manuálních úkonů aktuální vodní stavy, podjezdné výšky mostů, omezení v plavební dráze, aktuální polohu kyvadlových přívozů i světelnou signalizaci na pohyblivých mostech a aktuální polohu vybraných bójí (AtoN). V referenčním provozu bude prověřována i výměna informací o předpokládaných a požadovaných časech připlutí na plavební komory a pohyblivé mosty (přes plavební kanál Vraňany – Hořín).

Poskytován je omezený počet prohlížečů pro referenční ověření funkčnosti služeb za obdobných podmínek, jako na koridoru Labe – Vezera poskytuje v rámci projektu RIS COMEX Spolková republika Německo.


Spolufinancováno nástrojem EU CEF


 

Podrobnosti ke stažení:


Upozorňujeme, že výzva není určena plavidlům, která nejsou vybavena transpondérem AIS, malým plavidlům a plavidlům nevyužívaným pro komerční vnitrozemskou vodní dopravu na koridoru Labe - Vezera.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb