Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR není investorem a ani se v současnosti nepodílí na přípravě stavby nové plavební komory Smíchov. Tímto se ostře ohrazujeme proti fámám, které se v posledních dnech šíří zejména po sociálních sítích. Příprava a realizace stavby je pouze v kompetenci Povodí Vltavy, s.p. Více zde..
PF 2019
21. 12. 2018
Budujeme moderní vodní cesty pro 21. století. Všem příznivcům vodních cest a vodní dopravy přejeme krásné a pohodové svátky a v roce 2019 hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR v rámci zakázek na stavby infrastruktury vodních cest kompletně přechází na smlouvy mezinárodního standardu FIDIC. Ministerstvo dopravy nyní schválilo obchodní podmínky tzv. zelené knihy FIDIC pro menší stavby vodních cest. Navázalo tak na obchodní podmínky tzv. červené knihy FIDIC užívané Ředitelstvím vodních cest ČR pro velké stavby od počátku letošního roku, na jejichž základě se dnes již realizují dvě stavby modernizace Vltavské vodní cesty. Více zde..

Tiskové zprávy

Lovosice a Dolní Zálezly se dočkaly nových přístavišť

23. 7. 2014

Praha, 14. května 2014 – Dnes byla za účasti náměstka ministra dopravy xxx a starostů otevřena nová moderní přístaviště pro lodní dopravu v Lovosicích a v Dolních Zálezlech. Začíná tak vznikat síť veřejných přístavišť na Labi jako základní předpoklad pro rozvoj turistické vodní dopravy na Dolním Labi. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest.

Lovosice a Dolní Zálezly jsou prvními vlaštovkami moderní sítě veřejných přístavišť, která na Labi dosud chyběla. Budou sloužit nejen osobním lodím, ale v Dolních Zálezlech také vodním turistům, kteří zde bezpečně zastaví, mohou přenocovat, navštívit okolí a putovat dále. Velice mne těší aktivní spolupráce se samosprávami, jež významnou měrou k úspěšné výstavbě přispěla,“  řekl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

 V Lovosicích byl vybudován nový moderní můstek pro osobní lodě v městském parku. „Již před několika lety jsme v Lovosicích provizorně umístili přístavní můstek a první osobní lodě zde začaly přistávat. Nové přístaviště přináší zcela jinou kvalitu a tak očekávám, že počet návštěvníků podstatně vzroste. Město připravuje dokončení úprav v okolí přístaviště, které vytvoří důstojné zázemí,“  uvedla při této příležitosti starostka města Lovosice Lenka Lízlová.

 O 11 km dál po proudu v obci Dolní Zálezly byl postaven další můstek pro osobní lodě, vedle něhož je samostatné přístaviště, a to největší na dolním toku Labe, pro 16 malých rekreačních plavidel. „V naší obci dosud nemohli vodní turisté bezpečně se svou lodí přistát a jen ji míjeli. Nyní otevíráme svou tvář i směrem k vodě a uvítáme návštěvníky k poznávání obce i zajímavostí v okolí. Lodní dopravu považuji za příležitost pro cestovní ruch i prostor pro vznik pracovních příležitostí,“ prohlásil starosta Dolních Zálezel Miroslav Suchý.

 Výstavbu sítě veřejných přístavišť zahájilo Ředitelství vodních cest ČR v polovině loňského roku v centru Ústí nad Labem. Během června a července letošního roku se plovoucí mola pro osobní dopravu objeví také v Libochovanech a v Libotenicích, v Nučnicích budou osobní lodě přistávat u pevného mola. Malá turistická plavidla a hausbóty se mohou těšit na dokončovaná plovoucí mola v Nučnicích a v Libotenicích. Následovat bude modernizace současných mol pro osobní lodní dopravu a pro malá plavidla v Litoměřicích. Celkové náklady nepřesáhnou 99 mil. Kč a jsou kryty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Zakládání staveb, a.s.

 „Usilovali jsme o jednoznačně zapamatovatelnou podobu přístavních mol, podle níž by uživatelé labské vodní cesty mohli polohu přístaviště vizuálně rozpoznat už z větší vzdálenosti. Totéž však platí i pro příchozí ze břehu. Přístaviště na dolním Labi mají společný vizuální sty, jemuž dominuje bílá barva a symbolika lodní architektury. Práce na přístavištích nám přinesla nové zkušenosti a formu dopravní stavby, u které jsme se snažili využít romantického prostředí řeky a krajiny,“ prohlásil autor architektonického řešení nových přístavišť Patrik Kotas, jež je spojen s řadou úspěšných dopravních staveb.

 Tím ale plány veřejných přístavišť na Labi v Ústeckém kraji nekončí. Projektuje se nové přístaviště v Děčíně u Smetanova nábřeží, v Malých Žernosekách a v Roudnici nad Labem. „Věřím, že příprava těchto staveb se nijak nebude komplikovat, v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury se potřebné prostředky naleznou a v příštím roce již některá z nich budou postupně budována, aby mohla brzy sloužit veřejnosti,“ vyjádřil své přesvědčení ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

 Vybudování ucelené sítě veřejných přístavišť, o kterou ŘVC dlouhodobě usiluje, je základní podmínkou pro rozvoj turistické vodní dopravy na labsko-vltavské vodní cestě, obdobně jako se to již dnes daří na Baťově kanále na Moravě.

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

Plavební komora Hluboká nad Vltavou nese od dnešního dne jméno Ing. Libora Záruby-Pfeffermanna

2. 7. 2014

Hluboká nad Vltavou, 27. června 2014 – Na plavební komoře Hluboká nad Vltavou byla dnes za účasti více než 50 přátel, kolegů i odborníků z oblasti vodního hospodářství a dopravy slavnostně odhalena busta Ing. Libora Záruby-Pfeffermanna, nestora projektantů vodních děl. Tato plavební komora od dnešního dne nese jeho jméno.

Slavnostní odhalení busty vytvořené akademickým sochařem Janem Bartošem organizovalo Povodí Vltavy, státní podnik a Ředitelství vodních cest ČR ke 105. výročí narození a 10. výročí úmrtí Ing. Libora Záruby-Pfeffermanna, který jako geniální projektant stál za originálním řešením největších českých přehrad Slapy a Orlík a modernizace labsko-vltavské vodní cesty.

 „Je mi velkým potěšením, že druhá plavební komora v České republice, která byla pojmenována po osobnosti historie, je právě plavební komora Ing. Libora Záruby zde na Hluboké. První byla pojmenována plavební komora v Ústí nad Labem po Tomáši Garique Masarykovi,“ uvedl Ing. Josef Podzimek. „Byl to můj životní přítel, které mě neustále fascinoval nepřeberným množstvím nápadů a neotřelých technických řešení. Řadu z nich se povedlo realizovat a například klapkové jezy na Vltavě za léta úspěšného provozu ukázaly, jak je dobře Ing. Josef Záruba vymyslel,“ dodal.

 „Technická řešení Ing. Libora Záruby jsou pro nás stále inspirující. Jeho snem bylo dokončení splavné Vltavy až do Českých Budějovic. Nových plavebních komor se bohužel za svého života už nedočkal, ale věřím, že až dokončíme i lodní zdvihadla na Slapech a Orlíku a vodní cesta bude kompletní, naplníme tak jeho cíl, za který celý život neúnavně bojoval,“ podotkl ředitel Ředitelství vodních cest ČR ing. Lubomír Fojtů.

 Busta Ing. Libora Záruby je umístěna na jezovém pilíři nad plavební komorou. „Ing. Libor Záruba tak bude trvale shlížet na svou milovanou Vltavu a na lodě projíždějící plavební komorou. Nebude mu zde nijak smutno, protože si určitě již nyní povídá s Ing. Vojtěchem Lannou, stavitelem této plavební komory a další nesmazatelnou osobností českých vodních cest,“ doplnil Ing Zdeněk Zídek, ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy, státní podnik.

Podrobnosti jsou uvedeny v informačním materiálu v příloze.

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

Děti z dětských domovů si vyzkoušely cestování lodí po Vltavě

13. 5. 2014

Praha, 12. května 2014 - Padesát dětí z šesti dětských domovů si v pondělí odpoledne na vlastní kůži vyzkoušelo cestování lodí po Praze. Plavbu získaly děti za účast ve výtvarné soutěži „Vodní doprava očima dětí“ pořádané Ředitelstvím vodních cest ČR. Výletu se zúčastnily děti z domovů v Dolních Počernicích, Příbrami, Krnsku, Sedlci, Zruči nad Sázavou a Unhošti. Během cesty nejnovějším přírůstkem pražské flotily obdrželi vítězové soutěže ocenění z rukou ministra dopravy Antonína Prachaře a dozvěděli se společně s ostatními zajímavé informace o fungování vodní dopravy v Čechách.

„Jsem mile překvapen, jaký zájem soutěž mezi dětmi vyvolala. Je vidět, že přípravě svých prací věnovaly hodně času a doufám, že toto vydařené odpoledne si po zásluze užily. Poznat Prahu z hladiny Vltavy je krásný zážitek,“ řekl ministr dopravy Antonín Prachař.

Podpora vnitrozemské plavby, a to nejen turistické, ale zejména té nákladní, je pro Ministerstvo dopravy jednou z priorit. Zakotvena je v řadě strategických dokumentů resortu. V České republice každoročně stoupá obliba rekreační plavby, což potvrzuje rostoucí počet zájemců o registraci malých plavidel.„Zvýšenému zájmu musí odpovídat především kvalita infrastruktury. Absence přístavišť určených pro kotvení rekreačních plavidel však situaci dosud výrazně komplikovala. V letošním roce realizujeme řadu projektů, od kterých očekáváme nárůst zájmu o plavbu ze strany provozovatelů i příznivců vodní turistiky,“vyjádřil svá očekávání ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. Na podporu rozvoje turistické vodní dopravy vznikne v letošním roce mimo jiné pět nových přístavišť na Dolním Labi a příští sezónu na Baťově kanále na Moravě obohatí nový přístav Petrov. Labe v Nymburce a v Poděbradech ve svátečních dnech ožije výstavou lodí

7. 5. 2014
Praha, 7. května 2014 – Ředitelství vodních cest ČR jako kooperující partner a Zlatý pruh Polabí o.p.s. jako hlavní organizátor celé akce si dovolují pozvat širokou veřejnost na výstavu Lodě na Labi, která se koná 8. a 9. května 2014 v Nymburce a 10. a 11. května 2014 v Poděbradech.

 V těchto dnech bude na Labi připraven bohatý program, a to nejen přímo na vodě, ale také na přilehlém břehu. Podrobnosti k celé akci jsou k dispozici na internetové stránce organizátorů www.polabi.com.

 Ředitelství vodních cest ČR má pro návštěvníky připravenu výstavku informující o vodní cestě a o dosud vybudovaných a připravovaných stavbách infrastruktury pro vodní dopravu.

 „Velice mne těší, že zejména o rekreační plavbu má veřejnost velký zájem. Nejen různé výstavy, ale také provoz na vodních cestách a iniciativa samospráv dokládá, že turistika na lodi má svůj doposud nevyužitý potenciál. Z tohoto důvodu věnujeme velkou pozornost přípravě a realizaci kvalitní přístavní infrastruktury, která zde doposud chyběla,“ informoval o svých plánech ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

 

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

 
Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

Petrov se příští rok dočká nového přístavu

18. 2. 2014

PRAHA, 17. 02. 2014 – Dnes bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby rekreačního přístavu na Baťově kanále. Kromě běžného stání pro lodě všeho druhu bude také plnit funkci ochranného a zimního přístavu a poskytne chybějící servisní zázemí. Díky novému přístavu se Petrov stane druhým místem na Baťově kanále, který umožní stání většího počtu lodí. U současného mola mohou plavidla zůstávat pouze 15 minut a řada z nich proto v Petrově vůbec nezastavuje. Stavbou bude odstraněn jeden z kritických faktorů, který brání dalšímu rozvoji cestovního ruchu na Baťově kanále. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest.

Plánovaná kapacita je pětačtyřicet lodí, z toho počítáme se dvěma velkými loděmi pro osobní dopravu. Vodní cesta se bez moderních přístavů neobejde. Stoupající zájem o rekreační plavbu nás nesmírně těší. Vodní doprava má v návaznosti na cestovní ruch dlouhodobý potenciál," uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Doposud možnost delšího stání nabízí jen Veselí nad Moravou, nicméně i tam je kapacita téměř vyčerpána.

V rámci projektu vznikne také provozní budova se sociálním zázemím. Lodě se budou moci napojit na elektrickou síť, čerpat pitnou vodu a zajištěn bude také odběr odpadních vod či komunálního odpadu. V přístavu bude také umožněno bezpečné tankování pohonných hmot a do budoucna se uvažuje o pořízení jeřábu na zvedání lodí z vody. Celkové náklady na stavbu by neměly přesáhnout 48 milionů korun. Obec Petrov zajistí vybudování parkoviště a příjezdu k přístavu včetně úvratě pro otáčení vozidel.

Přístav bude budován tak, aby nedošlo k přerušení plavby na Baťově kanále, a proto hlavní část prací bude probíhat mimo sezónu. Harmonogram stavby je nastaven tak, aby v květnu roku 2015 bylo možné plavbu na Baťově kanále zahájit již ve zbrusu novém přístavu.

Přístavní infrastruktura má vliv na cestovní ruch celého Baťova kanálu, který se v posledních letech stal velmi vyhledávanou turistickou lokalitou. V loňském roce ho navštívilo zhruba 70 tisíc pasažérů. V minulosti byla zejména v rámci investic Ředitelství vodních cest ČR vybudována souvislá síť veřejných přístavišť na celé vodní cestě. Další růst využívání vodní cesty nyní naráží na nedostatečnou kapacitu pro stání lodí.Stavba zároveň zvýší bezpečnost plavebního provozu, kterou v současnosti ohrožují lodě kotvící podél břehu kanálu, které mohou zapříčinit vznik kolizí s proplouvajícími plavidly.

Ředitelství vodních cest ČR připravuje do budoucna výstavbu i dalších přístavů, jako např. Napajedla – Pahrbek, ale jejich příprava je zatím na samém počátku.

 

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

 
Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

Dolní Labe získá v letošním roce 5 nových přístavišť

11. 2. 2014

Praha, 11. února 2014 – Osobní vodní doprava na Dolním Labi se v plavební sezóně dočká 5 nových přístavišť v lokalitách Dolní Zálezly, Libochovany, Lovosice, Libotenice a Nučnice. Rekonstrukcí projde také stávající pevné molo v Litoměřicích. Výstavba a modernizace 6 zmíněných přístavišť výrazně přispěje k rozvoji turistické vodní dopravy na Dolním Labi. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest.

V České republice každoročně stoupá obliba rekreační plavby, což potvrzuje rostoucí počet zájemců o registraci malých plavidel. Zvýšenému zájmu musí odpovídat především kvalita infrastruktury. Absence přístavišť určených pro kotvení rekreačních plavidel však situaci dosud výrazně komplikovala. Od projektů realizovaných v letošním roce proto očekáváme nárůst zájmu o vodní turistiku na Dolním Labi, a to jak ze strany provozovatelů, tak i obyvatel přilehlých měst a obcí,“ vyjádřil svá očekávání ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

Výstavbu sítě veřejných přístavišť zahájilo Ředitelství vodních cest ČR v polovině loňského roku v centru Ústí nad Labem. V prosinci se nové atraktivní přístaviště objevilo v Lovosicích. Během června letošního roku se zbudováním plovoucího mola pro osobní dopravu stanou Libochovany spolu s Lovosicemi lokalitou, kde budou moci přistát pouze lodě určené k přepravě cestujících. Kombinace pevného mola pro osobní lodě a plovoucího mola pro malá plavidla vznikne v Litoměřicích a Nučnicích. Konečně v Dolních Zálezlech a v Libotenicích se staví samostatná plovoucí mola pro osobní lodě a pro malá plavidla. V těchto již tak oblíbených lokalitách významně vzroste atraktivita pro přistání hausbótů a malých člunů, které se dnes na Labi pohybují.

V rámci modernizace stávající konstrukce mola pro osobní lodní dopravu v Litoměřicích bude snížena jedna ze dvou současných nástupních plošin. Snížení zajistí snadnější nástup osob na loď s nižší palubou. V Litoměřicích projde modernizací i plovoucí molo pro malá plavidla v lokalitě Mlýnské rameno.

Výstavbu přístavišť podporují také starostové dotčených obcí, kteří v lodní dopravě spatřují velký potenciál pro cestovní ruch i prostor pro vznik pracovních příležitostí. „Pro vodní turisty navštěvující naši obec doposud neexistovala možnost bezpečně zakotvit své lodě a kolem obce jen proplouvali. Nyní vznikne 16 nových stání pro rekreační lodě a návštěvníci tak budou moci poznávat zajímavosti v okolí Dolních Zálezel a zároveň využít nabízených služeb v obci,“ řekl starosta Dolních Zálezel Miroslav Suchý. Zde první lodě přistanou již počátkem května.

Velkým přínosem výstavby nových a úpravy stávajících přístavišť je zřízení odběrných míst pro elektrický proud v Dolních Zálezlech, Litoměřicích, Libotenicích a Nučnicích, která umožní při cestování na lodi pohodlně přečkat noc. V Litoměřicích bude pro plavidla k dispozici navíc kapacitní přípojka na pitnou vodu. Další inovací bude osvětlení většiny přístavních mol. Celkové náklady na uvedené projekty by neměly přesáhnout 99 milionů Kč.

Vybudování ucelené sítě veřejných přístavišť, o kterou ŘVC dlouhodobě usiluje, je základní podmínkou pro rozvoj turistické vodní dopravy na labsko-vltavské vodní cestě, obdobně jako se to již dnes daří na Baťově kanále na Moravě.

 

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

 
Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

Ředitelství vodních cest ČR změnilo adresu

3. 2. 2014

Praha, 27. 1. 2014 – Ředitelství vodních cest ČR od dnešního dne sídlí na nové adrese. Státní organizace se přesunula do budovy Ministerstva dopravy jako svého zřizovatele. Jedná se o první krok ze série úsporných opatření naplánovaných novým vedením organizace. Jen na provozních nákladech v letošním roce ušetří Ředitelství vodních cest ČR 4,5 milionu korun.

 „Jsme rádi, že stěhování proběhlo bez komplikací a podle plánu. Jednalo se o zcela logický krok, ke kterému mělo dojít už dávno. Nevidím důvod, proč by mělo Ředitelství vodních cest ČR platit nájemné soukromým subjektům, když může využívat prostory ministerstva. Fungování pod jednou střechou navíc přispěje k lepší komunikaci se zřizovatelem i s dalšími složkami resortu, což je pro akceschopný rozvoj vodní dopravy klíčové,“ komentuje změny ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. Nově bude ředitelství sídlit na adrese Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

 O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

ZLODĚJ SE DO PRAŽSKÉHO KOTVIŠTĚ ZNOVU NEPODÍVÁ

3. 2. 2014

Praha, 29. 1. 2014 – Přičinlivý zloděj v průběhu prosince a ledna ukradl téměř 1320 metrů kabelů elektroinstalace z kotevního stání lodí na nábřeží Dr. E. Beneše v Praze.  Ve středu 15. 1. 2014 si na lupiče počíhali policisté a úspěšně ho zadrželi. Na samotném zadržení zlodějů, které provedli strážníci poříčního útvaru Městské policie Praha, se rovněž aktivně podíleli zaměstnanci Ředitelství vodních cest ČR, Ministerstva dopravy a policisté kriminální služby a vyšetřování Policie ČR. Opravu poškozeného kotviště zajistí Ředitelství vodních cest ČR. Začátek plavební sezóny by ohrožen být neměl. Celková škoda podle odhadu přesáhla milion korun.

 Kotevní stání u nábřeží Dr. E. Beneše je velmi důležité pro osobní lodní dopravu v centru Prahy. Proto jsme rádi, že byl viník rychle dopaden a kotviště tak stihneme uvést do plně funkčního stavu před začátkem plavební sezóny,“ komentuje událost Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, které kotviště vlastní a provozuje. Zároveň tím bylo zabráněno i podstatně větším dalším škodám, které zloději mohli způsobit. Samotné krádeže přitom podle všeho byly pro zloděje technicky velmi náročné, protože stavba pluje na hladině Vltavy.

 Ředitelství vodních cest ČR tak v těchto dnech kromě opravy poničené elektroinstalace pracuje na odstraňování poškození vzniklých během povodní v červnu 2013 a připravuje také nový organizační model provozu, který kotevní stání osobních lodí více zatraktivní.  

 O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách. Dále zabezpečuje provoz vybrané přístavní infrastruktury.

Kontakt:
 
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

Ředitelství vodních cest ČR mění směr, chce se více otevřít lidem

20. 12. 2013

Praha, 20. 12. 2013 - Nové vedení Ředitelství vodních cest ČR připravilo sérii změn, které zefektivní chod úřadu. Kromě zajištění provozních úspor ve výši 4,5 milionu korun ročně a stěhování sídla společnosti do budovy Ministerstva dopravy, je dalším krokem větší otevření úřadu veřejnosti.

Ředitelství vodních cest ČR bylo spolu s mnoha jinými úřady kritizováno kvůli laxnímu plnění povinností plynoucích ze zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím. „Jsme si vědomi toho, že Ředitelství vodních cest v minulosti nebylo zrovna vzorem otevřeného úřadu a hodláme to změnit. Již nyní se snažíme vyřešit všechny dotazy, které se v minulosti nevyřídily, a na nové žádosti odpovídat co nejdříve. Takto se nashromáždila řada žádostí nevyřízených dle představ žadatelů, probíhají řízení o stížnostech a museli jsme udělat nejprve řádnou inventuru celé agendy,“ uvádí tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest ČR Ing. Jan Bukovský. Nezastírá ale, že vyřizování mnohdy několikastránkových žádostí je pro úřad, který prošel personálním zeštíhlením, časový problém. „Snažíme se vše vyřizovat v zákonné lhůtě sedmi dní, ale vzhledem k počtu dotazů to ne vždy stíháme. Věříme ale, že díky pozitivnímu přístupu bude žádostí postupně ubývat,“ uzavírá Bukovský. 

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kontakt:

Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 267 132 801
M: 602 772 631 

ŘVC čeká stěhování, nové vedení našlo úspory ve výši 4,5 milionu ročně

16. 10. 2013

Praha, 16.10.2013 - Ředitelství vodních cest přistoupilo ke změnám v organizační struktuře a revizi provozních nákladů společnosti. Tyto kroky přinesou jen v roce 2014 úsporu přesahující 4,5 milionu korun. Novinkou je rovněž stěhování úřadu do budovy Ministerstva dopravy.  

„Naší hlavní prioritou je zefektivnění činnosti úřadu a pokračování v přípravě a realizaci strategických projektů v oblasti vodní dopravy,“ uvádí ředitel ŘVC Lubomír Fojtů. „Při analýze dosavadního fungování ŘVC jsme odhalili prostor pro výrazné úspory, především v personální oblasti a otázce nakládání se svěřeným majetkem.“

Jednou z novinek je přesun sídla do prostor Ministerstva dopravy. Tento krok přinese jednak výraznou finanční úsporu, a zároveň také umožní efektivnější koordinaci jednotlivých aktivit. „Je to zcela logický krok, ke kterému mělo dojít už dávno. Nevidím důvod, proč by mělo ŘVC platit nájemné soukromým subjektům, když může využívat prostory ministerstva. Fungování pod jednou střechou navíc přispěje k lepší komunikaci s dalšími složkami resortu, což je pro rozvoj vodní dopravy klíčové,“ komentuje změny Fojtů.  Ještě v průběhu října plánuje ŘVC  vypsat výběrová řízení na volné pracovní pozice, které doposud byly nestandardně řešeny službami samostatných technických pracovníků v roli projektových manažerů nebo jiných specialistů pomocí externích dodavatelů ŘVC. 

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kontakt:

Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí

E: bukovsky@rvccr.cz
T: 267 132 801
M: 602 772 631

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb