Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Odborný referent oddělení přípravy Více zde..
Intenzivně pokračují práce na stavbě 7 mostů přes plavební kanál u Mělníka. Nyní je třeba dokončit konstrukce pod vodou, aby hned poté první nové konstrukce mostů těžké jeřáby osadily na své místo. Více zde..
Všem příznivcům vody, vodních cest a plavby přejeme klidné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2020. Ředitelství vodních cest ČR. Více zde..

Tiskové zprávy

V Petrově začaly stavební stroje hloubit nový přístav

17. 10. 2014

PRAHA, 17. října 2014 – Dnes byla slavnostně zahájena stavba nového přístavu v Petrově, který bude sloužit malým člunům a hausbótům putujícím po Baťově kanále. Na dosud nevyužívaném pozemku vedle plavebního kanálu začaly stroje hloubit přístavní bazén pro 45 lodí. Přístav začne sloužit během plavební sezóny roku 2015 a vyřeší se tak současný kritický nedostatek stání pro lodě, jež omezuje další rozvoj plavby a podnikání na vodní cestě. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest.

Jsem rád, že dnes Ředitelství vodních cest ČR plní slib, který jsem před rokem na Baťově kanále krátce po mém jmenování do funkce ředitele vyslovil. Začíná stavba nového moderního přístavu pro pětačtyřicet lodí, z toho pro dvě velké osobní lodě, který přinese zcela nové podmínky pro bezpečné kotvení lodí," uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. V přístavu budou moci stát lodě déle než v současnosti, takže turisté pohodlně navštíví obec i okolí. Lodě se budou moci napojit na elektrickou síť, čerpat pitnou vodu a zajištěn bude také odběr odpadních vod či komunálního odpadu. V přístavu bude také umožněno bezpečné tankování pohonných hmot a do budoucna se uvažuje o pořízení jeřábu na zvedání lodí z vody. „Bez kvalitní přístavní infrastruktury nefunguje žádná vodní cesta“, dodal.

„Když naši dědové stavěli vodní cestu, měli velmi dobrou ruku, protože ji vedli přímo vedle domů v obci. Až nyní oceňujeme, že Petrov leží přímo na vodní cestě. Je nám ale líto, že většina z nich obec nenavštíví a jedou dál. Když jsme do územního plánu před lety prostor pro přístav umísťovali, vypadal jen jako sen. Tento sen se ale dnes začíná opravdu plnit a my se těšíme na příští tok, kdy zde první lodě zakotví,“ uvedla starostka obce Petrov Eva Mlýnková.

Plavba po Baťově kanále se pro letošní rok uzavírá, přehradí jej dočasná hrázka a úsek kolem přístavu bude až do dubna příštího roku vypuštěn. „Do příští sezóny musíme postavit novou hráz kolem přístavu a ocelové konstrukce mol, aby se opět Baťův kanál napustil a plavba byla v květnu obnovena,“ upřesnil za zhotovitele stavby Labské stavební a strojní společnosti, s.r.o., Václav Růžička. Celkové náklady na stavbu dosáhnou 35 milionů korun a jsou financovány Státním fondem dopravní infrastruktury. Obec Petrov zajistí vybudování parkoviště a příjezdu k přístavu.

Přístavní infrastruktura má vliv na cestovní ruch celého Baťova kanálu, který se v posledních letech stal velmi vyhledávanou turistickou lokalitou. V letošní plavební sezóně ho navštívilo 75 tisíc turistů. V minulosti byla zejména v rámci investic Ředitelství vodních cest ČR vybudována souvislá síť veřejných přístavišť na celé vodní cestě. Další růst využívání vodní cesty nyní naráží na nedostatečnou kapacitu pro stání lodí. Stavba zároveň zvýší bezpečnost plavebního provozu, kterou v současnosti ohrožují lodě kotvící podél břehu kanálu, které mohou zapříčinit vznik kolizí s proplouvajícími plavidly.

Klíčové pro další rozvoj plavby na Baťově kanále je jeho prodloužení se sever i na jih. „Napojení na Hodonín vyžaduje postavit plavební komoru Rohatec a rozšířit 800 m starého kanálu. Na tyto stavby bylo letos v září vydáno územní rozhodnutí“, uvedl Lubomír Fojtů. „Územní rozhodnutí na plavební komoru Bělov, která zpřístupní Kroměříž, je zatím závislé na vydání výjimek z ochrany chráněných druhů živočichů,“ dodal.

Zahájení stavby přístavu je krásný dárek k 80. výročí zahájení stavby Baťova kanálu, který jsme oslavili 13. října.“ těší Vojtěcha Bártka, ředitele obecně prospěšné společnosti Baťův kanál.

Ředitelství vodních cest ČR připravuje do budoucna výstavbu i dalších přístavů, jako např. Napajedla – Pahrbek, ale jejich příprava je zatím na samém počátku.

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kontakt:

Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

 

Zdymadla Brandýs a Velký Osek ovládla speciální stavební technika

29. 9. 2014

Praha, 25. září 2014 – Dnes byly slavnostně zahájeny stavební práce na náročné modernizaci plavebních komor Brandýs nad Labem a Velký Osek. Jedná se o poslední plavební komory na splavném Labi, které po více než 60 letech provozu neprošly komplexní rekonstrukcí a ohrožují tak bezpečný provoz. Poprvé je zde v tak velkém rozsahu použita speciální technologie řezání stěn diamantovým lanem a tryskové injektáže pískového podloží. Investorem stavby je Ředitelství vodních cest.

„Dosažení kvalitní splavnosti vodní cesty v blízké budoucnosti neznamená jen postavit dlouho připravované strategické stavby prodloužení labské vodní cesty do Pardubic a plavebního stupně Děčín, ale také mít spolehlivé plavební komory na Labi,“ konstatoval zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR Jan Bukovský. „Drolící se zdi plavební komory ve Velkém Oseku, ke kterým se v loňském roce přidala i prasklina na nosné konstrukci původních horních vrat, ukazují, že rekonstrukce je zcela nezbytná,“ dodal ředitel závodu Střední Labe s.p. Povodí Labe  Jiří Feygl, jako provozovatel tohoto vodního díla.

 V pondělí 22. září se zastavil plavební provoz na zdymadle Velký Osek a výkonná čerpadla odčerpala více než 3000 m3 vody ze dna plavební komory. O týden později se tak stane v Brandýse nad Labem.

 Během následujících 3 měsíců ve Velkém Oseku speciální pily s diamantovým lanem rozřežou na kusy 60 let starou betonovou zeď plavební komory, což se u nás zatím nikdy neprovádělo. Na jejím místě se osadí železobetonové prefabrikované panely jako nový vnitřní líc komory, za něž bude nalito téměř 1000 m3 betonu, který vytvoří zcela novou boční zeď. Práce musí běžet tak rychle, aby v prosinci tohoto roku byla celá stěna hotová a opět mohly proplouvat lodě.

 „V příštím roce se během dvou měsíců obdobně vymění druhá zeď komory směrem do řeky, osadí se nová ocelová vrata držící horní vodu a vymění se veškerá ovládací hydraulická technologie, elektroinstalace a osadí se počítačové řízení,“ upřesnil Jan Bukovský.

 Brandýs nad Labem čekají práce jiného druhu. Zde se v 90. letech rekonstruovaly zdi plavební komory, ale hlavní problém je v založení komory na tekoucích píscích. Podloží je nestabilní, deska dna plavební komory je rozlámána a hrozí tak provalení dna, což se před 20 lety již částečně stalo.

 Proto bude obvod plavební komory zpevněn tryskovou injektáží, která pískové podloží promění v pevné sloupy. V příštím roce na podzim v další odstávce provozu bude celé staré dno vybouráno a vybetonováno nové, navíc ocelovými kotvami upevněné několik metrů hluboko do skály. Během letošního zastavení provozu po dobu 2 měsíců se budou sanovat obtokové kanály ve spodní části zdí, jimiž při plnění a prázdnění komory proudí voda. Kompletně se také vymění ovládací a řídicí systémy.

 „Jedná se o opravdu unikátní stavbu, která prodlouží další život plavebních komor o desítky let. Zároveň se snažíme omezit vlivy stavby na obyvatele v okolí, kdy zejména ve Velkém Oseku betonové panely dovezeme lodí,“ doplnil generální ředitel SMP CZ, a.s. Martin Doksanský.

 Celá akce je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a dosáhne nákladů 215 mil. Kč. Velký Osek realizuje sdružení firem SMP CZ, a.s. a Labská strojní a stavební společnost, s.r.o., Brandýs nad Labem firma SMP CZ, a.s. samostatně. Výběrové řízení firmy vyhrály s cenou o 44 % nižší, než Ředitelství vodních cest ČR původně předpokládalo.

TZ-Zdymadla Brandýs a Velký Osek

TZ-Zdymadla Brandýs a Velký Osek

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kontakt:
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
Ředitelství vodních cest ČR
vedoucí oddělení správy a provozování majetku a evropských agend, zástupce ředitele, tiskový mluvčí
nábřeží L.Svobody 1222/12
110 15  Praha 1
web: www.rvccr.cz 
e-mail: bukovsky@rvccr.cz
tel.: 225 131 741
mobil: 602 772 631
fax: 225 131 733

Plavbu po Labi oživila dvě nová přístaviště

6. 8. 2014

Praha, 6. srpna 2014 – Včera byla úspěšně zkolaudována nová veřejná přístaviště v Libotenicích a Nučnicích. Při plavbě mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi tak mají turisté možnost bezpečně přistát a navštívit okolní obce. Investorem a provozovatelem je Ředitelství vodních cest.

V obou obcích byla vybudována samostatná přístaviště pro osobní lodě a pro malá rekreační plavidla. Přistání lodí je zde bezplatné a rekreační čluny zde mohou stát až dva dny. Také je zde možné připojení lodí na elektrickou energii.

„Přístaviště nejsou jen doménou velkých měst, ale také v menších obcích je užitečné, když lodě mají možnost bezpečně přistát. V této části Labe zatím žádné přístaviště nebylo a tak lidé kolem obcí na lodích jen projížděli. Zájem vodních turistů dokládá, že zde začali přistávat ještě dříve, než bylo přístaviště dokončeno,“  řekl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

V Nučnicích ještě nejsou zcela dokončeny práce na přístavišti osobních lodí, ale pro velký zájem turistů se v předstihu tento týden otevřelo přístaviště pro malá turistická plavidla a hausbóty.

Na jaře letošního roku se již otevřela nová přístaviště v Lovosicích a v Dolních Zálezlech, v loňském roce postavilo Ředitelství vodních cest ČR přístaviště také v centru Ústí nad Labem. V srpnu se dokončí přístavní můstek pro osobní lodě v Libochovanech. Následovat bude modernizace současných mol pro osobní lodní dopravu a pro malá plavidla v Litoměřicích. Celkové náklady nepřesáhnou 99 mil. Kč a jsou kryty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Zakládání staveb, a.s.

Tím ale plány veřejných přístavišť na Labi v Ústeckém kraji nekončí. Projektuje se nové přístaviště v Děčíně u Smetanova nábřeží, v Malých Žernosekách a v Roudnici nad Labem. „Věřím, že příprava těchto staveb se nijak nebude komplikovat, v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury se potřebné prostředky naleznou a v příštím roce již některá z nich budou postupně budována, aby mohla brzy sloužit veřejnosti,“ vyjádřil své přesvědčení ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.
Vybudování ucelené sítě veřejných přístavišť, o kterou ŘVC dlouhodobě usiluje, je základní podmínkou pro rozvoj turistické vodní dopravy na labsko-vltavské vodní cestě, obdobně jako se to již dnes daří na Baťově kanále na Moravě. 

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Staveniště přístavu Hluboká nad Vltavou se na jeden den otevřelo veřejnosti

23. 7. 2014

Praha, 17. května 2014 – Nový přístav pro rekreační lodě ve Hluboké nad Vltavou dnes poprvé ožil návštěvníky. Zatím ale jen na jeden den, kdy se otevřely dveře staveniště přístavu veřejnosti, aby si mohla prohlédnout vznikající přístav na nejromantičtějším místě u nás. Lodní dopravě se přístav umístěný přímo pod zámkem otevře v květnu příštího roku. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest ČR.

Ředitelství vodních cest ČR, město Hluboká nad Vltavou a zhotovitel staveb firmy SMP CZ, a.s. a METROSTAV a.s. zorganizovaly pro veřejnost den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli procházet po již hotových přístavních molech těsně nad hladinou i po nové zdvižné lávce přes vjezd do přístavu. Mimořádně byl přístupný i přechod po jezu na druhou stranu řeky, kde Povodí Vltavy, státní podnik, zpřístupnilo plavební komoru, kterou Ředitelství vodních cest ČR dokončilo v červnu loňského roku. Program zpestřilo představení techniky hasičů, záchranářů, zajímavých lodí i atrakce pro děti.

 „Jsem rád, že stavba přístavu se již blíží ke svému závěru, obyvatele města přestane obtěžovat stavební ruch a malebný prostor pod zámkem ožije hemžením lodí. Věřím, že tento přístav si rychle najde své návštěvníky a zdejší Vltava se stane oázou rekreační plavby tak, jako mimořádně úspěšný Baťův kanál na Moravě. Naznačuje mi to zájem podnikatelů, kdy již několik z nich adresovalo na Ředitelství vodních cest ČR žádosti o umístění půjčovny moderních hausbótů do tohoto přístavu,“ prohlásil ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. „Těším se, že mnoho lidí, kteří tráví svoji dovolenou na lodí v Holandsku a ve Francii, nyní objeví i malebnou Vltavu,“ dodal.

 Přístav umožní stání až 72 malých rekreačních plavidel a 2 osobních lodí, která budou přístav využívat nejen v běžném provozu pro zastavení přes den, na přenocování i déle, ale také k jejich bezpečné ochraně za povodní. „Pro mnoho občanů bude jistě potěšením, že přístav svým uzávěrem na vjezdu zlepší ochranu okolní části města před povodněmi, která byla za poslední léta již několikrát zaplavena,“ doplnil starosta města Tomáš Jirsa.

 Stavební práce zde započaly v lednu roku 2012 v prostoru původního koryta Vltavy, která tudy protékala až do 30. let 20. století, než byl postaven současný jez. Vytěžily se stovky kubíků bahna, prostor oddělil od řeky povodňový uzávěr s novou zdvižnou lávkou a na hladině se objevila dřevěná přístavní mola. Tam, kde bylo nutné postavit nábřežní zdi, jejich povrch tvoří přírodní kámen. Tento architektonický rámec projektu vtiskl českobudějovický ateliér A8000 architektů Jiřího Stříteského a Martina Krupauera. Celkové náklady dosahují přibližně 220 mil. Kč a jsou financovány z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

 Vlastní přístav včetně rampy na spouštění lodí a moderního vybavení na jejich zásobování elektrickou energií a vodou bude dokončen v září tohoto roku, ale pokračovat ještě budou úpravy okolí, výstavba parkoviště a cyklostezek, což v rámci spolupráce zajišťuje město Hluboká nad Vltavou.

 Práce na vltavské vodní cestě v jižních Čechách se již blíží ke svému závěru, z Českých Budějovic lodě dojedou 29 km přes dvě zdymadla až k přehradě Hněvkovice. Poslední překážkou souvislé plavby na Orlík a dále do Prahy je jez Hněvkovice u Týna nad Vltavou. „V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, věřím, že během června bude úspěšně dokončeno, uzavřena smlouva a v červenci začnou stavební práce. Na jaře 2016 se pak celá vodní cesta otevře veřejnosti,“ vyjádřil své přesvědčení ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. 

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

Lovosice a Dolní Zálezly se dočkaly nových přístavišť

23. 7. 2014

Praha, 14. května 2014 – Dnes byla za účasti náměstka ministra dopravy xxx a starostů otevřena nová moderní přístaviště pro lodní dopravu v Lovosicích a v Dolních Zálezlech. Začíná tak vznikat síť veřejných přístavišť na Labi jako základní předpoklad pro rozvoj turistické vodní dopravy na Dolním Labi. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest.

Lovosice a Dolní Zálezly jsou prvními vlaštovkami moderní sítě veřejných přístavišť, která na Labi dosud chyběla. Budou sloužit nejen osobním lodím, ale v Dolních Zálezlech také vodním turistům, kteří zde bezpečně zastaví, mohou přenocovat, navštívit okolí a putovat dále. Velice mne těší aktivní spolupráce se samosprávami, jež významnou měrou k úspěšné výstavbě přispěla,“  řekl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

 V Lovosicích byl vybudován nový moderní můstek pro osobní lodě v městském parku. „Již před několika lety jsme v Lovosicích provizorně umístili přístavní můstek a první osobní lodě zde začaly přistávat. Nové přístaviště přináší zcela jinou kvalitu a tak očekávám, že počet návštěvníků podstatně vzroste. Město připravuje dokončení úprav v okolí přístaviště, které vytvoří důstojné zázemí,“  uvedla při této příležitosti starostka města Lovosice Lenka Lízlová.

 O 11 km dál po proudu v obci Dolní Zálezly byl postaven další můstek pro osobní lodě, vedle něhož je samostatné přístaviště, a to největší na dolním toku Labe, pro 16 malých rekreačních plavidel. „V naší obci dosud nemohli vodní turisté bezpečně se svou lodí přistát a jen ji míjeli. Nyní otevíráme svou tvář i směrem k vodě a uvítáme návštěvníky k poznávání obce i zajímavostí v okolí. Lodní dopravu považuji za příležitost pro cestovní ruch i prostor pro vznik pracovních příležitostí,“ prohlásil starosta Dolních Zálezel Miroslav Suchý.

 Výstavbu sítě veřejných přístavišť zahájilo Ředitelství vodních cest ČR v polovině loňského roku v centru Ústí nad Labem. Během června a července letošního roku se plovoucí mola pro osobní dopravu objeví také v Libochovanech a v Libotenicích, v Nučnicích budou osobní lodě přistávat u pevného mola. Malá turistická plavidla a hausbóty se mohou těšit na dokončovaná plovoucí mola v Nučnicích a v Libotenicích. Následovat bude modernizace současných mol pro osobní lodní dopravu a pro malá plavidla v Litoměřicích. Celkové náklady nepřesáhnou 99 mil. Kč a jsou kryty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Zakládání staveb, a.s.

 „Usilovali jsme o jednoznačně zapamatovatelnou podobu přístavních mol, podle níž by uživatelé labské vodní cesty mohli polohu přístaviště vizuálně rozpoznat už z větší vzdálenosti. Totéž však platí i pro příchozí ze břehu. Přístaviště na dolním Labi mají společný vizuální sty, jemuž dominuje bílá barva a symbolika lodní architektury. Práce na přístavištích nám přinesla nové zkušenosti a formu dopravní stavby, u které jsme se snažili využít romantického prostředí řeky a krajiny,“ prohlásil autor architektonického řešení nových přístavišť Patrik Kotas, jež je spojen s řadou úspěšných dopravních staveb.

 Tím ale plány veřejných přístavišť na Labi v Ústeckém kraji nekončí. Projektuje se nové přístaviště v Děčíně u Smetanova nábřeží, v Malých Žernosekách a v Roudnici nad Labem. „Věřím, že příprava těchto staveb se nijak nebude komplikovat, v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury se potřebné prostředky naleznou a v příštím roce již některá z nich budou postupně budována, aby mohla brzy sloužit veřejnosti,“ vyjádřil své přesvědčení ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

 Vybudování ucelené sítě veřejných přístavišť, o kterou ŘVC dlouhodobě usiluje, je základní podmínkou pro rozvoj turistické vodní dopravy na labsko-vltavské vodní cestě, obdobně jako se to již dnes daří na Baťově kanále na Moravě.

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

Plavební komora Hluboká nad Vltavou nese od dnešního dne jméno Ing. Libora Záruby-Pfeffermanna

2. 7. 2014

Hluboká nad Vltavou, 27. června 2014 – Na plavební komoře Hluboká nad Vltavou byla dnes za účasti více než 50 přátel, kolegů i odborníků z oblasti vodního hospodářství a dopravy slavnostně odhalena busta Ing. Libora Záruby-Pfeffermanna, nestora projektantů vodních děl. Tato plavební komora od dnešního dne nese jeho jméno.

Slavnostní odhalení busty vytvořené akademickým sochařem Janem Bartošem organizovalo Povodí Vltavy, státní podnik a Ředitelství vodních cest ČR ke 105. výročí narození a 10. výročí úmrtí Ing. Libora Záruby-Pfeffermanna, který jako geniální projektant stál za originálním řešením největších českých přehrad Slapy a Orlík a modernizace labsko-vltavské vodní cesty.

 „Je mi velkým potěšením, že druhá plavební komora v České republice, která byla pojmenována po osobnosti historie, je právě plavební komora Ing. Libora Záruby zde na Hluboké. První byla pojmenována plavební komora v Ústí nad Labem po Tomáši Garique Masarykovi,“ uvedl Ing. Josef Podzimek. „Byl to můj životní přítel, které mě neustále fascinoval nepřeberným množstvím nápadů a neotřelých technických řešení. Řadu z nich se povedlo realizovat a například klapkové jezy na Vltavě za léta úspěšného provozu ukázaly, jak je dobře Ing. Josef Záruba vymyslel,“ dodal.

 „Technická řešení Ing. Libora Záruby jsou pro nás stále inspirující. Jeho snem bylo dokončení splavné Vltavy až do Českých Budějovic. Nových plavebních komor se bohužel za svého života už nedočkal, ale věřím, že až dokončíme i lodní zdvihadla na Slapech a Orlíku a vodní cesta bude kompletní, naplníme tak jeho cíl, za který celý život neúnavně bojoval,“ podotkl ředitel Ředitelství vodních cest ČR ing. Lubomír Fojtů.

 Busta Ing. Libora Záruby je umístěna na jezovém pilíři nad plavební komorou. „Ing. Libor Záruba tak bude trvale shlížet na svou milovanou Vltavu a na lodě projíždějící plavební komorou. Nebude mu zde nijak smutno, protože si určitě již nyní povídá s Ing. Vojtěchem Lannou, stavitelem této plavební komory a další nesmazatelnou osobností českých vodních cest,“ doplnil Ing Zdeněk Zídek, ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy, státní podnik.

Podrobnosti jsou uvedeny v informačním materiálu v příloze.

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

Děti z dětských domovů si vyzkoušely cestování lodí po Vltavě

13. 5. 2014

Praha, 12. května 2014 - Padesát dětí z šesti dětských domovů si v pondělí odpoledne na vlastní kůži vyzkoušelo cestování lodí po Praze. Plavbu získaly děti za účast ve výtvarné soutěži „Vodní doprava očima dětí“ pořádané Ředitelstvím vodních cest ČR. Výletu se zúčastnily děti z domovů v Dolních Počernicích, Příbrami, Krnsku, Sedlci, Zruči nad Sázavou a Unhošti. Během cesty nejnovějším přírůstkem pražské flotily obdrželi vítězové soutěže ocenění z rukou ministra dopravy Antonína Prachaře a dozvěděli se společně s ostatními zajímavé informace o fungování vodní dopravy v Čechách.

„Jsem mile překvapen, jaký zájem soutěž mezi dětmi vyvolala. Je vidět, že přípravě svých prací věnovaly hodně času a doufám, že toto vydařené odpoledne si po zásluze užily. Poznat Prahu z hladiny Vltavy je krásný zážitek,“ řekl ministr dopravy Antonín Prachař.

Podpora vnitrozemské plavby, a to nejen turistické, ale zejména té nákladní, je pro Ministerstvo dopravy jednou z priorit. Zakotvena je v řadě strategických dokumentů resortu. V České republice každoročně stoupá obliba rekreační plavby, což potvrzuje rostoucí počet zájemců o registraci malých plavidel.„Zvýšenému zájmu musí odpovídat především kvalita infrastruktury. Absence přístavišť určených pro kotvení rekreačních plavidel však situaci dosud výrazně komplikovala. V letošním roce realizujeme řadu projektů, od kterých očekáváme nárůst zájmu o plavbu ze strany provozovatelů i příznivců vodní turistiky,“vyjádřil svá očekávání ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. Na podporu rozvoje turistické vodní dopravy vznikne v letošním roce mimo jiné pět nových přístavišť na Dolním Labi a příští sezónu na Baťově kanále na Moravě obohatí nový přístav Petrov. Labe v Nymburce a v Poděbradech ve svátečních dnech ožije výstavou lodí

7. 5. 2014
Praha, 7. května 2014 – Ředitelství vodních cest ČR jako kooperující partner a Zlatý pruh Polabí o.p.s. jako hlavní organizátor celé akce si dovolují pozvat širokou veřejnost na výstavu Lodě na Labi, která se koná 8. a 9. května 2014 v Nymburce a 10. a 11. května 2014 v Poděbradech.

 V těchto dnech bude na Labi připraven bohatý program, a to nejen přímo na vodě, ale také na přilehlém břehu. Podrobnosti k celé akci jsou k dispozici na internetové stránce organizátorů www.polabi.com.

 Ředitelství vodních cest ČR má pro návštěvníky připravenu výstavku informující o vodní cestě a o dosud vybudovaných a připravovaných stavbách infrastruktury pro vodní dopravu.

 „Velice mne těší, že zejména o rekreační plavbu má veřejnost velký zájem. Nejen různé výstavy, ale také provoz na vodních cestách a iniciativa samospráv dokládá, že turistika na lodi má svůj doposud nevyužitý potenciál. Z tohoto důvodu věnujeme velkou pozornost přípravě a realizaci kvalitní přístavní infrastruktury, která zde doposud chyběla,“ informoval o svých plánech ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

 

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

 
Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

Petrov se příští rok dočká nového přístavu

18. 2. 2014

PRAHA, 17. 02. 2014 – Dnes bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby rekreačního přístavu na Baťově kanále. Kromě běžného stání pro lodě všeho druhu bude také plnit funkci ochranného a zimního přístavu a poskytne chybějící servisní zázemí. Díky novému přístavu se Petrov stane druhým místem na Baťově kanále, který umožní stání většího počtu lodí. U současného mola mohou plavidla zůstávat pouze 15 minut a řada z nich proto v Petrově vůbec nezastavuje. Stavbou bude odstraněn jeden z kritických faktorů, který brání dalšímu rozvoji cestovního ruchu na Baťově kanále. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest.

Plánovaná kapacita je pětačtyřicet lodí, z toho počítáme se dvěma velkými loděmi pro osobní dopravu. Vodní cesta se bez moderních přístavů neobejde. Stoupající zájem o rekreační plavbu nás nesmírně těší. Vodní doprava má v návaznosti na cestovní ruch dlouhodobý potenciál," uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Doposud možnost delšího stání nabízí jen Veselí nad Moravou, nicméně i tam je kapacita téměř vyčerpána.

V rámci projektu vznikne také provozní budova se sociálním zázemím. Lodě se budou moci napojit na elektrickou síť, čerpat pitnou vodu a zajištěn bude také odběr odpadních vod či komunálního odpadu. V přístavu bude také umožněno bezpečné tankování pohonných hmot a do budoucna se uvažuje o pořízení jeřábu na zvedání lodí z vody. Celkové náklady na stavbu by neměly přesáhnout 48 milionů korun. Obec Petrov zajistí vybudování parkoviště a příjezdu k přístavu včetně úvratě pro otáčení vozidel.

Přístav bude budován tak, aby nedošlo k přerušení plavby na Baťově kanále, a proto hlavní část prací bude probíhat mimo sezónu. Harmonogram stavby je nastaven tak, aby v květnu roku 2015 bylo možné plavbu na Baťově kanále zahájit již ve zbrusu novém přístavu.

Přístavní infrastruktura má vliv na cestovní ruch celého Baťova kanálu, který se v posledních letech stal velmi vyhledávanou turistickou lokalitou. V loňském roce ho navštívilo zhruba 70 tisíc pasažérů. V minulosti byla zejména v rámci investic Ředitelství vodních cest ČR vybudována souvislá síť veřejných přístavišť na celé vodní cestě. Další růst využívání vodní cesty nyní naráží na nedostatečnou kapacitu pro stání lodí.Stavba zároveň zvýší bezpečnost plavebního provozu, kterou v současnosti ohrožují lodě kotvící podél břehu kanálu, které mohou zapříčinit vznik kolizí s proplouvajícími plavidly.

Ředitelství vodních cest ČR připravuje do budoucna výstavbu i dalších přístavů, jako např. Napajedla – Pahrbek, ale jejich příprava je zatím na samém počátku.

 

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

 
Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

Dolní Labe získá v letošním roce 5 nových přístavišť

11. 2. 2014

Praha, 11. února 2014 – Osobní vodní doprava na Dolním Labi se v plavební sezóně dočká 5 nových přístavišť v lokalitách Dolní Zálezly, Libochovany, Lovosice, Libotenice a Nučnice. Rekonstrukcí projde také stávající pevné molo v Litoměřicích. Výstavba a modernizace 6 zmíněných přístavišť výrazně přispěje k rozvoji turistické vodní dopravy na Dolním Labi. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest.

V České republice každoročně stoupá obliba rekreační plavby, což potvrzuje rostoucí počet zájemců o registraci malých plavidel. Zvýšenému zájmu musí odpovídat především kvalita infrastruktury. Absence přístavišť určených pro kotvení rekreačních plavidel však situaci dosud výrazně komplikovala. Od projektů realizovaných v letošním roce proto očekáváme nárůst zájmu o vodní turistiku na Dolním Labi, a to jak ze strany provozovatelů, tak i obyvatel přilehlých měst a obcí,“ vyjádřil svá očekávání ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

Výstavbu sítě veřejných přístavišť zahájilo Ředitelství vodních cest ČR v polovině loňského roku v centru Ústí nad Labem. V prosinci se nové atraktivní přístaviště objevilo v Lovosicích. Během června letošního roku se zbudováním plovoucího mola pro osobní dopravu stanou Libochovany spolu s Lovosicemi lokalitou, kde budou moci přistát pouze lodě určené k přepravě cestujících. Kombinace pevného mola pro osobní lodě a plovoucího mola pro malá plavidla vznikne v Litoměřicích a Nučnicích. Konečně v Dolních Zálezlech a v Libotenicích se staví samostatná plovoucí mola pro osobní lodě a pro malá plavidla. V těchto již tak oblíbených lokalitách významně vzroste atraktivita pro přistání hausbótů a malých člunů, které se dnes na Labi pohybují.

V rámci modernizace stávající konstrukce mola pro osobní lodní dopravu v Litoměřicích bude snížena jedna ze dvou současných nástupních plošin. Snížení zajistí snadnější nástup osob na loď s nižší palubou. V Litoměřicích projde modernizací i plovoucí molo pro malá plavidla v lokalitě Mlýnské rameno.

Výstavbu přístavišť podporují také starostové dotčených obcí, kteří v lodní dopravě spatřují velký potenciál pro cestovní ruch i prostor pro vznik pracovních příležitostí. „Pro vodní turisty navštěvující naši obec doposud neexistovala možnost bezpečně zakotvit své lodě a kolem obce jen proplouvali. Nyní vznikne 16 nových stání pro rekreační lodě a návštěvníci tak budou moci poznávat zajímavosti v okolí Dolních Zálezel a zároveň využít nabízených služeb v obci,“ řekl starosta Dolních Zálezel Miroslav Suchý. Zde první lodě přistanou již počátkem května.

Velkým přínosem výstavby nových a úpravy stávajících přístavišť je zřízení odběrných míst pro elektrický proud v Dolních Zálezlech, Litoměřicích, Libotenicích a Nučnicích, která umožní při cestování na lodi pohodlně přečkat noc. V Litoměřicích bude pro plavidla k dispozici navíc kapacitní přípojka na pitnou vodu. Další inovací bude osvětlení většiny přístavních mol. Celkové náklady na uvedené projekty by neměly přesáhnout 99 milionů Kč.

Vybudování ucelené sítě veřejných přístavišť, o kterou ŘVC dlouhodobě usiluje, je základní podmínkou pro rozvoj turistické vodní dopravy na labsko-vltavské vodní cestě, obdobně jako se to již dnes daří na Baťově kanále na Moravě.

 

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

 
Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
vedoucí oddělení realizace, tiskový mluvčí
E: bukovsky@rvccr.cz
T: 225 131 741
M: 602 772 631

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb