Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Právě vychází nové číslo časopisu, které se mj. věnuje studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a zahájení prací na zvyšování parametrů Vltavské vodní cesty. Více zde..
V sobotu 17.11.2018 od 10:00 do 16:00 Vás zveme na den otevřených dveří v prostorách Ministerstva dopravy. U nás uvidíte modely vodních děl, již postavené stavby i ty plánované. Bohatý program ale připravuje i Ministerstvo dopravy a jeho další podřízené organizace. Více zde..
Jak informuje ve své zprávě Ministerstvo dopravy, vodní koridor Dunaj – Odra – Labe má šanci, studie potvrdila ekonomickou efektivitu projektu. Více zde..

Tiskové zprávy

Fakty a mýty o Evropských dotacích 2

19. 9. 2011

Praha 19.9.2011 – Ředitelství vodních cest ČR opakovaně upozorňuje na některá nepravdivá tvrzení, která se objevují v médiích v souvislosti s financováním staveb za pomoci evropských dotací.

ŘVC ČR nesouhlasí se zkreslováním informací ohledně financování svých staveb z fondů Evropské unie. Dnes se objevily informace, že evropští úředníci definitivně odmítli financovat některé stavby. Tato zpráva se nezakládá na pravdě. Sporné stavby jsou dále v šetření a žádné definitivní rozhodnutí dosud nepadlo. Je pravděpodobné, že původně dohodnutá výše dotace bude snížena, ale nelze s jistotou říkat o kolik, popř. že nebude vyplacena vůbec.

Další dnešní zcela nepravdivou informací je tvrzení, že evropské financování projektu Splavnění Vltavy ztroskotalo proto, že se jedná o stavbu určenou pro turistickou plavbu a tím stavba nesplnila jakousi evropskou normu. Nesmyslnost tohoto tvrzení je evidentní. Parametry budované vodní cesty jsou od prvopočátku dány a s nimi bylo schváleno i její financování. V Operačním programu Doprava se přímo píše, že dotace je možné využít na výstavbu a modernizaci vodních cest regionálního významu, kde je zřejmá návaznost na zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu, např. záměr na zajištění průběžné splavnosti Vltavy v úseku Třebenice – České Budějovice.

V případě nepřidělení dotací na konkrétní projekt nepřichází Česká republika o žádné peníze. Dotaci je možné čerpat na jiný projekt lépe splňující požadavky EU.

Ředitel ŘVC ČR Ing. Jiří Blažek k tomu řekl: „Nepopíráme, že se v minulosti staly chyby, ale vadí nám, že se stále objevují nepravdivé informace, které mají za cíl dezinformovat veřejnost a poškodit Ředitelství vodních cest, vodní dopravu a potažmo i Ministerstvo dopravy. My jsme udělali všechny kroky vedoucí k maximální nápravě chyb mých předchůdců. Teď vše závisí na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, návrhu Ministerstva dopravy na korekci dotací a případném rozhodnutí Evropské komise. Nevím o tom, že by některá z těchto institucí již jakkoliv rozhodla. Nabízím všem novinářům, kteří chtějí o této problematice objektivně a pravdivě informovat veřejnost, možnost podiskutovat jak se mnou, tak s mými spolupracovníky.“

Pardubice chtějí oživit Labe

14. 7. 2011

Pardubice / Praha, 15. července 2011 – Jednání na pardubické radnici jasně ukázalo, že Pardubice chtějí své Labe oživit. Na schůzce, kterou inicioval magistrát, konstatovali zástupci města, podnikatelů a Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR), že Labe v Pardubicích má významný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

V Evropě tolik oblíbená rekreační plavba musí dorazit i do Pardubic. Je velká škoda, že Pardubice nemají svůj přístav a přístaviště. Rekreační lodě tak nemají kde v tomto městě zakotvit a region přichází o pracovní místa navázaná na provoz tohoto odvětví turismu. Nezanedbatelný přínos pro region, ale i pro celou Českou republiku, by byl i v ekonomické rovině. Vodní turistika se vyznačuje bezpečím a klidem. Je prokázáno, že návštěvníci, kteří připlouvají po vodě, nikam nespěchají, a tak se v regionu zdrží déle. Logicky pak využijí více nabízených služeb a více utratí.

Na jednání se ukázalo, že s novým ředitelem přichází do ŘVC i nová koncepce. Ředitel ŘVC ČR Ing. Jiří Blažek říká: „Chceme, aby řeky, stejně jako ostatní přírodní zdroje této republiky, byly využívány ku prospěchu lidí. Řeka je nejbezpečnější, nejpřírodnější a historicky nejstarší dopravní cestou. Musíme najít taková řešení, která vhodně skloubí existenci říčních biotopů, vodního hospodářství, energetiky, turistů i dalších případných zájemců o její využití.“ Zároveň ale Blažek dodává: „Je potřeba, aby si všichni uvědomili, že se bude vždy jednat o kompromisy, které nebudou vyhovovat extrémistům! Je na politicích, aby ukázali, že demokracie je o plnění vůle většiny, nikoliv jednotlivce.“

Společný projekt města a ŘVC je na úplném začátku. Jeho financování a přesné technické provedení bude otázkou dalších jednání. Co ale je jasné již nyní, a to je velmi důležité, že se nejedná o „záchvat“ pár jednotlivců z Prahy, ale o dlouhodobou vizi regionu, který si váží své řeky a který se jejím prostřednictvím chce napojit na širokou síť evropských vodních cest. Nový přístav by měl vzniknout na pravém břehu Labe nad stávajícím jezem.

Labe je zařazeno Evropskou unií do sítě významných dopravních cest TEN-T a z hlediska zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě je dopravně významnou vodní cestou.

O Ředitelství vodních cest ČR ŘVC ČR je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Organizační změny na Ředitelství vodních cest ČR

30. 6. 2011

Praha, 30. června 2011 – Po výměně na postu ředitele dochází na Ředitelství vodních cest ČR k dalším organizačním změnám. Organizaci opouštějí pracovníci spojovaní se vznikem chyb, za které je ŘVC ČR kritizováno jak ze strany Evropského účetního dvora, tak ze strany Ministerstva dopravy.

Jiří Blažek, kterého ministr dopravy Radek Šmerda jmenoval do funkce se slovy „Je to krizový manažer, který má široké zkušenosti ve státní správě a u něhož vítám fakt, že chce razantně přistoupit k nápravě chyb, které jsme v hospodaření Ředitelství vodních cest objevili.“, přichází k dnešnímu dni s reorganizací Ředitelství vodních cest. ŘVC v posledních měsících čelí obviněním z chyb při realizaci státních zakázek, u kterých mají být čerpány dotace Evropských fondů. Jednání České republiky s evropskými kontrolními orgány dále pokračuje a na jejich konečný výsledek si budeme muset počkat. Situaci okolo ŘVC a čerpání evropských dotací je ale nutné uklidnit, a proto ho opouštějí pracovníci, kteří jsou s touto nepříjemnou situací spojováni. Ředitel Blažek k tomu řekl: „Mým hlavním cílem je navrátit firmě důvěryhodnost v očích obchodních partnerů, investorů a veřejnosti. Nová organizační struktura toho bude zárukou, neboť obsahuje kontrolní mechanismy, které podobné chyby v budoucnu vyloučí.“

Ing. Jiří Blažek na ŘVC přišel z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde zastával pozici náměstka pro provoz a majetek. Před tím působil v Pozemkovém fondu ČR a na Ministerstvu zemědělství.

O Ředitelství vodních cest ČR ŘVC ČR je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Šéfem Ředitelství vodních cest ČR se stal Jiří Blažek z Pelhřimova

16. 6. 2011

Praha / Pelhřimov 16. června 2011 – Do čela Ředitelství vodních cest byl včera ministrem dopravy jmenován Jiří Blažek, který v konkurenci devíti uchazečů předložil ministerstvu nejlepší plán, jak vyvést firmu z krize.

Jiří Blažek pochází z Pelhřimova. Ministr dopravy od tohoto zkušeného manažera z Vysočiny očekává především bezodkladnou analýzu a nápravu pochybného hospodaření, které za sebou nechalo předchozí vedení. Blažek na ŘVC přechází z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde zastával pozici náměstka pro provoz a majetek. Před tím působil v Pozemkovém fondu ČR a na ministerstvu zemědělství.

„Mým hlavním cílem bude navrátit firmě důvěryhodnost v očích obchodních partnerů, investorů a veřejnosti. Některé kroky nebudou příjemné, ale jsou nutné pro celkovou nápravu situace na Ředitelství vodních cest,“ řekl Blažek bezprostředně po svém jmenování.

„Je to krizový manažer, který má široké zkušenosti ve státní správě a u něhož vítám fakt, že chce razantně přistoupit k nápravě chyb, které jsme v hospodaření Ředitelství vodních cest objevili“ uvedl na adresu nového ředitele ministr dopravy Radek Šmerda.

O Ředitelství vodních cest ČR ŘVC ČR je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Česká dopravní stavba a technologie roku 2010

10. 6. 2011

Praha, 10. června 2011 – Včera byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku. Na Ředitelství vodních cest zavládlo velké uspokojení, když tři z jejich nominovaných staveb získaly ocenění.

Nejvyššího ocenění se dostalo stavbě přístaviště Lannova loděnice v centru Českých Budějovic. Přístaviště se stalo zajímavou dominantou u levého břehu Vltavy pod Dlouhým mostem. Bylo slavnostně otevřeno v loňském roce a tvoří koncový bod obnovované vltavské vodní cesty, která se zítra otevře pro plavbu až do Hluboké nad Vltavou. Zbylé dva úseky projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“ budou dány do provozu v roce 2013.

Pozornosti odborníků z České komory autorizovaných inženýrů a techniků neunikla ani stavba v České republice unikátního sklopného mostu, který umožňuje vjezd do přístavu České Vrbné lodím o výšce až 5,25 m. Varianta sklopného mostu byla zvolena proto, aby byla zároveň zachována i původní komunikace pro pěší a cyklisty. Ochranný přístav České Vrbné je významný bezpečnostním prvkem nové vodní cesty pro případ povodní.

Cenu časopisu Silnice a železnice získal i železniční most v Kolíně. Tato cena byla udělena za ojedinělé kolejové řešení.

Ředitelství vodních cest ČR děkuje všem dodavatelům, kteří se na těchto stavbách podíleli.

Všechny oceněné stavby byly postaveny za výrazné podpory Evropské unie, která na ně přispěla prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Slavnost na Vltavě

8. 6. 2011

České Budějovice, 8. června 2011 – Na Vltavě se chystá slavnostní otevření vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou. Ředitelství vodních cest ČR tak završí svou činnost na 1. úseku obnovené vltavské vodní cesty.

V sobotu 11.6.2011 od 12:00 je připraven na Českém Vrbném program pro malé i velké příznivce vody. Připraveny jsou prohlídky plavební komory, jezu, ochranného přístavu i unikátního sklopného mostu. To vše s poutavým výkladem odborníků. Ve 13 hod. proběhne v přístavu České Vrbné slavnostní akt, při kterém investor staveb – Ředitelství vodních cest ČR za účasti zástupců Ministerstva dopravy a dodavatelů staveb symbolicky předá řeku zpět do rukou zástupců měst České Budějovice a Hluboká nad Vltavou. Završí tak svoji snahu o obnovení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou, který je prvním ze tří úseků projektu Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou. Od tohoto okamžiku bude 8,9 km dlouhá vodní cesta otevřena veřejnosti k plavbě, včetně plavební komory a přístavu. Začne tak první plavební sezóna v obnovené historii plavby v jihočeské metropoli.

Stavební ruch na Vltavě neutichá, jen se posouvá dále směrem k Týnu nad Vltavou. Tam by měli stavbaři dokončit práce v roce 2013, kdy se počítá s plným zprovozněním obnovené vodní cesty až k Orlíku. Region tak získá nové pracovní příležitosti, lákadlo pro turisty i zdroj budoucích příjmů.

Na financování projektu se výrazně podílí i Evropská unie, která přispěje prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Část nákladů uhradí Státní fond dopravní infrastruktury.

V rámci doprovodné akce, která je organizována ve vodáckém areálu, budou moci zájemci shlédnout ukázky činnosti Městské policie, Hasičského záchranného sboru a Vodní záchranné služby. Na děti bude čekat skákací hrad, trampolína a další hry. Dospělé i děti potěší i hudební produkce nebo třeba vyjížďka na dračí lodi či malým motorovým člunem. V odpoledních hodinách začne jezdit pro tento den za zvýhodněnou cenu mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou i velká osobní loď.

Více informací o projektu naleznete na www.rvccr.cz a www.vltavaopen.cz

EIA pro děčínský jez vstupuje do další etapy

27. 5. 2011

Praha, 27. května 2011 – Ředitelství vodních cest ČR dnes obdrželo od Ministerstva životního prostředí požadavek na doplnění dokumentace hodnocení vlivu stavby Plavební stupeň Děčín na životní prostředí.

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) předložilo v srpnu loňského roku Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP) dokumentaci týkající se posouzení vlivu záměru Plavební stupeň Děčín na životní prostředí (EIA). MŽP v uplynulých měsících dalo v souladu se zákonem prostor pro vyjádření oponentů, zhodnotilo došlé připomínky a požádalo ŘVC o doplnění některých skutečností. To tak učiní v nejbližších měsících.

ŘVC pokračuje v přípravě projektu, který má za úkol zajistit České republice spolehlivý přístup k mořským přístavům. Vodní doprava je jedním z nejekologič­tějších způsobů přepravy a zároveň je i levná. Má tak nezanedbatelný vliv na cenu dováženého zboží i na konkurenceschopnost českého vývozu. Konkrétní termín začátku stavby prozatím nebyl stanoven.

Více informací o projektu včetně kompletního znění dokumentace EIA k záměru Plavebního stupně Děčín a vizualizací díla naleznete na www.rvccr.cz

O projektu Plavební stupeň Děčín

Plavební stupeň Děčín je záměrem, jehož realizace zajistí spolehlivé napojení prvních českých přístavů na Labi k severomořským námořním přístavům v Německu a Beneluxu. Vybudována by měla být plavební komora s pohyblivým jezem, malá vodní elektrárna, která vyrobí elektrickou energii odpovídající spotřebě zhruba poloviny všech domácností v Děčíně, oboustranné rybí přechody a pozemní biokoridory kolem stupně. Zároveň bude provedena řada revitalizačních úprav ve zdrži i pod stupněm směrem ke státní hranici ke zlepšení ekologické situace v této oblasti.

O Ředitelství vodních cest ČR ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

FAKTA A MÝTY O EVROPSKÝCH DOTACÍCH

20. 5. 2011

Praha, 20. května 2011 – V poslední době se v médiích objevily spekulace o možné ztrátě dotací na dopravní projekty v souvislosti s kontrolou Evropského účetního dvora (EUD). Bohužel v některých případech autoři přešli od zveřejňování faktů k volné literární tvorbě plné mýtů a dohadů. Ředitelství vodních cest ČR a Ministerstvo dopravy ČR protestují proti takovým praktikám, kdy jsou veřejnosti záměrně předkládány uměle vykonstruované poplašné zprávy. Fakticky totiž v tuto chvíli žádné rozhodnutí Evropské komise o neposkytnutí dotací neexistuje.

Jak to tedy ve skutečnosti je?

  1. Ano, v České republice proběhla kontrola EUD na dopravních projektech. Ano, kontrola objevila některé nedostatky, které ve své předběžné zprávě označila jako možný důvod ke krácení dotace. Nikoliv tedy k jejímu neposkytnutí, či dokonce k jakémusi vracení peněz, se kterým některá média s oblibou straší veřejnost.
  2. Nyní má Česká republika lhůtu na vyjádření a až následně po projednání našich argumentů, zveřejní EUD závěrečnou zprávu.
  3. Ani závěrečná zpráva ovšem nebude obsahovat případnou korekci poskytnuté dotace, neboť EUD takovou pravomoc vůbec nemá. Tato zpráva bude pouze sloužit jako případné doporučení Evropské komisi (EK) k přezkoumání, zda je či není důvod ke krácení dotací.
  4. Jediným oprávněným orgánem, který může rozhodnout o snížení dotace je EK.

Evropská komise se k této problematice zatím oficiálně vůbec nevyjádřila. Není tedy ani zdaleka tak jasné, jak to vidí autoři některých pochybných článků, jaký bude výsledek jejího šetření a zda vůbec, a v jaké výši k nějaké korekci v dotacích dojde.

Dále je nutné zdůraznit, že ČR o žádné prostředky snížením dotací pro konkrétní projekt nepřichází. Poskytovatel dotace totiž svým rozhodnutím pouze říká, že daný projekt nechce podpořit v původně předpokládané výši, ale dotaci je možné vyčerpat na jiný dopravní projekt.

A jak je to s Vltavou? Podařilo se úspěšně dokončit obnovení splavnosti Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Slavnostní otevření tohoto úseku pro rekreační vodní dopravu proběhne v sobotu 11.6.2011 v Českém Vrbném (České Budějovice) za účasti zástupců Ministerstva dopravy, statutárního města České Budějovice, města Hluboká nad Vltavou, investora a dodavatelů. Jedná se o první úsek ze tří, po jejichž dokončení bude možné plout až do Týna nad Vltavou resp. k přehradě Orlík. Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava přispívá na první a třetí úsek z 85%. Celkové schválené náklady na tyto dva úseky dosahují 1,614 mld Kč vč. DPH. Druhý úsek, který bude financován výhradně z národních zdrojů má schválené náklady 551 mil. Kč vč. DPH. Celkové náklady na projekt Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou tedy nepřesáhnou 2,165 mld. Kč, přičemž z této částky bude hrazeno 793 mil. Kč ze SFDI a 1,372 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Toto jsou v této chvíli jediné schválené aktivity ŘVC ČR na Horní Vltavě. Není tedy pravda, ani že jsou v ohrožení 3 miliardy, ani že ŘVC postaví Hluboké nad Vltavou přístav za 160 miliónů, ani že ŘVC provozovalo v loňském roce vyhlídkové plavby v Českých Budějovicích, neboť to, jak jasně vyplývá z jeho zřizovací listiny, ani nesmí.

Náměstek ministra dopravy Ing. Ivo Toman k vltavskému projektu řekl: „Ministerstvo dopravy nesouhlasí s jednostranným a tendenčním informováním o situaci v resortu. Nemáme žádný důvod se nezúčastnit slavnostního otevření prvního úseku nové vodní cesty. Její budoucí dvoumiliardová hodnota výrazně přispěje k tvorbě nových pracovních míst i k atraktivitě regionu.

O Ředitelství vodních cest ČR ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Ředitelství vodních cest ČR má nového manažera

10. 5. 2011

Praha, 10. května 2011 – Mgr. Karel Peška včera převzal řízení Ředitelství vodních cest ČR.

Ministr dopravy včera pověřil řízením Ředitelství vodních cest ČR vrchního ředitele Úseku veřejné a vodní dopravy Ministerstva dopravy ČR Mgr. Karla Pešku. Ten bude vykonávat funkci ředitele této organizační složky státu až do doby, kdy bude ve standardním výběrovém řízení vybrán nový ředitel.

Ministerstvo dopravy ČR zároveň včera vypsalo na funkci ředitele Ředitelství vodních cest ČR standardní výběrové řízení. Nový ředitel by měl být jmenován do funkce počátkem července.

O Ředitelství vodních cest ČR ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Personální změny na Ředitelství vodních cest ČR

27. 4. 2011

Praha, 27. dubna 2011 – Z postu ředitele Ředitelství vodních cest ČR byl dnes po sedmi letech působení odvolán Ing. Miroslav Šefara. Na obsazení uvolněného místa bude vypsáno výběrové řízení. Jméno pracovníka, který bude pověřen řízením ŘVC ČR do ukončení výběrového řízení bude oznámeno v nejbližších dnech. Ředitelství vodních cest ČR bude i nadále plnit svou funkci státního investora pro zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

O Ředitelství vodních cest ČR ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb