Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

ŘVC ČR představilo první návštěvní den unikátního historického remorkéru BESKYDY

31. 5. 2018

Děčín, 31. května 2018 – Ředitelství vodních cest ČR představilo první návštěvní den pro veřejnost na zadokolesovém vlečném remorkéru BESKYDY, jako technickou památku a jediný remorkér svého druhu v aktivní službě ve střední Evropě, který se uskuteční v sobotu 2. června 2018 v Děčíně. Prohlídky lodě jsou pořádány ve spolupráci s Oblastním muzeem v Děčíně

Děčín, 31. května 2018 – Ředitelství vodních cest ČR představilo první návštěvní den pro veřejnost na zadokolesovém vlečném remorkéru BESKYDY, jako technickou památku a jediný remorkér svého druhu v aktivní službě ve střední Evropě, který se uskuteční v sobotu 2. června 2018 v Děčíně. Prohlídky lodě jsou pořádány ve spolupráci s Oblastním muzeem v Děčíně

Představení plavidla široké veřejnosti proběhne v sobotu 2. června 2018 v Děčíně, kdy v době od 14. do 18. hodin bude přistaveno v prostoru městského přístaviště pod děčínským zámkem. Zpřístupnění lodě je zajištěno ve spolupráci s Oblastním muzeem v Děčíně, jež organizuje na plavidle prezentační program, který bude doplňovat stálou expozici děčínského muzea věnované historii plavby. Další návštěvní den je plánován na 23. června 2018 a bude se opakovat několikrát během plavební sezóny.

V České republice jde o mimořádnou událost, neboť remorkér Beskydy je první plavidlo nákladní plavby, které je pro budoucnost zachráněno jako technické památka. A to ve stavu vhodném k prezentování veřejnosti. Bohužel v Čechách byla většina starých plavidel sešrotována nebo radikálně přestavěna. Novinkou je také zpřístupnění lodě, která je v aktivním provozu. Vše na ní stále funguje a není jen odstaveným neživým exponátem.

Konstrukce zadokolesového remorkéru Beskydy ideově vychází z projektu Ing. Neudörfla, vedoucího odboru na Ministerstvu veřejných prací, který organizoval koncepci rozvoje lodní dopravy za první republiky. Po roce 1918 tehdy mladá republika získala několik set starších plavidel pro provoz na Dunaji, Odře a Labi, kde vznikly české plavební společnosti.

Už od počátku bylo jasné, že starší plavidla bude třeba nahrazovat modernějšími typy lodí. Československý stát inicioval a financoval rozsáhlý modernizační program lodního parku, který v tehdejší Evropě neměl obdobu. Tarifní politika železnic okolních zemí omezovala dopravní možnosti země, proto byla lodní doprava chápána jako cesta malého vnitrozemského státu k trhům ve světě.

Stát ve spolupráci s předními českými strojírnami ČKD a ŠKODA Plzeň zajistil stavbu nových zadokolesových a bočnokolesových motorových remorkérů, motorových nákladních lodí  a člunů, jejichž konstrukce ve své době patřily mezi nejmodernější ve střední Evropě.

Projekt zadokolesového remorkéru vznikl přímo na ministerstvu veřejných prací.  Nejstarší technická dokumentace nese přímo podpis Ing. Neudörfla, který jako konstruktér navrhl unikátní technickou konstrukci, nemající na německém Labi obdobu. Využití kolesového pohonu na zádi lodi vychází ze snahy postavit velký remorkér s co nejnižším ponorem, který by současně mohl proplovat různě velkými plavebními komorami.

V letech 1931-1939 byl postaveny čtyři zadokolesové remorkéry Tábor, Blaník, Vltava a Morava. V poválečné sérii v letech 1953-1959 Šumava, Tatry, Beskydy, Jeseníky, Slapy, Orlík, Lipno a Kamýk. 

Na Labi s omezenými plavebními podmínkami tato plavidla úspěšně sloužila až do 90. let. Poslední plavidlo tohoto typu - zadokolesový remorkér Beskydy, je v provozu na plavebně nejnáročnějším úseku českého Labe v okolí Děčína. Od listopadu 2016 je ve vlastnictví státu pod správou Ředitelství vodních cest ČR. Loď poskytuje veřejnou službu přípřeže nákladním i osobním lodím na Labi v době omezených plavebních podmínek.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb