Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
O víkendu 24.a25.10.2020 proběhl výsun nosné konstrukce nového mostu přes plavební kanál Vraňany - Hořín u Vrbna Více zde..

Plavební komora Praha - Staré Město

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Praha, Praha 5 Smíchov
Plavební komora Praha - Staré Město
Říční km
53.40
Zahájení realizace stavby
13. 01. 2020
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2022
Projektant
Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Účel projektu

Popis účelů
Odlehčit stávající plavební komoru Praha – Smíchov.
Umožnit rozvoj a plnohodnotné využití vodní dopravy (okružní vyhlídkové plavby, průběžné plavby malých plavidel, osobní lodní linky, nákladní lodě apod.) v Praze a na celé Vltavské vodní cestě.
Základní parametry v bodech

 

Popis projektu

Popis projektu

Přípravu akce do fáze posouzení vlivů na životní prostředí EIA zabezpečovalo Ředitelství vodních cest ČR. 

Další přípravu a realizaci projektu výstavby nové plavební komory 
investorsky zajišťuje

Povodí Vltavy, státní podnik


Současný stav:

 • Plavební komora Praha – Smíchov je díky intenzivní osobní vyhlídkové lodní dopravě nejzatíženější plavební komorou ve střední Evropě
 • Počet proplavených plavidel za rok je průměrně 25 500 s měsíčním maximem více než 3 000 plavidel
 • Je zde pouze jediná plavební komora - ve špičkových měsících (květen – září) dochází k jejímu přetížení s nebezpečnou kumulací čekajících plavidel např. u Karlova mostu
 • Úzké a kapacitně kritické místo celé Vltavské vodní cesty

Řešení projektu

Cíle projektu bude dosaženo výstavbou nové plavební komory Praha – Staré Město překonávající spád Staroměstského jezu, jež zajistí chybějící propojení zdrže Helmovského jezu a zdrže Staroměstského jezu. Spolu se stávající plavební komorou Praha – Mánes vytvoří nezávislou paralelní vodní cestu k plavební komoře Praha – Smíchov, propojující zdrže Helmovského jezu (úsek mezi PK Praha – Štvanice a PK Praha – Smíchov) a zdrže Šítkovského jezu (úsek mezi PK Praha – Smíchov a PK Praha – Modřany).

Plavební komora Praha – Staré Město je navržena v přímé návaznosti na levou nábřežní zeď Dětského ostrova (pohled proti vodě), cca 100 m nad mostem Legií. Dolní rejda plavební komory bude plynule napojena novou dělící zdí na stávající dolní plavební kanál plavební komory Praha – Smíchov cca 135 m po proudu od mostu Legií. 

Předpokládaná doba výstavby je 2 roky od zahájení stavebních prací.

Parametry plavební komory

 • Užitná délka: 55,0 m
 • Užitná šířka: 11,0 m
 • Užitná hloubka: 2,5 m
 • Překonávaný spád: 0,70 - 0,94 m

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
13. 01. 2020
Dokončení projektu
31. 12. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb