Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • VIZUALIZACE PŘÍSTAVU HLUBOKÁ
 • PLAVEBNÍ KOMORA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Aktuality

V sobotu 27.5.2017 v 11:00 bude slavnostně představen nový jeřáb pro zdvih plavidel hmotnosti až 10 tun, jediný svého druhu na Baťově kanále. Také bude pokřtěn unikátní člun HENDY pro vozíčkáře. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Samostatný odborný referent oddělení přípravy Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Referent veřejných zakázek Více zde..

Plavební komora Praha - Staré Město

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Praha, Praha 5 Smíchov
Plavební komora Praha - Staré Město
Říční km
53.40
Zahájení realizace stavby
13. 01. 2018
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2019
Projektant
Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Účel projektu

Popis účelů
Odlehčit stávající plavební komoru Praha – Smíchov
Umožnit rozvoj a plnohodnotné využití vodní dopravy (okružní vyhlídkové plavby, průběžné plavby malých plavidel, osobní lodní linky, nákladní lodě apod.) v Praze a na celé Vltavské vodní cestě
Základní parametry v bodech

 

Popis projektu

Popis projektu

Současný stav:

 • Plavební komora Praha – Smíchov je díky intenzivní osobní vyhlídkové lodní dopravě nejzatíženější plavební komorou ve střední Evropě
 • Počet proplavených plavidel za rok je průměrně 25 500 s měsíčním maximem více než 3 000 plavidel
 • Je zde pouze jediná plavební komora - ve špičkových měsících (květen – září) dochází k jejímu přetížení s nebezpečnou kumulací čekajících plavidel např. u Karlova mostu
 • Úzké a kapacitně kritické místo celé Vltavské vodní cesty

Řešení projektu

Cíle projektu bude dosaženo výstavbou nové plavební komory Praha – Staré Město překonávající spád Staroměstského jezu, jež zajistí chybějící propojení zdrže Helmovského jezu a zdrže Staroměstského jezu. Spolu se stávající plavební komorou Praha – Mánes vytvoří nezávislou paralelní vodní cestu k plavební komoře Praha – Smíchov, propojující zdrže Helmovského jezu (úsek mezi PK Praha – Štvanice a PK Praha – Smíchov) a zdrže Šítkovského jezu (úsek mezi PK Praha – Smíchov a PK Praha – Modřany).

Plavební komora Praha – Staré Město je navržena v přímé návaznosti na levou nábřežní zeď Dětského ostrova (pohled proti vodě), cca 100 m nad mostem Legií. Dolní rejda plavební komory bude plynule napojena novou dělící zdí na stávající dolní plavební kanál plavební komory Praha – Smíchov cca 135 m po proudu od mostu Legií. 

Předpokládaná doba výstavby je 2 roky od zahájení stavebních prací.

Parametry plavební komory

 • Užitná délka: 55,0 m
 • Užitná šířka: 11,0 m
 • Užitná hloubka: 2,5 m
 • Překonávaný spád: 0,70 - 0,94 m

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
13. 01. 2018
Dokončení projektu
31. 12. 2019
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb