Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Dnes byl poprvé uskutečněn oficiální zdvih jedinečného kamenného mostu přes velkou plavební komoru na zdymadle Hořín, plně automaticky řízený počítačem. 116 let starý kamenný oblouk byl během dvou let rozebrán a vrácen na novou ocelovou konstrukci, která umožní jeho zdvih pro proplutí až 7 m vysokých lodí. Technická památka tak bude i nadále plně sloužit plavbě nejmodernějších lodí vstříc Praze při zachování její architektury. Nyní je vše připraveno k zahájení zkušebního provozu a během června první vysoké lodě proplují nejen zdymadlem, ale také dalšími třemi zdvižnými mosty přes plavební kanál. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
Práce na zdymadle Hořín jsou ve finále. Po půlročním omezení je obnoven provoz velké plavební komory. Je to dobrá zpráva především pro dlouhé lodě, které už od této chvíle místem proplují směrem na Prahu bez omezení. V současnosti zbývá dokončit nejpozoruhodnější součást projektu – pohyblivý most přes zdymadlo. Stavbaři již připravují zkušební provoz unikátní zdvihací konstrukce, která jednak zachová dokonalou podobu kamenného mostu z roku 1905, a jednak umožní proplout lodím vysokým až sedm metrů. Více zde..

Praha - servisní centrum pro plavidla

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Praha
Praha - servisní centrum pro plavidla
Říční km
51.60
Zahájení realizace stavby
-
Ukončení realizace stavby
01. 01. 1999
Projektant
Není uveden

Účel projektu

Popis účelů
Jen pár desítek metrů po proudu pod kotevním stáním u nábřeží Eduarda Beneše je umístěno speciální stání pro servisní ekologické plavidlo SP 150. Jeho úkolem je poskytovat servis osobním a nákladním lodím pohybujícím se v Praze na Vltavě tak, aby nedocházelo k znečišťování životního prostředí.
Základní parametry v bodech

Plavidlo zabezpečuje tyto služby:

 • tankování pohonných hmot
 • tankování užitkové vody
 • odčerpávání fekálních vod
 • odčerpávání nádních vod 
 • sběr použitého oleje
 • prodej oleje ze sudů
 • odběr komunálního odpadu

Popis projektu

Popis projektu

 

Servisní ekologické plavidlo SP 150 tvoří stabilní sestava tlačného člunu TČ 526 (po rekonstrukci SP150) a tlačný remorkér TR 567. Plavidlo vzniklo generální rekonstrukcí tlačného člunu. Do nákladového prostoru byly zabudovány skladovací nádrže a další potřebná technologie pro provoz servisních zařízení. Tato technologie byla po celé délce zakryta přístřeškem, který je z části pevný a z části posuvný pro manipulaci s kontejnery s odpadem a se sudy s olejem. Kotevní a vyvazovací zařízení člunu je původní, nově byl člun vybaven požárním, drenážním a balastním systémem a elektrorozvodem pro zásobování nové technologie. Veškeré vybavení bylo zvoleno tak, aby splňovalo nejpřísnější ekologické předpisy.

Požární systém tvoří požární vodovod zásobovaný přenosnou motorovou stříkačkou a systém pěnového hašení. 

Drenážní systém zabezpečuje vyčerpávání nádních vod servisního plavidla do nádrže nádních vod. V bocích lodi jsou dále zabudovány balastní nádrže 2×6 m3 pro vyrovnávání podélného náklonu plavidla při rozdílném zaplnění nádrží.

Elektrický rozvod je zásoben z vlastního dieselagregátu, z remorkéru nebo ze břehu a napájí jednotlivá strojní zařízení.

Technologické vybavení plavidla

Základní parametry servisního ekologického plavidla

Plavidlo SP 150

 • Délka max. 35,36 m 
 • Šířka max. 9,06 m 
 • Boční výška 2,60 m 
 • Ponor prázdného člunu 0,75 m 
 • Ponor maximální 1,20 m 
 • Výtlak 324 t 

Tlačný remorkér TR 567

 • Délka max. 12,50 m
 • Délka na CWL 11,80 m
 • Šířka max. 8,65 m
 • Boční výška 2,40 m
 • Ponor 1,45 m
 • Výtlak 85 t

Tankování pohonných hmot

Nafta je uskladněna ve dvou nádržích, každá o objemu 24 m(41 tun). Výdej do plavidel je pomocí standardního čerpacího stojanu s 15 m dlouhou hadicí.

Tankování vody

Na lodi je instalována hranolová nádrž o objemu 31 m3, což představuje denní plnění pro 3 velká osobní plavidla a 5 menších lodí.

Odčerpávání fekálních vod

Fekální vody jsou z plavidel vyčerpávány pomocí sací hadice délky 6 m do 2 nádrží. Každá má objem 24 m3, což představuje denní odčerpání pro 3 velká osobní plavidla a 5 menších lodí.

Odčerpávání nádních vod

Nádní vody z plavidel jsou odčerpávány do sběrné nádrže o objemu 13 m3. Tyto vody jsou průběžně odčerpávány do odolejovače SOFRANCE a přes sorpční filtr do nádrže fekálních vod. Odloučený olej se odvádí do nádrže použitého oleje.

Sběr použitého oleje

Použitý olej z dieselmotorů plavidel se odebírá v kanystrech a vylévá se do sběrné nádrže o objemu 3 mna servisním plavidle.

Odběr komunálního odpadu

Na lodi je možné shromažďovat pevný komunální odpad z plavidel do 5 standardních kontejnerů, které jsou vykládány na břeh pomocí hydraulického jeřábu o nosnosti 0,8 t.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
Není uvedeno
Dokončení projektu
01. 01. 1999
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb