Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
O víkendu 24.a25.10.2020 proběhl výsun nosné konstrukce nového mostu přes plavební kanál Vraňany - Hořín u Vrbna Více zde..

Přístaviště Praha - nábřeží Ed. Beneše

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Zakládání staveb a.s.

Dobronická 1371, 148 26 Praha 4


Stavby silnic a železnic, a. s.

Národní třída 10, Praha 1

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Praha, Praha 7 Holešovice
Přístaviště Praha - nábřeží Ed. Beneše
Říční km
51.68
Zahájení realizace stavby
01. 04. 2008
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2008
Projektant
Vodní cesty, a.s.

Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 65,07 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Vybudování nového stání plavidel u nábřeží Edvarda Beneše pro další rozvoj osobní lodní dopravy v Praze a zvýšení její bezpečnosti pro případ povodní. Přetížené nábřeží Na Františku získalo plnohodnotnou alternativu u protějšího břehu Vltavy. Dochází tak ke zklidnění náplavky Na Františku omezením počtu dlouhodobě kotvících lodí. Zároveň se na protější břeh přesouvají i servisní služby (čekání plavidel, zásobování, drobné opravy). Celková kotevní kapacita pro výletní lodě ve zdrži Helmovského jezu se zvýšila o cca 6 lodí (při stání v jedné řadě). Byly tak vytvořeny podmínky pro příjezd vyššího počtu zahraničních kabinových lodí do centra Prahy a jejich bezproblémové zásobování a obsluhu. Vybudování čtyř vysokovodních daleb umožňuje nouzové chráněné stání pro dvě velké nebo čtyři malé lodě. Výrazně se tak zvýšila bezpečnost pro případ, kdy za povodní nebude možné z jakéhokoli v důvodu odstranit všechna plavidla ze zdrže Helmovského jezu do ochranných přístavů Smíchov a Holešovice.
Základní parametry v bodech
  • stání plavidel u plovoucího mola o celkové délce 480 m s oboustranným
  • výstupem na břeh po šikmých rampách 
  • kotvení 25-ti ocelových daleb do dna Vltavy 
  • vybudování osvětlení a přípojných míst pro odběr elektrické energie
  • úprava dna prohrábkou v místě kotevního stání na plavební hloubku 2,5 m

Popis projektu

Popis projektu
Nové stání plavidel je vybudováno u levého břehu Vltavy u nábřeží Edvarda Beneše mezi Čechovým a Štefánikovým mostem ve zdrži Helmovského jezu. Kotevní stání tvoří řada 25-ti ocelových daleb ve vzdálenosti cca 8 – 12 m od paty nábřežní zdi. Osová vzdálenost daleb je 20 metrů. Dalby jsou propojeny plovoucím molem o šířce 3,5 m a celkové délce 480 m. Molo je v podélném směru rozděleno na dílčí úseky po 20 m a na nábřežní straně je vybaveno zábradlím. Plováky mola jsou vytvořeny z ocelových trub o průměru 820 mm. Čtyři dalby jsou vysokovodní a umožňují bezpečné vyvázání plavidel až do úrovně průtoku povodně 2002. Jednotlivé dalby tvoří tři ocelové trouby o průměru 530 mm zabetonované do předvrtaných otvorů ve dně řeky. Trouby jsou v pěti výškových úrovních vzájemně provázány vodorovnou trubkou. Horní ztužující plato z ocelového plechu je umístěno 1,5 m nad hladinu povodně 2002. Každá dalba je vystrojena úvaznými pacholaty rozmístěnými v pěti výškových úrovních po 1,5 m a dvěma ocelovými žebříky, které umožňují výstup na horní plato i plovoucí molo. Koruny daleb č. 10 a č. 12 jsou spojeny s nábřežní komunikací lávkami tak, aby umožňovaly bezpečný pohyb posádek plavidel i v případě povodní. Molo podél vysokovodních daleb je plovoucí až do hladiny povodně 2002. Zbylé dalby jsou navrženy pro běžnou plavební hladinu a každá je tvořena jedinou ocelovou troubou o průměru 530 mm, která je zabetonovaná do předvrtaných otvorů ve dně řeky. Každá dalba je vystrojena úvaznými pacholaty. Molo podél těchto nízkovodních daleb je plovoucí pomocí vodící výsuvné trouby až do úrovně povodně
2002. Bezbariérový výstup na nábřeží je za běžných plavebních průtoků možný oboustranně přímo z plovoucího mola přes šikmé rampy s proměnlivým sklonem. Podél celého kotevního stání je zajištěna minimální plavební hloubka 2,5 m. V místech nedostatečné hloubky byl proveden odstřel a prohrábka dna řeky.
Celé kotevní stání je osvětleno a pro odběr elektrické energie je na něm zřízeno 10 přípojných míst.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 04. 2008
Dokončení projektu
31. 12. 2008

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb