Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
O víkendu 24.a25.10.2020 proběhl výsun nosné konstrukce nového mostu přes plavební kanál Vraňany - Hořín u Vrbna Více zde..

Přístaviště Štěchovice

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Středočeský kraj, Štěchovice
Přístaviště Štěchovice
Říční km
82.00
Zahájení realizace stavby
30. 04. 2021
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2021
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 24,2 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů

Zajištění krátkodobého a střednědobého stání až 8 malých plavidel do 20 m u přístavní hrany, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a pitné vody ze 2 odběrných sloupků.

Přístaviště bude veřejného charakteru.

Základní parametry v bodech
 • na levém břehu Vltavy v ř. km 82,77 – 82,87
 • přístavní hrana v délce 80 m
 • stání pro max. 4-8 malých plavidel
 • připojení na elektřinu a vodu
 • celkem 2 odběrné sloupky
 • osvětlení
 • kamerový systém
 • zpevněná odpočinková plocha

Popis projektu

Popis projektu

Účelem projektu je v zájmovém území vybudovat přístaviště pro malá plavidla do délky 20 m pro krátkodobé a střednědobé stání včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob. Přístavní hrana je délky 80 m. Přístaviště je součástí Vltavské vodní cesty. Do stavby je zahrnuta výstavba relaxační pobytové plochy před molem, napojení na inženýrské sítě, napojení na dopravní infrastrukturu, plavební značení a mobiliář. Přístaviště je umístěno u levého břehu Vltavy, mezi ř.km 82,77 – 82,87, před vjezdem do stávajícího bazénového přístavu.

Přístavní hrana je založená na převrtávané pilotové stěně, na které je železobetonový trám, do kterého bude ukotveno veškeré vybavení přístaviště včetně úvazných prvků, oděrných trámců a žebříků. Úroveň přístavního mola je navržena 0,5 m nad maximální plavební hladinou. Molo bude přímo navazovat na stávající terén. Minimální plavební hloubka bude v prostoru stání malých plavidel 1,5 m od minimální plavební hladiny. Pochozí plochu betonové hlavy tvoří betonová dlažba ve sklonu 2 %. V dlažbě bude vytvořen vodící proužek pro nevidomé. Vodící proužek bude ve žluté barvě upozorňující na nebezpečí pádu z přístavní hrany. Pod pochozí plochou budou umístěny rozvody vody a NN. Pro relaxaci a přístup na molo bude sloužit zpevněná odpočinková plocha, která přímo navazuje na pevné molo. Přechod je tvořen dlouhou betonovou lavičkou a třemi schodišti, šířky 3 m s madlem v ose schodiště.

Přístupová cesta k mostu bude sloužit jako hlavní přístupová komunikace, spojující přístaviště s infrastrukturou města Štěchovice. Cesta umožní návštěvníkům přístaviště obsluhu odběrných sloupků pomocí řídícího sloupku, který bude umístěn v horní části přístupové komunikace. Umístění řídícího sloupku bylo zvoleno s ohledem na možnost častého zaplavení spodní části přístaviště. Přístupová komunikace bude sloužit také jako přístup k informačnímu panelu a informační vitríně, kde budou umístěny aktuální informace o vodní cestě a místních turistických cílech. Dále dojde k obnově zpevněné štětované cesty k silnici II. třídy u autobusového nádraží.

Prostor přístaviště bude osvětlen třemi venkovními svítidly umístěnými na stožárech. Dále budou instalovány osvětlovací prvky do informačních vitrín a panelů v prostoru přístaviště. Na mole přístaviště budou instalovány dva odběrné sloupky, které budou každý obsahovat 4x zásuvku pro odběr elektrické energie 230V/16A a 1x vývod pro odběr vody. Pro monitorování prostoru mola a přístupové komunikace budou použity celkem čtyři fixní (nepohyblivé) kamery, jejichž záběry se budou překrývat. Kamery budou umístěny na stožárech se svítidly venkovního osvětlení.

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
30. 04. 2021
Dokončení projektu
31. 12. 2021

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb