Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Od dnešního dne mohou rekreační lodě v největším jihočeském veřejném přístavu v Hluboké na Vltavou natankovat benzín nebo naftu z nové čerpací stanice. Ta je první na 130 km Vltavy jižně od Slap. Díky klasické bezúkapové pistoli s 12 m dlouhou hadicí je tankování bezpečné a minimalizuje riziko znečištění vody. Více zde..
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, jako veřejný zadavatel veřejné zakázky s názvem "Pacht nemovitostí v přístavu Moldauhafen a Saalehafen v Hamburku" Vás tímto vyzývá k podání nabídky. Více zde..
V sobotu 29. května 2021 byl otevřen přístav Veselí nad Moravou, nabízí trojnásobnou kapacitu než dříve, první tankovací stanici na benzín a naftu na Baťově kanále, pro všechny lodě je připojení na elektřinu a vodu apod. Celý areál zázemí prošel ve spolupráci s městem velkou proměnou. Více zde..

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - most bývalé polní dráhy ÚČOV

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV
Správce a provozovatel
Není uveden
Praha
Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - most bývalé polní dráhy ÚČOV
Říční km
45.80
Zahájení realizace stavby
16. 03. 2021
Ukončení realizace stavby
31. 03. 2022
Projektant
Valbek spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 78,16 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Není uveden
Základní parametry v bodech
Není uveden

Popis projektu

Popis projektu

Most bývalé polní dráhy - Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)

Původně byl most užíván pro polní dráhu z historické čistírny odpadních vod, nyní již není dopravně využíván. Most bude zdvižen a doplněn o inundační pole v podobě železobetonové trámové konstrukce z pohledového betonu, které vytvoří předpoklady pro vybudování protipovodňových opatření v rámci nově rozšířené Ústřední čistírny odpadních vod. Návrh tohoto pole byl volen záměrně jednoduchý se střízlivými proporcemi, aby kompozičně nekonkuroval oblouku ocelového mostu a naopak podtrhl jeho elegantní tvar.
Most je součástí areálu Ekotechnického muzea, které je včetně něj národní kulturní památkou. Na mostě bude obnovena polní dráha v rozchodu 600 mm, přičemž bude výhledově možné uskutečnit její napojení na soustavu kolejišť v areálu muzea.

Není uveden
Stav projektu
30.2%
100%
Zahájení projektu
16. 03. 2021
Dokončení projektu
31. 03. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb