Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Právě vychází nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba. Jeho elektronickou verzi naleznete ke stažení na našem webu Více zde..
Řešíme aktuální přerušení plavby na plavebním kanálu Vraňany - Hořín. Malá plavidla mohou využít převoz po souši. Více zde..
Žluté bóje znovu vymezují plochy pro bezpečné koupání na Slapech, Velkých Žernosekách nebo Těrlicku a nově i na vybraných úsecích horní Vltavy. Více zde..

Horní plavební kanál Roudnice nad Labem - povodňová ochrana

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Zakládání staveb a.s.

Dobronická 1371, 148 26 Praha 4

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Ústecký kraj, Roudnice nad Labem
Horní plavební kanál Roudnice nad Labem - povodňová ochrana
Říční km
809.10
Zahájení realizace stavby
19. 09. 2005
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2005
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 1,627 mil. Kč
EU - Operační program infrastruktury 0,866 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
  • ochrana a vyvazování plavidel za velkých vod
  • bezpečnost vlastních plavidel v chráněném místě, hlídkujícího personálu na plavidlech a bezpečnost staveb nacházejících se v korytě vodního toku a v jeho bezprostřední blízkosti
Základní parametry v bodech
Není uveden

Popis projektu

Popis projektu
Nové vyvazovací prvky jsou umístěny na březích horního plavebního kanálu Labe v Roudnici nad Labem, říční km 27,865 – 28,040. Na levém břehu (v ulici Nábřežní) byla navržena 2 lodní stání, které tvoří 6 vyvazovacích kruhů umístěných podél místní komunikace, těsně za hranou břehu nebo přímo v jeho svahu. Na pravém břehu jsou za štětovou stěnou 3 vázací kruhy, které budou využívány pro příčné vyvazování plavidel za vysokých vodních stavů.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
19. 09. 2005
Dokončení projektu
31. 12. 2005

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb