Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
Modernizace ohlaví plavební komory Hořín, která zahrnuje i vybudování zdvižného mostu přes velkou plavební komoru úspěšně pokračuje. V pátek 18.9. od 14 do 18 hodin umožníme veřejnosti, aby se o tom přesvědčila na vlastní oči při dni otevřených dveří. Více zde..
Ústí nad Labem, 28. srpna 2020 – Dnes byl hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem, primátorem statutárního města Ústí nad Labem Petrem Nedvědickým a ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů slavnostně otevřen nový přístavní můstek osobních lodí v Ústí nad Labem – Vaňově. Během 24. a 25. srpna 2020 byl starý můstek odvezen a nahrazen novým moderním atraktivního designu. V roce 2021 bude u můstku doplněno nové kotvení, připojení lodí na elektrickou energii a pitnou vodu a společně s městem Ústí nad Labem se celý prostor přilehlé autobusové zastávky promění na moderní dopravní terminál. Více zde..

Modernizace ochranného stání v Hřensku

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Hřensko
Modernizace ochranného stání v Hřensku
Říční km
729.00
Zahájení realizace stavby
30. 04. 2020
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2020
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 15 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Stávající stání slouží:
  • pro vyčkávání plavidel na přípřež remorkérem BESKYDY organizovanou dále proti proudu směrem do Děčína a Ústí n.L., kde jsou při nižších vodních stavech obtížné plavební podmínky
  • za povodní představuje poslední místo ochrany plavidel, pokud při nástupu povodně již nejsou schopna doplout proti proudu do nejbližšího ochranného přístavu v Děčíně-Rozbělesích
Cílem je:
  • zajistit bezpečné vyvazování a ochranu i za nejvyšších povodní
Základní parametry v bodech
  • 8 daleb
  • navýšení o 4,8 m
  • celková délka stání 270 m

Popis projektu

Popis projektu

Základní technické řešení stavby je modernizace stávajícího stání, spočívající v navýšení stávajících daleb nad úroveň Qextrem, které umožní bezpečné vyvazování návrhových plavidel v počtu 4 návrhových plavidel.

Stávající konstrukce daleb je tvořena šesticí ocelových trubek DN 530. Trubky jsou pevně propojeny ocelovými podestami ve čtyřech úrovních. V prostoru uvnitř takto tvořeného šesti-úhelníku je otvor 1,1 x 0,6 m, skrz který je veden ocelový žebřík. Každé z pater je vybaveno svařovaným pacholetem na straně směrem do toku. Dvě krajní trubky DN 530 – směrem do toku, jsou vyvýšeny o 1,4 m nad úroveň horní podesty. Ostatní trubky jsou vyvýšeny o 0,3 m nad úroveň horní podesty.

Navýšení trubek z řady směrem do koryta bude provedeno ocelovou trubkou DN 530, dl. 4,8 m, až na požadovanou výšku 2,8 m nad kritickou hladinu. Kritickou hladinou se rozumí úroveň hladiny z povodňové události z roku 2002. Navýšení trubek z řady směrem ke břehu bude provedeno ocelovou trubkou DN 530, dl. 4,9 m, až do výšky horní podesty, tj. 1,8 m nad kritickou hladinu. Umístěné trubky budou vyplněny cementovou zálivkou. Celá čtveřice trubek je ve čtyřech úrovních propojena ocelovými podestami. Vrchní podesta se nachází 1,0 m pod horní hranou navýšené řady trubek směrem do koryta. Další tři patra jsou odstupňovány po 1,3 m od patra nad. Pochozí plochu podesty tvoří plech s oválnými výstupky. V příčné ose každého patra - směrem do toku, je umístěno ocelové pachole. Pachole slouží k vyvazování plavidel. Ocelový žebřík spojuje svrchní, nově navržené patro s horním patrem stávající konstrukce. Žebřík vede po boční straně dalby proti směru proudění.

Stav projektu
20.4%
100%
Zahájení projektu
30. 04. 2020
Dokončení projektu
31. 12. 2020

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb