Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

ŘVC umístilo v přístavech Hluboká nad Vltavou a Petrov veřejnou nabíječku na 4 elektrokola. K dobití kola nepotřebujete mít vlastní nabíječku, ale v kapitanátu Vám půjčí kabely pro připojení téměř všech běžných druhů elektrokol. Více zde..
Praha, 30. června 2020 – Dnes končí výluka železniční dopravy na trati z Vraňan do Lužce nad Vltavou a 1. července ráno projede první pravidelný osobní vlak. Za 8 měsíců přerušeného provozu původní 115 let starý most nahradil nový, který bude na české železnici první zdvižný. Pro první lodě se bude zvedat v dubnu 2021, spolu s dalšími dvěma mosty a vjezdem do zdymadla Hořín. Pro cestující dnes začíná sloužit nová zastávka v Lužci nad Vltavou s bezbariérovým nástupištěm a přístřeškem, vlak již nebude pravidelně jezdit přes nechráněný železniční přejezd v ulici Mělnická. Více zde..
Praha, 24. června 2020 – Ve čtvrtek 25. června budou pro silniční provoz otevřeny dva nové mosty přes plavební kanál Vraňany – Hořín u Mělníka, které nahradily původní nízké. Ve Vraňanech bude doprava převedena ze souběžného mostního provizoria, sloužícího během stavby nového mostu. Po jeho odstranění bude možné dokončit úpravy okolí do definitivního stavu. V Lužci nad Vltavou nový most na místní komunikaci nahradí původní 120 let starý most, který je konci své životnosti. I přes zprovoznění mostů pro silniční dopravu budou práce pokračovat a během 6 měsíců budou oba doplněny zdvihacími mechanismy, které umožní proplutí až 7 m vysokých lodí. Více zde..

Modernizace ochranného stání v Hřensku

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Hřensko
Modernizace ochranného stání v Hřensku
Říční km
729.00
Zahájení realizace stavby
30. 04. 2020
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2020
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 15 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Stávající stání slouží:
  • pro vyčkávání plavidel na přípřež remorkérem BESKYDY organizovanou dále proti proudu směrem do Děčína a Ústí n.L., kde jsou při nižších vodních stavech obtížné plavební podmínky
  • za povodní představuje poslední místo ochrany plavidel, pokud při nástupu povodně již nejsou schopna doplout proti proudu do nejbližšího ochranného přístavu v Děčíně-Rozbělesích
Cílem je:
  • zajistit bezpečné vyvazování a ochranu i za nejvyšších povodní
Základní parametry v bodech
  • 8 daleb
  • navýšení o 4,8 m
  • celková délka stání 270 m

Popis projektu

Popis projektu

Základní technické řešení stavby je modernizace stávajícího stání, spočívající v navýšení stávajících daleb nad úroveň Qextrem, které umožní bezpečné vyvazování návrhových plavidel v počtu 4 návrhových plavidel.

Stávající konstrukce daleb je tvořena šesticí ocelových trubek DN 530. Trubky jsou pevně propojeny ocelovými podestami ve čtyřech úrovních. V prostoru uvnitř takto tvořeného šesti-úhelníku je otvor 1,1 x 0,6 m, skrz který je veden ocelový žebřík. Každé z pater je vybaveno svařovaným pacholetem na straně směrem do toku. Dvě krajní trubky DN 530 – směrem do toku, jsou vyvýšeny o 1,4 m nad úroveň horní podesty. Ostatní trubky jsou vyvýšeny o 0,3 m nad úroveň horní podesty.

Navýšení trubek z řady směrem do koryta bude provedeno ocelovou trubkou DN 530, dl. 4,8 m, až na požadovanou výšku 2,8 m nad kritickou hladinu. Kritickou hladinou se rozumí úroveň hladiny z povodňové události z roku 2002. Navýšení trubek z řady směrem ke břehu bude provedeno ocelovou trubkou DN 530, dl. 4,9 m, až do výšky horní podesty, tj. 1,8 m nad kritickou hladinu. Umístěné trubky budou vyplněny cementovou zálivkou. Celá čtveřice trubek je ve čtyřech úrovních propojena ocelovými podestami. Vrchní podesta se nachází 1,0 m pod horní hranou navýšené řady trubek směrem do koryta. Další tři patra jsou odstupňovány po 1,3 m od patra nad. Pochozí plochu podesty tvoří plech s oválnými výstupky. V příčné ose každého patra - směrem do toku, je umístěno ocelové pachole. Pachole slouží k vyvazování plavidel. Ocelový žebřík spojuje svrchní, nově navržené patro s horním patrem stávající konstrukce. Žebřík vede po boční straně dalby proti směru proudění.

Stav projektu
20.4%
100%
Zahájení projektu
30. 04. 2020
Dokončení projektu
31. 12. 2020

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb