Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
O víkendu 24.a25.10.2020 proběhl výsun nosné konstrukce nového mostu přes plavební kanál Vraňany - Hořín u Vrbna Více zde..

Nadjezí Týnec nad Labem - povodňová ochrana

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Zakládání staveb a.s.

Dobronická 1371, 148 26 Praha 4

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Středočeský, Týnec nad Labem
Nadjezí Týnec nad Labem - povodňová ochrana
Říční km
933.00
Zahájení realizace stavby
01. 10. 2005
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2005
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 1,92 mil. Kč
EU - Operační program infrastruktury 2,88 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Bezpečná ochrana plavidel za velkých vod, dimenzovaná na maximální povodně (Q 100). Zajištění bezpečného vyvázání vlastních plavidel, eliminace rizika plynoucího z možného utržení plavidel pro stavby v korytě vodního toku i v jeho bezprostřední blízkosti a pro hlídkující personál na plavidlech.
Základní parametry v bodech
  • 3 ks dalb vysokých 5,6 m
  • celková délka stání 85 m
  • jedna lodní poloha

Popis projektu

Popis projektu
V nadjezí plavebního stupně Týnec nad Labem, cca 200 m nad budoucí čistírnou odpadních vod na pravém břehu vodního toku Labe, jsou vybudovány 3 ks vysokovodních vyvazovacích pevných dalb. Dalby jsou řešeny v přímce ve vzájemné osové vzdálenosti 30 m a navazují na štětovou stěnu, která slouží jako manipulační plocha Povodí Labe, s.p., jejíž začátek se nachází 32 m po proudu. Takto vytvořené vyvazovací stání má délku 85 m a zajišťuje stání pro 1 lodní polohu. Každou dalbu tvoří čtyři svařence štětovnic Larsen IIIn délky 14,0 m, které jsou zaberaněny do břehu řeky v osových vzdálenostech 1,50 x 1,20 m. Svařence jsou vzájemně propojeny válcovanými profily U160
ve třech výškových úrovních odstupňovaných po 1,20 m. Na každé dalbě jsou osazeny tři úvazy (pacholata) únosnosti 160 kN umístěné na kotevních deskách. Nejvyšší úvaz je 1,15 m nad úrovní hladiny při průtoku Q100, resp. ve výšce 3,0 m nad úrovní hydrostatické hladiny. Spojení dalb se břehem je zajištěno pomocí dvou ocelových lávek, osazených na krajní dalby. Délka lávky je 13,0 m a šířka 1,0 m. Podlaha lávky je z lemovaných pozinkovaných pororoštů. Výstup z plavidla na dalbu je řešen bočním žebříkem šířky 40 cm. Celá konstrukce dalb a lávek je opatřena speciální povrchovou úpravou, jejíž skladba zajišťuje ochranu proti povětrnostním vlivům. Stání bude využíváno k vyvazování plavidel nejen za povodňových stavů, ale i za běžných plavebních podmínek.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 10. 2005
Dokončení projektu
31. 12. 2005
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb