Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Právě vychází letošní první číslo časopisu Vodní cesty a plavba. Klikněte na více zde a dostanete se k odkazu na knihovnu elektronických verzí časopisu. Přejeme Vám pěkné počtení. Více zde..
Ode dneška slouží chodcům nový most přes Labe mezi Valy a Mělicemi. Stavbu, s celkovými náklady 258 mil. Kč, které ze 77 % financuje Státní fond dopravní infrastruktury a zbývající část hradí Pardubický kraj, ještě čekají další práce tak, aby koncem června na most mohla vyrazit i auta. Více zde..
V Lužci nad Vltavou dnes obří mobilní jeřáb osadil mostní konstrukci prvního zdvižného železničního mostu v České republice. Je to další z mostů na plavebním kanále Vraňany - Hořín, které zdviháme, aby tudy mohly proplout lodě až 7 m vysoké. Více zde..

Přístav Děčín - Rozbělesy, povodňová ochrana

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Zakládání staveb a.s.

Dobronická 1371, 148 26 Praha 4

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Ústecký kraj, Děčín
Přístav Děčín - Rozbělesy, povodňová ochrana
Říční km
741.90
Zahájení realizace stavby
01. 08. 2005
Ukončení realizace stavby
30. 06. 2006
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 28,8 mil.
EU - Operační program infrastruktury 43,2 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Bezpečná ochrana plavidel za velkých vod, dimenzovaná na maximální povodně (odpovídající roku 2002).
Základní parametry v bodech
 • Vybudování 12 ks vysokovodních vyvazovacích pevných dalb tvořících stání v délce 330 m (4 lodní polohy).
  • ukotvení do podzemní stěny
  • výška dalb 13,5 m
  • dalby ze 4 ocelových trub
  • plošiny s pacholaty v 9 výškových úrovních
 • Zvýšení a zesílení 4 ks stávajících dalb (1 lodní poloha).
  • zvýšení z 8 m na 13,75 m a zesílení šikmými vzpěrami
 • Spojení dalb se břehem instalací lávek z úrovně vnitropřístavní komunikace.
 • Zřízení 3 vázacích kruhů na dělící hrázi pro pomocné šikmé vyvazování plavidel

Popis projektu

Popis projektu
V čele bazénu bylo vybudováno 12 ks vysokovodních vyvazovacích pevných dalb v osové vzdálenosti 30 m, které tak vytvoří vyvazovací stání v délce 330 m pro 4 lodní polohy. Pátá byla zřízena zvýšením a zesílením 4 ks stávajících dalb mezi vjezdem do bazénu a přístavní zdí. Spojení dalb s břehem je zajištěno lávkami z úrovně vnitropřístavní komunikace.
Na dělící hrázi mezi Labem a přístavním bazénem jsou zřízeny 3 vázací kruhy jejichž konstrukci tvoří v horní části obetonavané zaberaněné svařence štětovnic. Vázací kruhy jsou přivařeny k čelní desce připevněné ke štětovnicím v úrovni povrchu hráze.
V místech stání byla v rámci úpravy paty svahu vytěžena zemina v celkové kubatuře 6 tis. m3.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 08. 2005
Dokončení projektu
30. 06. 2006
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb