Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
O víkendu 24.a25.10.2020 proběhl výsun nosné konstrukce nového mostu přes plavební kanál Vraňany - Hořín u Vrbna Více zde..

Přístaviště Kolín

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Středočeský kraj, Kolín
Přístaviště Kolín
Říční km
920.00
Zahájení realizace stavby
01. 10. 2020
Ukončení realizace stavby
30. 05. 2021
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 21,2 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů

Zajištění krátkodobého a střednědobého podélného stání 5 malých rekreačních plavidel do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody ze 3 odběrných sloupků.

Zajištění krátkodobého stání (zastávka) osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie z odběrného sloupku.
Základní parametry v bodech

Přístaviště malých plavidel

 • pravý břeh Labe v ř. km 919,95 – 920,05
 • plovoucí molo délky 100 m
 • podélné stání pro 5 malých plavidel
 • připojení na elektřinu a vodu
 • celkem 3 sloupky na odběr elektrické energie a vody
 • osvětlení


Stání pro osobní lodní dopravu

 • levý břeh Labe v ř. km 919,80 na Kmochově ostrově
 • vstupní portál
 • osvětlený přístavní můstek
 • kamerový systém
 • odběr elektrické energie (230 a 400V)
 • celkem 1 odběrný sloupek na odběr elektrické energie 

Popis projektu

Popis projektu

Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí:

Přístaviště malých plavidel

Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel se nachází na pravém břehu řeky Labe v ř. km 919,95 – 920,05, ve zdrži VD Klavary, ve městě Kolín, v blízkosti nové lávky přes Labe.
Přístaviště je tvořeno plovoucím molem o délce 100 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 4 ocelové dalby pomocí objímek umožňujících vertikální pohyb v rozsahu aktuálních hladin na Labi. Plovoucí molo je složeno z 10 jednotlivých sekcí, které jsou tvořeny vždy 2 železobetonovými plováky s výplní z polystyrenu a na nich je upevněna ocelová, pozinkovaná nástavba s pochozí plochou s protiskluznou úpravou. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole.
Přístup je zajištěn 2 pohyblivými lávkami délky 5,9 m. Na břehu je navržen kotevní blok pro vázací kruh a pojistný řetěz.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Odběr elektriky a vody bude umožněn prostřednictvím 3 odběrných sloupků.
V rámci záměru bude realizováno venkovní osvětlení. Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla.

Stání pro osobní lodní dopravu 

Přístaviště osobní lodní dopravy je situováno na levém břehu na Kmochově ostrově v ř. km 919,80.
Přístaviště je tvořeno plovoucím ocelovým podhonovým přístavním můstkem o rozměrech 9,0 x 4,0 m.
Molo pro OLD zajišťuje nástup a výstup z plavidel ve dvou výškových úrovních – nižší je ve výšce 0,9 m nad úrovní hladiny a vyšší pak ve výšce 1,5 m nad hladinou. Součástí jsou 3 kotevní bloky, ke kterým je můstek vyvázán. Bloky jsou opatřeny vázacími kruhy pro uchycení úvazných lan a pojistného řetězu.
Výstup z můstku bude zajištěn ocelovou lávkou světlé šíře 1,5 m a délce 10,5 m uložené na betonovou břehovou patku.
Plovoucí můstek je vybaven elektro rozvaděčem společně se čtečkou uživatelských karet a dvojicí zásuvek (230 a 400 V), kamerovým systémem, informačním značením a záchrannými prvky.
V rámci přístaviště bude realizováno osvětlení můstku včetně lávky a vstupního portálu.

Přístaviště bude veřejného charakteru.

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
01. 10. 2020
Dokončení projektu
30. 05. 2021

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb