Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Dnes byl poprvé uskutečněn oficiální zdvih jedinečného kamenného mostu přes velkou plavební komoru na zdymadle Hořín, plně automaticky řízený počítačem. 116 let starý kamenný oblouk byl během dvou let rozebrán a vrácen na novou ocelovou konstrukci, která umožní jeho zdvih pro proplutí až 7 m vysokých lodí. Technická památka tak bude i nadále plně sloužit plavbě nejmodernějších lodí vstříc Praze při zachování její architektury. Nyní je vše připraveno k zahájení zkušebního provozu a během června první vysoké lodě proplují nejen zdymadlem, ale také dalšími třemi zdvižnými mosty přes plavební kanál. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
Práce na zdymadle Hořín jsou ve finále. Po půlročním omezení je obnoven provoz velké plavební komory. Je to dobrá zpráva především pro dlouhé lodě, které už od této chvíle místem proplují směrem na Prahu bez omezení. V současnosti zbývá dokončit nejpozoruhodnější součást projektu – pohyblivý most přes zdymadlo. Stavbaři již připravují zkušební provoz unikátní zdvihací konstrukce, která jednak zachová dokonalou podobu kamenného mostu z roku 1905, a jednak umožní proplout lodím vysokým až sedm metrů. Více zde..

Přístaviště malých plavidel Děčín – Smetanovo nábřeží

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Děčín
Přístaviště malých plavidel Děčín – Smetanovo nábřeží
Říční km
740.20
Zahájení realizace stavby
31. 01. 2021
Ukončení realizace stavby
30. 06. 2021
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 26,7 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého podélného stání 4 malých sportovních a rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody z odběrného sloupku. Celková délka mola 36 m.
Základní parametry v bodech
  • Krátkodobé a střednědobé podélné stání 4 malých sportovních a rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m
  • Připojení na pitnou vodu
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Osvětlení přístaviště
  • Kamerový systém

Popis projektu

Popis projektu
Navrhovaná stavba se nachází na pravém břehu řeky Labe v ř. km 740,20 – 740,23, v intravilánu města Děčín, ale mimo stávající zastavěné plochy, v místě stávající nábřežní zdi na Smetanově nábřeží asi 250 m pod Tyršovým mostem ve směru toku. Předmětem záměru je zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého podélného stání 4 malých sportovních a rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody z odběrného sloupku. Výhledově je počítáno s doplněním mola o 4 výložníky. Přístaviště bude veřejného charakteru.
Přístaviště je tvořeno plovoucím molem o délce 36,0 m a šířce 2,5 m. Pro ukotvení plovoucího mola budou využity dvě ze tří stávajících daleb a bude vybudována jedna nová. K dalbám bude přivařena vodící trouba, která bude umožňovat vertikální pohyb v rozsahu hladin do Qkat. Plovoucí molo je složeno ze 4 jednotlivých pontonů, které jsou tvořeny vždy 2 betonovými plováky s výplní z polystyrenu. K vyvazování plavidel slouží křížová pacholata umístěná na mole. Plovoucí molo je s břehem spojeno přístupovou lávkou.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole bude umístěn odběrný sloupek pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. V rámci záměru bude realizováno venkovní osvětlení mola.

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
31. 01. 2021
Dokončení projektu
30. 06. 2021

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb