Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V sobotu byl slavnostně zahájen provoz čtyř zdvižných mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavě a poprvé pod zdviženými mosty proplula největší česká osobní loď FLORENTINA. Završily se tak stavební práce na modernizaci velké plavební komory Hořín i přestavba dalších celkem sedmi mostů, které nyní umožní proplutí až 7 m vysokých lodí přes plavební kanál. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Právník Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..

Přístaviště malých plavidel Mělník

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Středočeský kraj, Mělník
Přístaviště malých plavidel Mělník
Říční km
836.14
Zahájení realizace stavby
31. 08. 2021
Ukončení realizace stavby
30. 04. 2022
Projektant
Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 78 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění možnosti krátkodobého stání malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob, spouštění plavidel do vody a odběru elektrické energie z 6 odběrných sloupků, ve městě Mělník.
Základní parametry v bodech
  • Krátkodobé stání 20 malých rekreačních plavidel do 20 m
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Připojení na odběr vody
  • Osvětlení přístaviště
  • Kamerový systém
  • Celkem 6 sloupků na odběr elektrické energie a vody
  • Spouštění plavidel do vody

Popis projektu

Popis projektu
Záměr se skládá z přístaviště pro malá plavidla a sjezdu do vody.
Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel se nachází na pravém břehu řeky Labe v ř. km 836,14 – 836,26, ve zdrži VD Dolní Beřkovice, ve městě Mělník, v blízkosti současného přístaviště osobní lodní dopravy a v pěší dostupnosti (cca 600 m) k historickému centru města. Sjezd do vody navazuje na přístaviště v ř. km 836,27 a je napojený na ulici Plavební.
Předmětem záměru je zajištění možnosti krátkodobého vyvázání 20 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a vody z 5 odběrných sloupků a zároveň vybudování sjezdu do řeky pro spouštění plavidel do vody. Jak přístaviště, tak sjezd do vody budou veřejného charakteru.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. Je uvažováno s 1 odběrným sloupkem pro 4 plavidla. V rámci záměru bude realizováno venkovní osvětlení. Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla.
Sjezd do vody je navržen jako šikmý k ose toku a navazuje na stávající komunikaci. Bude tvořen betonovou deskou se sklonem 1:7, šířky 5,8 m, délky 45,5 m a tloušťky 0,2 m s příčnými betonovými prahy na začátku, na konci a v místě změny sklonu rampy. Po stranách budou vybudovány železobetonové opěrné zdi s tím, že na koruně bude osazeno sklopné ochranné zábradlí.
Přístaviště je tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 104,0 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 6 vysokovodních trubkových daleb pomocí objímek umožňujících vertikální pohyb v rozsahu hladin do Q500. Páteřní molo je složeno z 10 jednotlivých pontonů, které jsou tvořeny vždy ocelovou rámovou konstrukcí nesenou 2 plováky tvořenými betonovou skořepinou s výplní z extrudovaného polystyrenu. Součástí mola je 10 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole. Plovoucí molo je s břehem spojeno přístupovou lávkou.
Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
31. 08. 2021
Dokončení projektu
30. 04. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb