Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V sobotu byl slavnostně zahájen provoz čtyř zdvižných mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavě a poprvé pod zdviženými mosty proplula největší česká osobní loď FLORENTINA. Završily se tak stavební práce na modernizaci velké plavební komory Hořín i přestavba dalších celkem sedmi mostů, které nyní umožní proplutí až 7 m vysokých lodí přes plavební kanál. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Právník Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..

Přístaviště malých plavidel Roudnice nad Labem

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Roudnice nad Labem
Přístaviště malých plavidel Roudnice nad Labem
Říční km
811.17
Zahájení realizace stavby
31. 08. 2021
Ukončení realizace stavby
31. 01. 2022
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 27,1 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého stání 15 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a vody ze 4 odběrných sloupků.
Přístaviště bude veřejného charakteru.
Základní parametry v bodech
  • Krátkodobé a střednědobé podélné stání 15 malých rekreačních plavidel do 20 m
  • Připojení na pitnou vodu
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Kamerový systém
  • Celkem 4 sloupky na odběr elektrické energie a vody

Popis projektu

Popis projektu
Navrhovaná stavba se nachází na levém břehu řeky Labe v ř. km 811,170 – 811,270, ve zdrži VD Roudnice nad Labem, na území města Roudnice nad Labem, v blízkosti vlakové stanice Roudnice nad Labem – Bezděkov. Předmětem záměru je zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého stání 15 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a vody ze 4 odběrných sloupků. Přístaviště bude veřejného charakteru.
Přístaviště je tvořeno pevným ocelovým molem o délce 75,0 m a šířce 2,0 m založeným na pilotách. Úroveň přístavního mola je navržena na kótě 150,15 m n. m. Molo bude se břehem spojeno dvěma ocelovými lávkami o šířce 1,7 m, které budou stejně jako molo opatřeny demontovatelným zábradlím. Součástí mola je 7 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu a tvořících boxy pro stání plavidel. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel budou sloužit křížová pacholata na mole.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny 4 odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. V rámci záměru bude realizováno osvětlení mola, které bude zároveň osazeno příslušným plavebním značením a informačním systémem.
Pro přístup k přístavnímu molu bude sloužit stávající veřejná cyklostezka. Dále bude zřízena přístupová komunikace s terénním schodištěm k řídícímu sloupku přístaviště. Přístupová komunikace bude začínat v linii stávající cyklostezky v návaznosti na přístupovou lávku se vstupní bránou.
Přístaviště bude veřejného charakteru.
Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
31. 08. 2021
Dokončení projektu
31. 01. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb