Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V sobotu byl slavnostně zahájen provoz čtyř zdvižných mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavě a poprvé pod zdviženými mosty proplula největší česká osobní loď FLORENTINA. Završily se tak stavební práce na modernizaci velké plavební komory Hořín i přestavba dalších celkem sedmi mostů, které nyní umožní proplutí až 7 m vysokých lodí přes plavební kanál. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Právník Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..

Přístaviště malých plavidel Štětí

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Štětí
Přístaviště malých plavidel Štětí
Říční km
821.66
Zahájení realizace stavby
31. 08. 2021
Ukončení realizace stavby
31. 01. 2022
Projektant
Vodní cesty, a.s.

Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 26,7 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění možnosti krátkodobého až střednědobého stání pro max. 12 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie ze 3 odběrných sloupků, v blízkosti města Štětí.
Základní parametry v bodech
  • Krátkodobé až střednědobé stání 12 malých rekreačních plavidel do 20 m šířky
  • Připojení na odběr elektrické energie ze 3 odběrných sloupků
  • Informační panel
  • Osvětlení přístaviště
  • Kamerový systém

Popis projektu

Popis projektu
Přístaviště malých plavidel je tvořeno pevným molem o délce 62,4 m a šířce 2,15 m. Součástí mola je 6 kusů výložníků osazených šikmo poproudním směrem. Výložníky jsou plovoucími konstrukcemi, nesené plastovými plováky. Konstruovány jsou jako sklopné. V případě potřeby, především při hrozících zvýšených vodních stavech.
Na pevném molu budou osazeny tři odběrné sloupky zjednodušené konstrukce (pevné molo bude při zvýšených vodních stavech zaplaveno). Z hlediska povodňového se počítá se zatopením mola ještě před dosažením průtoku při Q 5-leté.
Osvětlení mola bude řešeno orientačními svítidly.
Z mola na břeh povede lávka dlouhá 4 m.
K molu povede elektrická přípojka pro zajištění přívodu a odběru elektřiny. Přípojka bude dovedena do 3 odběrných stojanů na pevném mole. Jako servisní a obslužné zázemí pro technologii pevného mola je navrženo obslužné rozvaděčové plato, kde výška plata je v úrovni hladiny při Q20. Z plata budou napájena elektrická zařízení na mole. Plato tvoří ocelová konstrukce na sloupcích. Na platě bude rovněž umístěn Informační panel přístaviště a budou zde osazeny dvě fixní nepohyblivé kamery.
Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
31. 08. 2021
Dokončení projektu
31. 01. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb