Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V sobotu byl slavnostně zahájen provoz čtyř zdvižných mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavě a poprvé pod zdviženými mosty proplula největší česká osobní loď FLORENTINA. Završily se tak stavební práce na modernizaci velké plavební komory Hořín i přestavba dalších celkem sedmi mostů, které nyní umožní proplutí až 7 m vysokých lodí přes plavební kanál. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Právník Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..

Přístaviště Oseček

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Středočeský kraj, Oseček
Přístaviště Oseček
Říční km
910.15
Zahájení realizace stavby
01. 10. 2021
Ukončení realizace stavby
30. 05. 2022
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 20,3 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění krátkodobého až střednědobého podélného stání 4 -8 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie, v obci Oseček v blízkosti stávajícího přívozu.
Přístaviště bude veřejného charakteru.
Základní parametry v bodech
  • Krátkodobé až střednědobé podélné stání       4 -8 malých rekreačních plavidel do 20 m
  • podélné plovoucí molo délky 72 m
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Osvětlení přístaviště
  • Kameroý systém
  • Celkem 2 sloupky pro připojení plavidel na elektrickou energii 

Popis projektu

Popis projektu
Navrhovaná stavba se nachází na levém břehu Labe v ř. km 910,15 – 910,27 ve zdrži VD Poděbrady, v obci Oseček. Přístaviště je tvořeno plovoucím molem o délce 72 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 3 ocelové dalby pomocí objímek umožňujících vertikální pohyb v rozsahu aktuálních hladin na Labi. Plovoucí molo je složeno z 8 jednotlivých sekcí, které jsou tvořeny vždy 2 železobetonovými plováky s výplní z polystyrenu a na nich je upevněna ocelová, pozinkovaná nástavba s pochozí plochou s protiskluznou úpravou.
K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole.
Přístup je zajištěn pohyblivou lávkou. Základ lávky tvoří železobetonový blok, který je zároveň i základem pro vstupní bránu.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie prostřednictvím nově vybudované přípojky.
V rámci záměru bude realizováno osvětlení přístaviště.
Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla.
Přístaviště je vybaveno kamerovým systémem, informačním značením a záchrannými prvky.
Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
01. 10. 2021
Dokončení projektu
30. 05. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb