Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V sobotu byl slavnostně zahájen provoz čtyř zdvižných mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavě a poprvé pod zdviženými mosty proplula největší česká osobní loď FLORENTINA. Završily se tak stavební práce na modernizaci velké plavební komory Hořín i přestavba dalších celkem sedmi mostů, které nyní umožní proplutí až 7 m vysokých lodí přes plavební kanál. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Právník Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..

Přístaviště Poděbrady

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Středočeský kraj, Poděbrady
Přístaviště Poděbrady
Říční km
904.14
Zahájení realizace stavby
01. 02. 2021
Ukončení realizace stavby
30. 03. 2022
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 31,9 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
 • Krátkodobé a střednědobé stání 14 malých plavidel max. délky 20 m, s připojením na elektrickou energii a pitnou vodu ze 4 odběrných sloupků
 • Krátkodobé stání osobních lodí (zastávka)
 • Přístaviště bude veřejného charakteru.
Základní parametry v bodech
Plovoucí molo pro malá plavidla
 • na levém břehu řeky Labe v ř. km 904,14 – 904,24
 • stání pro 14 malých plavidel
 • odběr elektrické energie
 • odběr pitné vody
 • celkem 4 sloupky na odběr elektrické energie a vody
Plovoucí molo pro osobní lodě
 • na pravém břehu řeky Labe v ř. km 903,98
 • osvětlený přístavní můstek o rozměrech 9,0 x 4,0 m
 • odběr elektrické energie (230 a 400 V)
 • odběr pitné vody
 • kamerový systém

Popis projektu

Popis projektu
Záměr se skládá z přístaviště pro malá plavidla a z přístaviště osobní lodní dopravy.

Molo pro malá plavidla
Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel se nachází na levém břehu řeky Labe v ř. km 904,14 – 904,24, v podjezí VD Poděbrady, ve městě Poděbrady, nad silničním mostem přes Labe.
Přístaviště je tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 72,8 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 4 ocelové dalby pomocí objímek a plastových válečků umožňujících vertikální pohyb. Páteřní molo je složeno ze 7 jednotlivých pontonů, které jsou tvořeny vždy 2 betonovými plováky s výplní z polystyrenu. Součástí mola je 7 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole. Plovoucí molo je s břehem spojeno 2 přístupovými lávkami s oboustranným zábradlím uloženými na železobetonových břehových blocích.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie.
Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla.

Předpokládaný termín:
zahájení stavby 9/2021, dokončení stavby 3/2022

Molo pro osobní lodní dopravu
Přístaviště osobní lodní dopravy je situováno na pravém břehu řeky Labe v ř. km 903,98, pod silničním mostem přes Labe.
Přístaviště OLD je tvořeno plovoucím ocelovým podhonovým přístavním můstkem o rozměrech 9,0 x 4,0 m.
Molo pro OLD zajišťuje nástup a výstup z plavidel ve dvou výškových úrovních – nižší je ve výšce 0,9 m nad úrovní hladiny a vyšší pak ve výšce 1,5 m nad hladinou. Výstup z můstku bude zajištěn lávkou světlé šíře 1,5 m a délce 10,5 m uložené na betonovou břehovou patku.
Plovoucí můstek je vybaven elektro rozvaděčem společně s čtečkou uživatelských karet a dvojicí zásuvek (230 a 400 V), připojením na vodu, kamerovým systémem, informačním značením a záchrannými prvky.
V rámci přístaviště bude realizováno osvětlení můstku včetně lávky a vstupního portálu.

Předpokládaný termín:
zahájení stavby 2/2021, dokončení stavby 11/2021
Stav projektu
25.3%
100%
Zahájení projektu
01. 02. 2021
Dokončení projektu
30. 03. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb