Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V sobotu byl slavnostně zahájen provoz čtyř zdvižných mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavě a poprvé pod zdviženými mosty proplula největší česká osobní loď FLORENTINA. Završily se tak stavební práce na modernizaci velké plavební komory Hořín i přestavba dalších celkem sedmi mostů, které nyní umožní proplutí až 7 m vysokých lodí přes plavební kanál. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Právník Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..

Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Eltodo EG, a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Středočeský kraj, okres Mělník
Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS
Říční km
843.13
Zahájení realizace stavby
01. 08. 2008
Ukončení realizace stavby
30. 04. 2010
Projektant
Eltodo EG, a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 3,72 mil.
EU - Operační program Doprava 20,825 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Pomocí vysílání korekčních dat DGPS umožnit upřesnění polohy na území České republiky především plavidlům na vodních cestách třídy IV a vyšší. 
Při použití systému zpřesnění polohy pomocí korekčních dat vysílaných na středovlnné frekvenci ve formátu IALA lze dosáhnout zpřesnění určené polohy s chybou 0,5 až 2 metry. Standardně dosahovaná přesnost při určení polohy pouze s pomocí družicového navigačního systému bývá v průměru s chybou +/- 6 m, v extrémech ale i přes 50 m.
Základní parametry v bodech
 • Plně vybavená vysílací stanice včetně kontrolního monitoringu na VD Obříství
  • Vysílací frekvence: 295 kHz
  • ID stanice: 850 (851)
  • Přenosová rychlost: 100 Bps
  • Výstupní výkon vysílače: 200 W
  • Poloha stanice: 50°18'04.98"N 14°29'00.45"E
  • Výška antény: 25 m
 • Dvě externí monitorovací stanice na VD Střekov a Týnec nad Labem
  • Poloha stanice Střekov: 50°38'24.05"N 14°02'55.16"E
  • Poloha stanice Týnec nad Labem: 50°02'08.34"N 15°21'04.62"E
 • Monitorovací software systému na vodohospodářském dispečinku Povodí Labe, státní podnik v Hradci Králové a publikace aktuálních provozních dat v systému LAVDIS (www.lavdis.cz)

Popis projektu

Popis projektu
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.
 

 

Součástí zavedení říčních informačních služeb (RIS) dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES bylo vytvoření podmínek pro aktivní využívaní palubních navigačních systémů Inland ECDIS – v ČR realizováno v rámci systému LAVDIS. Tyto systémy vyžadují polohová data s poměrně vysokou přesností. Využívají se družicové navigační systémy GPS. Při používání polohových signálů GPS bez korekčních signálů dochází k chybám v určení polohy běžně v rozsahu až 50 m, což znemožňuje efektivní a bezpečné využití pro navigaci na palubě lodí. Pro zpřesnění polohových dat se používá tzv. diferenciální GPS (DGPS), která využívá korekčních signálů přijímaných z jiné tzv. referenční stanice, jenž se nachází ve známé poloze a na které lze identifikovat velikost chyby GPS.

Na vodních cestách EU je zaváděn systém korekčních signálů standardu IALA, který slouží na moři a je plně kompatibilní. Koreční signály jsou vysílány na středovlnné frekvenci 283,5 – 325 kHz ze sítě vysílačů s dosahem 200 – 300 km.

V současnosti jsou v prostoru labsko-vltavské vodní cesty k dispozici korekční signály technologie EGNOS a ve velmi omezeném rozsahu signál standardu IALA dosahující z Německa a Rakouska.

Při použití DGPS standardu IALA je dosahováno přesnosti určení polohy s chybou 0,5 – 2 m (dle vzdálenosti od vysílače) včetně automatické kontroly korektnosti polohových dat bez ohledu na terénní podmínky. Významně se tak zlepší bezpečnost plavby a zjednoduší operativní rozhodování vůdce plavidla o optimálním vedení plavidla. V kombinaci s radarem se při snížené viditelnosti podstatně zvýší přehlednost radarového obrazu, významně omezí navigační chyby a celkově zjednoduší průjezd plavebně obtížnými úseky.

Technické řešení přijaté v ČR vychází z projektu opakovaně realizovaného a odladěného v SRN, kde je v provozu 7 DGPS stanic standardu IALA, přičemž čistě pro vnitrozemskou vodní dopravu slouží 4 (Mauken, Iffezheim, Bad Abbach, Koblenz).

Stožár vysílače DGPS byl v České republice umístěn na ostrově mezi plavebním kanálem a řekou Labe v Obříství. Vysílací anténa výšky 25 m je samonosné konstrukce vyvinuté firmou WSV v SRN. V systémové místnosti na zdymadle byly umístěny dvě 19“ rackové skříně s kompletní technologií vysílací stanice a na střeše objektu 3 přijímací antény GPS.

Pro zajištění spolehlivého provozu a maximální přesnosti korekčních dat se předpokládá osazení dvou externích monitorovacích stanic DGPS na plavebních komorách Střekov a Týnec nad Labem.

Systém nevyžaduje stálou obsluhu. Pro operativní řešení možných poruchových stavů a vyhodnocování funkce vysílače slouží kontrolní pracoviště umístěné na Povodí Labe, s.p. v Hradci Králové.


V současné době jsou korekční data z vysílače DGPS využívána plavidly vybavenými transpondéry AIS - více viz portál LAVDIS - systém AIS

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 08. 2008
Dokončení projektu
30. 04. 2010

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb