Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent oddělení realizace. Více zde..
O víkendu 24.a25.10.2020 proběhl výsun nosné konstrukce nového mostu přes plavební kanál Vraňany - Hořín u Vrbna Více zde..

Plavební stupeň Přelouč II

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Pardubický kraj, Přelouč
Plavební stupeň Přelouč II
Říční km
950.00
Zahájení realizace stavby
-
Ukončení realizace stavby
-
Projektant
Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Účel projektu

Popis účelů
Překonání nesplavného úseku Labe mezi koncem vzdutí jezu Týnec nad Labem a zdrží jezu Přelouč. Rozdíl hladin v tomto úseku činí 8,4 m. Nesplavnost je dána proudným úsekem Labe s velkým podélným sklonem tzv. „Labskými Hrčáky“ a vzdutím jezu Přelouč.
Základní parametry v bodech
 • plavební kanál délky 3 150 m 
 • plavební komora 115 x 12,5 m, spád 8,4 m (třída Va)
 • velín a provozní zázemí, přípojky inženýrských sítí
 • příjezdová komunikace k plavební komoře a lokálnímu biocentru Slavíkovy ostrovy délky 2 315 m
 • přeložky komunikací II/333 a III/32219 délky 1 604 m
 • most přes plavební kanál délky 88,5 m
 • most přes Labe délky 105,0 m
 • přeložky a přípojky inženýrských sítí
 • přeložky vodotečí, odvodňovacích kanálů a drénů
 • přeložka nadregionálního biokoridoru Labe a revitalizace
 • rekonstrukce plavební komory

Popis projektu

Popis projektu

 

Stávající jez s plavební komorou a vodní elektrárnou byl dokončen v roce 1927. Nové řešení stupně Přelouč počítá s vybudováním plavebního kanálu v délce cca 3150 m, na kterém bude nová plavební komora. Bezprostředně za odbočením kanálu z řeky začíná dolní rejda plavební komory. Vlastní plavební komora rozměrů 115×12,5×4 m se spádem až 8,4 m bude patřit mezi nejvyšší plavební komory v ČR.

V horní vodě pokračuje dlouhý plavební kanál, který musí křížit stávající silnice, a to zejména silnici II. třídy Přelouč – Břehy. Navíc současný most vedený přes jez šířkově nevyhovuje pro silniční dopravu. Z těchto důvodů zde bude vybudován zcela nový komplex přemostění s novým mostem přes Labe a přes plavební kanál, které naváže na již provozovaný most přes železniční koridor.

Stavba stupně Přelouč II představuje velký zásah do současného území. Plavební kanál je ale veden převážně po zemědělské půdě a na základě požadavku životního prostředí bude doprovázen novým biokoridorem. Vlastní plavební komora částečně zasahuje do biocentra Slavíkovy ostrovy, což je určitá daň za zachování Labských hrčáků. I zde ale bude zásah výrazně kompenzován celkovou revitalizací území včetně přestěhování nejcennějších živočichů a rostlin.

Pro veřejnost bude parkově upraven nově vzniklý ostrov mezi řekou a plavebním kanálem a nové přemostění samozřejmě významně zlepší dopravní poměry. Stavba neznamená žádné zásahy do současné zástavby, nevyžaduje demolice staveb, ale kromě přeložek komunikací je nutné přeložit i mnoho inženýrských sítí.
Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
Není uvedeno
Dokončení projektu
Není uvedeno

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb