Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Spolu s dodavateli jsme převzali veřejný přístav Veselí nad Moravou, abychom ho mohli modernizovat a výrazně zvětšit. Hotovo bude na sezónu 2021, ale už teď se můžete na vizualizacích podívat, jak bude vypadat. Více zde..
Vysokotonážní jeřáb o nosnosti 550 tun dnes snesl celý 115 let starý ocelový železniční most přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou. Ředitelství vodních cest ČR zde buduje projekt na zvýšení podjezdné výšky pro lodě pod mosty na Vltavě, který umožní doplutí moderních vysokých lodí do Prahy. Původní most do června roku 2020 nahradí nový zdvižný, první svého druhu v České republice, dálkově ovládaný z téměř 6 km vzdálené plavební komory Hořín. Více zde..
Úpravy plavební komory Hořín v poločase. Dnes, za účasti médií, zástupců Ministerstva dopravy, Evropské komise, Povodí Vltavy, Středočeského kraje, Mělníku a Hořína, jsme spolu s Metrostavem ukázali, jak postupují práce, při kterých osadíme unikátní zdvižný most a zachováme původní vzhled 105 let staré plavební komory. Více zde..

Plavební stupeň Přelouč II

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Pardubický kraj, Přelouč
Plavební stupeň Přelouč II
Říční km
950.00
Zahájení realizace stavby
-
Ukončení realizace stavby
-
Projektant
Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Účel projektu

Popis účelů
Překonání nesplavného úseku Labe mezi koncem vzdutí jezu Týnec nad Labem a zdrží jezu Přelouč. Rozdíl hladin v tomto úseku činí 8,4 m. Nesplavnost je dána proudným úsekem Labe s velkým podélným sklonem tzv. „Labskými Hrčáky“ a vzdutím jezu Přelouč.
Základní parametry v bodech
 • plavební kanál délky 3 150 m 
 • plavební komora 115 x 12,5 m, spád 8,4 m (třída Va)
 • velín a provozní zázemí, přípojky inženýrských sítí
 • příjezdová komunikace k plavební komoře a lokálnímu biocentru Slavíkovy ostrovy délky 2 315 m
 • přeložky komunikací II/333 a III/32219 délky 1 604 m
 • most přes plavební kanál délky 88,5 m
 • most přes Labe délky 105,0 m
 • přeložky a přípojky inženýrských sítí
 • přeložky vodotečí, odvodňovacích kanálů a drénů
 • přeložka nadregionálního biokoridoru Labe a revitalizace
 • rekonstrukce plavební komory

Popis projektu

Popis projektu

 

Stávající jez s plavební komorou a vodní elektrárnou byl dokončen v roce 1927. Nové řešení stupně Přelouč počítá s vybudováním plavebního kanálu v délce cca 3150 m, na kterém bude nová plavební komora. Bezprostředně za odbočením kanálu z řeky začíná dolní rejda plavební komory. Vlastní plavební komora rozměrů 115×12,5×4 m se spádem až 8,4 m bude patřit mezi nejvyšší plavební komory v ČR.

V horní vodě pokračuje dlouhý plavební kanál, který musí křížit stávající silnice, a to zejména silnici II. třídy Přelouč – Břehy. Navíc současný most vedený přes jez šířkově nevyhovuje pro silniční dopravu. Z těchto důvodů zde bude vybudován zcela nový komplex přemostění s novým mostem přes Labe a přes plavební kanál, které naváže na již provozovaný most přes železniční koridor.

Stavba stupně Přelouč II představuje velký zásah do současného území. Plavební kanál je ale veden převážně po zemědělské půdě a na základě požadavku životního prostředí bude doprovázen novým biokoridorem. Vlastní plavební komora částečně zasahuje do biocentra Slavíkovy ostrovy, což je určitá daň za zachování Labských hrčáků. I zde ale bude zásah výrazně kompenzován celkovou revitalizací území včetně přestěhování nejcennějších živočichů a rostlin.

Pro veřejnost bude parkově upraven nově vzniklý ostrov mezi řekou a plavebním kanálem a nové přemostění samozřejmě významně zlepší dopravní poměry. Stavba neznamená žádné zásahy do současné zástavby, nevyžaduje demolice staveb, ale kromě přeložek komunikací je nutné přeložit i mnoho inženýrských sítí.
Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
Není uvedeno
Dokončení projektu
Není uvedeno

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb