Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Časopis Vodní cesty a plavba 4/2022

9. 1. 2023
Dále se časopis věnuje mj. otevření nového polského průplavu ve Viselském zálivu, stavbu nových rekreačních přístavišť na Labi, opravy Baťova kanálu, modernizaci VD Gabčíkovo, budoucnosti vodníku v lodní dopravě nebo osvobození námořního přístavu Cherson a bitvě na řece Dněpru.
Časopis ke stažení
Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb