Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Konference Vodní doprava na Labi

14. 5. 2015Konference se uskutečnila za osobní účasti ministra dopravy, ministra životního prostředí, 4 náměstků, 3 poslanců parlamentu a dalších více než 110 odborníků a novinářů. Kromě expertů, kteří přednesli své prezentace, se diskuze účastnili nejen pracovníci státní správy resortů dopravy, životního prostředí a zemědělství, ale také řada uživatelů vodních cest z oblasti nákladní, osobní i čistě rekreační plavby. Důležité byly podněty podnikatelské sféry z oblasti průmyslu, kteří vodní dopravu využívají ke své produkci a kteří zaměstávají tisíce občanů.

Úvodem oba ministři vyjádřili svou vůli konečně po 20 letech dohadů rozhodnout o výstavbě plavebního stupně na Labi. Shodli se, že vodní doprava do České republiky patří a současné podmínky Labe nejsou dále udržitelné. Ministr životního prostředí tak očekává brzké předložení doplněné dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí EIA a slíbil, že se jeho resort jí bude kvalifikovaně a odpovědně zabývat.

Na konferenci zazněly výzvy ze strany podnikatelského sektoru, aby se celý proces v co nejkratší době dokončil a zlepšení podmínek pro plavbu na Labi se stalo realitou.

Velký prostor byl věnován diskuzi o variantách, jak plavební podmínky zlepšit. Zazněly tak nejen argumenty z akademické sféry ČVUT, projektantů i dopravců, proč jiné řešení než pomocí plavebního stupně Děčín není vhodné, tak také názory některých nestátních organizací a dalších účastníků, kteří naopak doporučují řešení bez výstavby jezů.

V daném časovém prostoru pro konferenci dostali všichni účastníci možnost vyjádřit veřejně a svobodně svůj názor, což může přispět ke vzájemnému vysvětlení svých postojů. Nastal tak první krok ke konstruktivnímu dialogu.

Program konference včetně přednesených prezentací:

13:30 – 14:00 Prezence

14:00 – 14:30 Úvodní slovo

1. Ministr dopravy Ing. Dan Ťok
2. Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec
3. Náměstek ministra dopravy Ing. Ladislav Němec
4. Náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Berenika Peštová, Ph.D

14:30 – 15:50 Panel I - Potřebujeme v České republice vodní dopravu?

1. Role vnitrozemské vodní dopravy v dopravní strategii České republiky

2. Vnitrozemská vodní doprava a podnikatelský sektor

3. Jak průmysl využívá vnitrozemskou vodní dopravu

4. Potřebuje Česká republika vodní dopravu?

  • Přednášející: Ing. Jana Vitnerová, Arnika

5. Odborná diskuze

15:50 – 16:10 Přestávka
16:10 – 17:30 Panel II - Jaké jsou možnosti zlepšení plavebních podmínek na Labi?

1. Varianty řešení plavebních podmínek na regulovaném úseku Labe

  • Přednášející: doc. Ing. Pavel Fošumpaur, Ph.D, ČVUT v Praze, stavební fakulta, katedra hydrotechniky - prezentace ke stažení

2. Posouzení vlivů na životní prostředí Plavebního stupně Děčín

  • Přednášející: Mgr. Tomáš Šikula, HBH Projekt s.r.o., Ing. Pavel Obrdlík, Ekopontis, s.r.o., autorizovaná osoba EIA - prezentace ke stažení

3. Lze plavební podmínky na Labi řešit i jinak než jezy?

4. Odborná diskuze

17:30 Závěr

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb