Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

7. 7. 2023
Nový letní speciál časopisu Vodní cesty a plavba s úvodním slovem generálního ředitele Povodí Labe Mariánem Šebestou se věnuje mj. návratu parníku Labe do Česka, linkám osobní lodní dopravy Ústeckého kraje, novým přístavištím Ředitelství vodních cest nebo novinkám na Baťově kanále a Horní Vltavě.
29. 6. 2023
Projektový manažer oddělení realizace
28. 6. 2023
Dnes jsme oficiálně uvedli do provozu nové veřejné přístaviště pro 15 malých plavidel v Roudnici nad Labem. Užívat jej bude možné od 1. července. Turisté plující po Labi tak už nebudou nuceni v tomto městě složitě hledat místo pro přistání a budou moci zdarma vyvázat svou loď až na 48 hod. u jednoho z osmi výložníků nového přístaviště.
24. 6. 2023
Ministr dopravy Martin Kupka zahájil spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest Lubomírem Fojtů a starostou Čelákovic Josefem Pátkem provoz dvou nových veřejných přístavišť - plovoucího mola pro přistávání osobní lodní dopravy a mola pro malá rekreační plavidla do délky 20 m. Čelákovice se tak zařadily do sítě veřejných přístavišť, kterou v rámci podpory rekreační plavby intenzivně buduje Ředitelství vodních cest ČR. Zároveň jsou prvním veřejným přístavištěm malých plavidel ve Středočeském kraji.
23. 6. 2023
Pouhých pět měsíců trvala výstavba nové části přístaviště ve Strážnici. Úpravou laguny na straně skanzenu rozšířilo Ředitelství vodních cest prostor pro přistávání lodí v tomto turisty oblíbeném místě Baťova kanálu. Dnes novou část přístaviště uvedl do provozu ministr dopravy Martin Kupka spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů. Od roku 2000 bylo přístaviště rozšířeno už potřetí, protože zájem návštěvníků stále roste.
19. 6. 2023
Krajský úřad Zlínského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí EIA záměrů „Plavební komora Bělov“ a „Rekreační přístav Kroměříž“ tvořících prodloužení splavnosti Baťova kanálu do Kroměříže, jejichž investorem je Ředitelství vodních cest ČR. Další projekční příprava těchto staveb tak může pokračovat.
9. 6. 2023
Už brzy pro vás otevřeme další veřejná přístaviště pro rekreační lodě i osobní lodní dopravu. Strážnice - Čelákovice - Roudnice nad Labem - Poděbrady - Štětí
16. 5. 2023
Již tuto sobotu 20.5. se na Ministerstvu dopravy koná den otevřených dveří. Zveme Vás na bohatým program, v rámci kterého budete mít nejen možnost prohlédnout si i běžně nepřístupné prostory budovy, ale také získat informace o všech druzích dopravy.
6. 4. 2023
Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba s úvodním slovem ředitele Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy ČR Evžena Vydry, které se zaměřuje na projednávané úkoly (Labská smlouva, výměna přístavních území ČR v Hamburku apod.).
Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb