Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Plavební komory Brandýs n/L a Velký Osek opět v provozu

17. 12. 2015
Po 20 letech je v závěru rozsáhlá modernizace plavebních komor na Labi. Poslední plavební komory Brandýs nad Labem a Velký Osek se po více než 2 měsících odstávky vrátily do plného provozu.

Jednalo se o dosud nejsložitější modernizaci plavebních komor, plnou unikátních technologií.

Na plavební komoře Velký Osek bylo nutné po 65 letech kompletně vybourat obě více než 80 m dlouhé betonové zdi plavební komory. Jejich beton byl působením vody tak degradován, že jej nebylo možné opravit a jediným řešením bylo během dvou dvouměsíčních odstávek vybetonování nových zdí. Na žádné jiné plavební komoře nebyla tak radikální modernizace provedena. Použita byla osvědčená technologie povrchu zdí z prefabrikovaných panelů.
Zároveň byla nahrazena původní poklopová horní vrata novými a vyměněny byly kompletní ovládací systémy a elektroinstalace.
Více k modernizaci je k dispozici zde.

Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem spočívala v řešení závažných poruch v založení zdí a dna, které bylo působením tekutých písků nestabilní a hrozilo závažnou poruchou až havárií. Stávající zdi byly po celém obvodu zajištěny injektážemi až po skálu, poté bylo vybouráno původní poškozené dno a nahrazeno novou železobetonovou deskou. Tato deska je také pomocí svislých kotev spojena se skalním podložím, aby nemohlo dojít k jejímu vyplavání. Povrchy zdí už byly v 80. letech modernizovány, nyní byly vyměněny byly kompletní ovládací systémy a elektroinstalace.
Více k modernizaci je k dispozici zde.
Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb