Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Máte zájem podílet se na správě majetku - přístavů, přístavišť a další veřejné infrastruktury vodních cest České republiky? Splňujete podmínky uvedené níže? Pak hledáme právě Vás. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent pro oblast životního prostředí. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..

Strategie vlády v boji s korupcí

V souvislosti s plněním úkolů Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a návazného Akčního plánu boje s korupcí na rok 2018 zveřejňujeme následující:

Postup při vyřizování stížností občanů:
http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti

Etický kodex zaměstnanců ŘVC ČR: 
Řád Ř-08/2022 - ETICKÝ KODEXŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR verze 1.5 platná od 22.2.2022

Protikorupční program:
Řád Ř-06/2014 - PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘVC ČR verze 1.5 platná od 22.2.2022

Směrnice o ochraně oznamovatelů ŘVC ČR
Směrnice S-13/2022 -  SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ verze 1.0 platná od 22.2.2022

 

Jak podat oznámení do vnitřního oznamovacího systému

Online oznámení

Přímý odkaz na webovou stránku s formulářem pro oznámení (doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome):

https://rvccr.whistlelink.com/

 

Osobní oznámení

Sjednejte si schůzku s příslušnou osobou:

Oznámení lze provést rovněž ústně nebo písemně prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupného na webové stránce https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb