Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Již tuto sobotu 20.5. se na Ministerstvu dopravy koná den otevřených dveří. Zveme Vás na bohatým program, v rámci kterého budete mít nejen možnost prohlédnout si i běžně nepřístupné prostory budovy, ale také získat informace o všech druzích dopravy. Více zde..
Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba s úvodním slovem ředitele Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy ČR Evžena Vydry, které se zaměřuje na projednávané úkoly (Labská smlouva, výměna přístavních území ČR v Hamburku apod.). Více zde..

Strategie vlády v boji s korupcí

V souvislosti s plněním úkolů Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a návazného Akčního plánu boje s korupcí na rok 2018 zveřejňujeme následující:

Postup při vyřizování stížností občanů:
http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti

Etický kodex zaměstnanců ŘVC ČR: 
Řád Ř-08/2022 - ETICKÝ KODEXŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR verze 1.5 platná od 22.2.2022

Protikorupční program:
Řád Ř-06/2014 - PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘVC ČR verze 1.5 platná od 22.2.2022

Směrnice o ochraně oznamovatelů ŘVC ČR
Směrnice S-13/2022 -  SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ verze 1.0 platná od 22.2.2022

 

Jak podat oznámení do vnitřního oznamovacího systému

Online oznámení

Přímý odkaz na webovou stránku s formulářem pro oznámení (doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome):

https://rvccr.whistlelink.com/

 

Osobní oznámení

Sjednejte si schůzku s příslušnou osobou:

Oznámení lze provést rovněž ústně nebo písemně prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupného na webové stránce https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb