Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Hlavním důvodem je zastižení odlišných geologických poměrů v místě stavby oproti původnímu projektu. Výstavba nové opěrné zdi v tomto rozsahu bude mít vliv i na provoz na pobřežní cyklostezce. Od 29. listopadu bude nutné zhruba na dva týdny stezku zcela uzavřít. Více zde..
Na stavbě nové plavební komory u Rohatce tento týden zcela zmizel 85 let starý jez Sudoměřice, aby jej mohla nahradit nová konstrukce, která zajistí bezpečnou plavební hladinu Baťova kanálu na další desetiletí provozu vodní cesty. Více zde..
Nové podzimní číslo časopisu Vodní cesty a plavba se věnuje především novinkám Ředitelství vodních cest - výstavbě plavební komory Rohatec/Sudoměřice, ale také dokončení sítě veřejných přístavišť na Labské vodní cestě. Více zde..

Strategie vlády v boji s korupcí

V souvislosti s plněním úkolů Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a návazného Akčního plánu boje s korupcí na rok 2018 zveřejňujeme následující:

Postup při vyřizování stížností občanů:
http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti

Etický kodex zaměstnanců ŘVC ČR: 
Řád Ř-08/2022 - ETICKÝ KODEXŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR verze 1.5 platná od 22.2.2022

Protikorupční program:
Řád Ř-06/2014 - PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘVC ČR verze 1.5 platná od 22.2.2022

Směrnice o ochraně oznamovatelů ŘVC ČR
Směrnice S-13/2022 -  SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ verze 1.0 platná od 22.2.2022

 

Jak podat oznámení do vnitřního oznamovacího systému

Online oznámení

Přímý odkaz na webovou stránku s formulářem pro oznámení (doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome):

https://rvccr.whistlelink.com/

 

Osobní oznámení

Sjednejte si schůzku s příslušnou osobou:

Oznámení lze provést rovněž ústně nebo písemně prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupného na webové stránce https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb