Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

V Roudnici nad Labem začíná stavba servisního centra pro lodě

7. 3. 2023

Roudnice nad Labem, 7. března 2023 – Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu servisního centra pro lodě, které vznikne v těsné blízkosti budovaného přístaviště pro malá plavidla v Roudnici nad Labem. Kromě tankování pohonných hmot nabídne servisní stání plavidlům také možnost odčerpání odpadních a nádních vod, doplnění vody a odevzdání odpadu. Obdobné servisní centrum pro osobní, rekreační i nákladní lodní dopravu v širokém okruhu neexistuje.

Čerpací stanice pohonných hmot bude sloužit osobním i nákladním plavidlům.

Roudnice nad Labem, 7. března 2023 – Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu servisního centra pro lodě, které vznikne v těsné blízkosti budovaného přístaviště pro malá plavidla v Roudnici nad Labem. Kromě tankování pohonných hmot nabídne servisní stání plavidlům také možnost odčerpání odpadních a nádních vod, doplnění vody a odevzdání odpadu. Obdobné servisní centrum pro osobní, rekreační i nákladní lodní dopravu v širokém okruhu neexistuje.

„Ucelená síť čerpacích stanic a servisních center tohoto druhu na Labské vodní cestě chybí. Servisní centrum v Roudnici by mělo být prvním z řady, které Ředitelství vodních cest na Labi a dolní Vltavě plánuje postavit,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR a upřesňuje: „Stavba bude umožňovat bezpečně a pohodlně tankovat pohonné hmoty, doplňovat nádrže pitnou vodou, odčerpávat z lodí odpadní a nádní vody k následné likvidaci, připojit se na elektrickou energii, odevzdávat tříděný odpad a nakupovat drobný spotřební materiál k provozu plavidel. Navazujeme tak na úspěšně fungující servisní centra Ředitelství vodních cest ČR v přístavech Hluboká nad Vltavou a Veselí nad Moravou.“

Servisní centrum bude rozděleno do dvou provozních celků – servisního stání a provozního zázemí. Servisní stání, které je tvořeno pevným molem a dalbami, je situováno přímo u vody. Slouží k přistávání plavidel a přímému čerpání pohonných hmot do lodních nádrží pomocí čerpacích pistolí. Není tak nutná složitá manipulace s kanystry, kdy hrozí riziko znečištění vodního toku. Na servisním stání bude také možné hadicemi přímo z plavidel odčerpat odpadní a nádní (znečištěné ropnými látkami) vody do nádrží umístěných pod pochozí plochou mola, odkud bude odčerpána do zázemí servisního centra. Běžné odpadní vody bude odvádět městská kanalizace, vody znečištěné ropnými látkami budou odváženy k ekologické likvidaci. Zároveň zde mohou lodě doplnit pitnou vodu. Vlastní molo bude uzpůsobeno tak, aby bezpečně odolalo průchodu velkých vod. Provozní zázemí servisního centra bude vybudováno na břehu za cyklostezkou, nad stávající opěrnou zdí, která bude sanována a zároveň v ní bude vybudováno přístupové schodiště. Nad úrovní ohroženou povodněmi tak bude postavena budova s prodejnou, skladovacími nádržemi, čerpacími stojany a stáčecím místem. Pokud bude chtít plavidlo čerpat pohonné hmoty, posádka si na hlavních ovládacích stojanech u provozní budovy navolí částku, druh paliva a vybere stojan a následně může z příslušné čerpací pistole umístěné na servisním stání na mole čerpat pohonné hmoty přímo do plavidla. V rámci technologického zázemí budou umístěny i kontejnery k odběru komunálního a tříděného odpadu.

„Stavba si vyžádá nutná omezení přímo v prostoru staveniště, ale i v blízkém okolí. Do konce dubna bude z důvodu bezpečnosti uzavřen provoz na cyklostezce vedoucí po břehu Labe. Stavba totiž zahrnuje i položení inženýrských sítí, které znamenají výkop přímo v místě cyklostezky. Provoz bude veden po značené objízdné trase přes ulici Sladkovského. Zvýšený bude i provoz stavební techniky, a to především v prvních dvou měsících výstavby. Od května bude již provoz tlumenější, ale i tak se obyvatelům města omlouváme za dočasné nepohodlí spojené se stavebním ruchem,“ říká Jindřich Tautrman, ředitel oblasti VHS společnosti STRABAG Rail, a.s., která stavbu realizuje.

Stavební náklady ve výši 88,31 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Vizualizace:

 

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb