Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Hlavním důvodem je zastižení odlišných geologických poměrů v místě stavby oproti původnímu projektu. Výstavba nové opěrné zdi v tomto rozsahu bude mít vliv i na provoz na pobřežní cyklostezce. Od 29. listopadu bude nutné zhruba na dva týdny stezku zcela uzavřít. Více zde..
Na stavbě nové plavební komory u Rohatce tento týden zcela zmizel 85 let starý jez Sudoměřice, aby jej mohla nahradit nová konstrukce, která zajistí bezpečnou plavební hladinu Baťova kanálu na další desetiletí provozu vodní cesty. Více zde..
Nové podzimní číslo časopisu Vodní cesty a plavba se věnuje především novinkám Ředitelství vodních cest - výstavbě plavební komory Rohatec/Sudoměřice, ale také dokončení sítě veřejných přístavišť na Labské vodní cestě. Více zde..

Oprava jezu Sudoměřice

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Česká republika – Jihomoravský kraj, Sudoměřice, Rohatec; Slovenská republika – Trnavský kraj, Skalica
Oprava jezu Sudoměřice
Říční km
108.00
Zahájení realizace stavby
01. 08. 2023
Ukončení realizace stavby
30. 04. 2024
Projektant
Není uveden
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 36,3 mil Kč

Účel projektu

Popis účelů
Kompletní oprava jezu Sudoměřice pro zajištění spolehlivé plavební hladiny Baťova kanálu a automatická operativní regulace reagující na aktuální změny průtoku vody.

Základní parametry v bodech
  • kompletní oprava tabulového jezu
  • nová konstrukce včetně ocelových stavidel
  • ovládání stavidel cévovými tyčemi
  • nový práh jezu ve tvaru Jamborova prahu
  • provizorní hrazení jezu z dolní i horní vody
  • očištění nánosů a opevnění břehů dlažbou z lomového kamene
  • automatizace provozu jezu

Popis projektu

Popis projektu

V rámci projektu dojde ke kompletní opravě stávajícího jezu Sudoměřice na vodním toku Radějovky tak, aby se prodloužila jeho životnost o minimálně 50 let a po tuto dobu zabezpečoval požadované funkce dle platného manipulačního řádu, zejména zajišťoval plavební hladinu Baťova kanálu. V rámci opravy zůstane koncepčně zachováno stávající technické řešení jezu i související provozní technologie.

Dojde k odstranění původního jezu a vybudování zcela nové konstrukce zachovávající výšku přelivné hrany a šířku jednotlivých polí jezu s jedním středovým pilířem. Hradící konstrukce jsou ocelové tabule pohybované cévovými tyčemi.

Práh jezu je navržen ve tvaru Jamborova prahu a vývar o hloubce 0,3 m pod úrovní upraveného koryta Radějovky pod plavební komorou.

V případě povodňových průtoků v Moravě je možné tabulemi jezu v hradící poloze krátkodobě ochránit jezovou zdrž před zpětným vzdutím z řeky Moravy. Obě jezová pole bude možno zahradit provizorním hrazením, a to jak ze strany horní vody, tak ze strany vody dolní.

Levý břeh Radějovky bude očištěn od současného nánosu a zajištěn stejně, jako břehy upravované Radějovky, tj. dlažbou z lomového kamene. Na pravém břehu je jez napojen na úpravy navrhované v rámci výstavby plavební komory Rohatec - Sudoměřice.

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
01. 08. 2023
Dokončení projektu
30. 04. 2024

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb