Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Již tuto sobotu 20.5. se na Ministerstvu dopravy koná den otevřených dveří. Zveme Vás na bohatým program, v rámci kterého budete mít nejen možnost prohlédnout si i běžně nepřístupné prostory budovy, ale také získat informace o všech druzích dopravy. Více zde..
Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba s úvodním slovem ředitele Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy ČR Evžena Vydry, které se zaměřuje na projednávané úkoly (Labská smlouva, výměna přístavních území ČR v Hamburku apod.). Více zde..

Přístaviště Strážnice - zvýšení přístavní kapacity

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
IDS - Inženýrské a dopravní stavby stavby Olomouc a.s.

Albertova 21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Správce a provozovatel
Není uveden
Jihomoravský kraj, Strážnice
Přístaviště Strážnice - zvýšení přístavní kapacity
Říční km
9.00
Zahájení realizace stavby
20. 12. 2022
Ukončení realizace stavby
30. 06. 2023
Projektant
Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 43,5 mil. bez DPH

Účel projektu

Popis účelů

Vyřešení kritické situace vyčerpané kapacity stávajícího přístaviště Strážnice, které se nachází na levém břehu Baťova kanálu a umožnění plného rozvoje rekreační plavby rozšířením stávající laguny na pravém břehu a výstavbou přístaviště pro 14 malých plavidel a 1 osobní loď.

Přístaviště bude veřejného charakteru.

Základní parametry v bodech
 • demolice stávajícího břehového výpustného objektu
 • nová přípojka el. energie a vodovodu
 • pevné molo délky 119,6 m a šířky 2,5 m pro 14 malých plavidel a 1 plavidlo osobní lodní dopravy
 • bezbariérový přístup
 • dvě výstupní schodiště v koncových úsecích mola
 • středové výstupní schodiště s dlouhými stupni, které zároveň slouží jako prostor k sezení
 • v místě stání plavidla osobní lodní dopravy výstupní rampa pro výstup osob
 • vstupní turniket s turniketovou částí a s prostorem drobného zázemí pro obsluhu v prostoru nově zřízeného vstupu do skanzenu pro propojení přístaviště se skanzenem

Popis projektu

Popis projektu

Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti památkové zóny v centru města Strážnice a

areálu Skanzenu Strážnice – Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, který na areál přístaviště přímo navazuje. Nová část přístaviště byla architektonicky navržena v souladu s požadavky orgánů památkové péče.

Výstavbou dojde k prohloubení a rozšíření stávající břehové laguny odtěžením dna a části stávajícího břehu. Celkem bude odtěženo 3512 m3 zeminy a 223 m3 ornice. Část odtěžené ornice v objemu 26 m3 bude použita pro úpravu terénu v místě stavby. Zbytek bude uložen na skládku.

Tvar mola je zvolen s ohledem na maximální možné využití přístavu. V první části je molo ve tvaru oblouku, na ni navazuje přímá část mola kopírující stávající břeh. Stání plavidel je kolmé k molu s využitím kolmých výložníků, a to i v oblouku, kde jsou výložníky orientovány dostředně. Stání osobní lodní dopravy je záměrně navrženo v blízkosti plavební dráhy, kvůli příznivějším nautickým podmínkám.

Stav projektu
30.2%
100%
Zahájení projektu
20. 12. 2022
Dokončení projektu
30. 06. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb