Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Přístaviště Strážnice - zvýšení přístavní kapacity

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
IDS - Inženýrské a dopravní stavby stavby Olomouc a.s.

Albertova 21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Správce a provozovatel
Není uveden
Jihomoravský kraj, Strážnice
Přístaviště Strážnice - zvýšení přístavní kapacity
Říční km
9.00
Zahájení realizace stavby
20. 12. 2022
Ukončení realizace stavby
23. 06. 2023
Projektant
Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 37,75 mil. bez DPH

Účel projektu

Popis účelů

Vyřešení kritické situace vyčerpané kapacity stávajícího přístaviště Strážnice, které se nachází na levém břehu Baťova kanálu a umožnění plného rozvoje rekreační plavby rozšířením stávající laguny na pravém břehu a výstavbou přístaviště pro 14 malých plavidel a 1 osobní loď.

Přístaviště je veřejného charakteru.

Základní parametry v bodech
 • demolice původního břehového výpustného objektu
 • nová přípojka el. energie a vodovodu
 • pevné molo délky 119,6 m a šířky 2,5 m pro 14 malých plavidel a 1 plavidlo osobní lodní dopravy
 • bezbariérový přístup
 • dvě výstupní schodiště v koncových úsecích mola
 • středové výstupní schodiště s dlouhými stupni, které zároveň slouží jako prostor k sezení
 • v místě stání plavidla osobní lodní dopravy výstupní rampa pro výstup osob
 • vstupní turniket s turniketovou částí a s prostorem drobného zázemí pro obsluhu v prostoru nově zřízeného vstupu do skanzenu pro propojení přístaviště se skanzenem

Popis projektu

Popis projektu

Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti památkové zóny v centru města Strážnice a areálu Skanzenu Strážnice – Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, který na areál přístaviště přímo navazuje. Nová část přístaviště byla architektonicky navržena v souladu s požadavky orgánů památkové péče.

Výstavbou došlo k prohloubení a rozšíření původní břehové laguny odtěžením dna a části stávajícího břehu. Celkem bylo odtěženo 3512 m3 zeminy a 223 m3 ornice. Ornice byla použita pro úpravu terénu v místě stavby.

Tvar mola je zvolen s ohledem na maximální možné využití přístavu. V první části je molo ve tvaru oblouku, na ni navazuje přímá část mola kopírující stávající břeh. Stání plavidel je kolmé k molu s využitím kolmých výložníků, a to i v oblouku, kde jsou výložníky orientovány dostředně. Stání osobní lodní dopravy je záměrně navrženo v blízkosti plavební dráhy, kvůli příznivějším nautickým podmínkám.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
20. 12. 2022
Dokončení projektu
23. 06. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb