Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Pojďte s námi stavět vodní cesty pro 21. století. Hledáme nové kolegyně a kolegy na pozice Odborný referent/ka oddělení realizace a Odborný referent/ka pro životní prostředí. Více zde..
Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba s úvodním slovem ředitele Ředitelství pro stavbu vodních cest Berlín přibližuje nové lodní zdvihadlo Niederfinow. Více zde..

Přístaviště Strážnice - zvýšení přístavní kapacity

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
IDS - Inženýrské a dopravní stavby stavby Olomouc a.s.

Albertova 21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Správce a provozovatel
Není uveden
Jihomoravský kraj, Strážnice
Přístaviště Strážnice - zvýšení přístavní kapacity
Říční km
9.00
Zahájení realizace stavby
20. 12. 2022
Ukončení realizace stavby
30. 06. 2023
Projektant
Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 32,4 mil.

Účel projektu

Popis účelů

Vyřešení kritické situace vyčerpané kapacity stávajícího přístaviště Strážnice, které se nachází na levém břehu Baťova kanálu a umožnění plného rozvoje rekreační plavby rozšířením stávající laguny na pravém břehu a výstavbou přístaviště pro 14 malých plavidel a 1 osobní loď.

Přístaviště bude veřejného charakteru.

Základní parametry v bodech
 • demolice stávajícího břehového výpustného objektu
 • nová přípojka el. energie a vodovodu
 • pevné molo délky 119,6 m a šířky 2,5 m pro 14 malých plavidel a 1 plavidlo osobní lodní dopravy
 • bezbariérový přístup
 • dvě výstupní schodiště v koncových úsecích mola
 • středové výstupní schodiště s dlouhými stupni, které zároveň slouží jako prostor k sezení
 • v místě stání plavidla osobní lodní dopravy výstupní rampa pro výstup osob
 • vstupní turniket s turniketovou částí a s prostorem drobného zázemí pro obsluhu v prostoru nově zřízeného vstupu do skanzenu pro propojení přístaviště se skanzenem

Popis projektu

Popis projektu

Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti památkové zóny v centru města Strážnice a

areálu Skanzenu Strážnice – Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, který na areál přístaviště přímo navazuje. Nová část přístaviště byla architektonicky navržena v souladu s požadavky orgánů památkové péče.

Výstavbou dojde k prohloubení a rozšíření stávající břehové laguny odtěžením dna a části stávajícího břehu. Celkem bude odtěženo 3512 m3 zeminy a 223 m3 ornice. Část odtěžené ornice v objemu 26 m3 bude použita pro úpravu terénu v místě stavby. Zbytek bude uložen na skládku.

Tvar mola je zvolen s ohledem na maximální možné využití přístavu. V první části je molo ve tvaru oblouku, na ni navazuje přímá část mola kopírující stávající břeh. Stání plavidel je kolmé k molu s využitím kolmých výložníků, a to i v oblouku, kde jsou výložníky orientovány dostředně. Stání osobní lodní dopravy je záměrně navrženo v blízkosti plavební dráhy, kvůli příznivějším nautickým podmínkám.

Stav projektu
10.2%
100%
Zahájení projektu
20. 12. 2022
Dokončení projektu
30. 06. 2023
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb