Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Stavební práce na nové plavební komoře Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanálu a na modernizaci přilehlého jezu se od dnešního dne rozbíhají naplno! Od 2. 10. 2023 se proto UZAVÍRÁ CYKLOTRASA podél Baťova kanálu i ZELENÁ TURISTICKÁ TRASA v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez, který se nachází v těsné blízkosti přístaviště Skalica. Více zde..
Projektový administrátor projektu RIS se zaměřením na digitální komunikaci a navigační služby Více zde..
Zveme Vás na Hlubokou, kde se od pondělí 11.9. bude konat již 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu VODA MOŘE OCEÁNY. V pondělí začneme ve 14:00 v našem přístavu Hluboká nad Vltavou ukázkou mobilní čističky vody WERO AQUA, která během chvíle upraví vodu z Vltavy tak, že půjde pít! Přijďte ochutnat! Více zde..

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
SPOLEČNOST Rekreační přístav
společnost IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. a LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Jihomoravský kraj, Veselí na Moravou
Rekreační přístav Veselí nad Moravou
Říční km
17.70
Zahájení realizace stavby
01. 11. 2019
Ukončení realizace stavby
30. 04. 2023
Projektant
Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 97,8 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Účelem stavby bylo vybudovat plnohodnotý rekreakční přístav, který se stane součástí veřejné sítě přístavů na Baťově kanále a bude zajišťovat následující veřejné služby:
 • střednědobé a krátkodobé stání malých plavidel
 • bezpečný nástup a výstup cestujících z malých plavidel
 • zajištění komplexních servisních služeb (čerpání pohonných hmot, napojení na elektrickou energii, pitnou vodu, odběr fekálních a nádních vod, sběr komunálního odpadu)
 • zajištění funkce ochranného přístavu
V přístavním bazénu je vymezen prostor pro obratiště lodí o průměru 24 m.

Základní parametry v bodech
 • Krátkodobé a střednědobé stání celkem 35 malých plavidel o různé velikosti
 • přípojka elektrické energie
 • odběr pitné vody
 • celkem 11 sloupků na připojení plavidel na elektrickou energii a vodu
 • odběr fekálních a nádních vod
 • odběr komunálního odpadu
 • tankování pohonných hmot
 • obratiště lodí o průměru do 24 m v přístavním bazénu
 • spouštění plavidel na sjezdu do vody
 • ochranná funkce za vysokých vodních stavů a zastavení plavby na řece Moravě
 • LED textový panel pro informování posádek o stavu vodní cesty a situaci v přístavu
 • rozhlasové a komunikační zařízení pro komunikaci mezi správcem přístavu a posádkami

Popis projektu

Popis projektu
Stavba se nachází v prostoru původního rekreačního přístavu na území města Veselí nad Moravou, v Jihomoravském kraji. Předmětem záměru je zajištění dostatečně kapacitního a technicky vyhovujícího přístavu v lokalitě města Veselí nad Moravou, který se stane plnohodnotnou součástí veřejné základní sítě přístavů a bude zajišťovat odpovídající veřejné služby, v důsledku čehož dojde zejména k prodloužení délky pobytu uživatelů na vodní cestě a s tím související „zpřístupnění“ rekreačně a turisticky zajímavé lokality města Veselí nad Moravou a přilehlého okolí i pro dlouhodobější návštěvy z vodní cesty, které původní stav plnohodnotně neumožňoval. Přístav poskytuje stání pro celkem 35 plavidel různé velikosti. V přístavním bazénu je vymezen prostor pro obratiště lodí o průměru 24 m. V přístavu jsou zajištěny komplexní servisní služby pro plavidla, které doposud na této vodní cestě chyběly. Přístav bude v neposlední řadě plnit také funkci ochrannou za vysokých vodních stavů a zastavení plavby na řece Moravě. Přístav tak v dotčené lokalitě prakticky zcela eliminuje kritické faktory, které brání dalšímu rozvoji cestovního ruchu na vodní cestě Baťův kanál.
Projekt zahrnoval především rozšíření přístavního bazénu, přístavní mola, servisní centrum a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu – přípojka elektrické energie, pitné vody a kanalizace pro přístav včetně koncových pilířků pro připojení plavidel. V servisním centru je zajištěno i odčerpání fekálních a nádních vod, odběr komunálního odpadu a především možnost tankování pohonných hmot.
Pevná přístavní hrana byla prodloužena k rampě pro zavážení plavidel a na břehu byla vytvořena zpevněná plocha. Stání plavidel je zajištěno kolmo ke břehu mezi výložníky. Pro kotvení osobních lodí bylo v místě původní dřevěné lávky vybudováno nové dřevěné pevné molo délky 14 m a šířky 2 m, umístěné kolmo na pevnou přístavní hranu. Rampa pro zavážení plavidel šířky 6 m a se sklonem 1:7 je umístěna v místě původní rampy a umožňuje zavážení plavidel až do šířky návrhového plavidla. Za rampou pro zavážení plavidel pokračuje na stejné úrovni jako před ní podélně s břehem plovoucí molo s výložníky, které je upevněno na čtyřech nových vysokovodních dalbách. Toto molo kopíruje břehovou linii. Pro přístup na plovoucí molo slouží 2 přístupové lávky. První je situována rovnoběžně se sjezdem do vody, druhá se nachází ve východní části přístavu a je vedena ze stávající cesty šikmo k plovoucímu molu. Dále, směrem do travnaté plochy, byl svah upraven ohumusováním a osetím ve sklonu 1:2.
Přístav je připojen na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. V rámci přístavu je nainstalováno 9 odběrných sloupků umožňujících připojení plavidel k odběru elektrické energie a vody. Dva sloupky jsou umístěny na pevném a zbylé na plovoucím mole. Do systému jsou zapojeny sloupky a zařízení na odčerpávání fekálních vod instalované v roce 2016. V rámci záměru bylo nainstalováno osvětlení přístavních mol a upraveno původní osvětlení areálu přístavu. V prostoru přístavu je nainstalováno celkem 7 pohyblivých kamer. Pro informování posádek o stavu vodní cesty, situaci v přístavu a komunikaci mezi správcem přístavu a posádkami bylo vybudováno informační zařízení – LED textový panel, rozhlasové a komunikační zařízení.
Stav projektu
99%
100%
Zahájení projektu
01. 11. 2019
Dokončení projektu
30. 04. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb