Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Hlavním důvodem je zastižení odlišných geologických poměrů v místě stavby oproti původnímu projektu. Výstavba nové opěrné zdi v tomto rozsahu bude mít vliv i na provoz na pobřežní cyklostezce. Od 29. listopadu bude nutné zhruba na dva týdny stezku zcela uzavřít. Více zde..
Na stavbě nové plavební komory u Rohatce tento týden zcela zmizel 85 let starý jez Sudoměřice, aby jej mohla nahradit nová konstrukce, která zajistí bezpečnou plavební hladinu Baťova kanálu na další desetiletí provozu vodní cesty. Více zde..
Nové podzimní číslo časopisu Vodní cesty a plavba se věnuje především novinkám Ředitelství vodních cest - výstavbě plavební komory Rohatec/Sudoměřice, ale také dokončení sítě veřejných přístavišť na Labské vodní cestě. Více zde..

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou - VD Hněvkovice

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
SMP CZ, a.s.

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8


Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Jihočeský kraj, Hluboká nad Vltavou
Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou - VD Hněvkovice
Říční km
229.04
Zahájení realizace stavby
03. 12. 2010
Ukončení realizace stavby
30. 11. 2012
Projektant
Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno


HYDROPROJEKT CZ a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 535,17 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů

Cílem staveb druhého úseku od jezu Hluboká nad Vltavou do zdrže Vodního díla Hněvkovice je napojení dalších zhruba 11 km vodní cesty k 1. úseku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. S prvním úsekem tak bude k dispozici již přes 19 km rekreační vodní cesty. Návštěvníkům se tak zpřístupní vodní nádrž Hněvkovice, kde v současnosti probíhá pouze izolovaná plavba.

Splavněním úseku až po Týn nad Vltavou se jihočeská Vltava plavebně napojí na nádrž Vodního díla Orlík a tím výrazně rozšíří turistický potenciál o celou Orlickou nádrž na Vltavě a Otavě.

Základní parametry v bodech
  • Plavební komora u jezu Hluboká nad Vltavou
  • Zajištění plavebních hloubek ve zdrži Vodního díla Hněvkovice

Popis projektu

Popis projektu

Upravovaný úsek začíná nad jezem Hluboká nad Vltavou. Ukončen je ve zdrži Vodního díla Hněvkovice.

 

 

 

Plavební komora u jezu Hluboká nad Vltavou

Plavební komora o spádu cca 3 m (dle vodního stavu) umožní plavidlům překonání jezu Hluboká nad Vltavou. Dispozičně je vysunuta do horní vody a bude umístěna ve stávající vorové propusti. V horním ohlaví budou osazena klapková vrata s nepřímým plněním jednostranným krátkým obtokem a v dolním ohlaví pak desková jednokřídlá vrata s přímým prázdněním. V obou rejdách jsou umístěna čekací stání pro malá a velká plavidla. Z velínu plavební komory bude možné novým řídícím systémem ovládat plavební i jezové prvky.

Stavba byla zahájena v roce 2010 a dokončena v roce 2012.

 

Zajištění plavebních hloubek ve zdrži Vodního díla Hněvkovice

Požadovaná hloubka 1,6 m bude zajištěna prohrábkou dna koryta vodního toku v délce 3,3 km zdrže VD Hněvkovice. Hladina je trvale udržována na úrovni dle platného manipulačního řádu. Stavba bude umožňovat dosažení výhledové hladiny, na kterou byla přehrada realizována. Součástí stavby je i instalace plavebního značení a kilometráže vltavské vodní cesty. Dále bude vybudována usměrňovací hrázka v délce 791 m za účelem oddělení plavební dráhy od prostoru mělčin a ostrůvků, v konci vzdutí vodní nádrže Hněvkovice. Poslední stavbou tohoto záměru bude stání pro osobní lodní dopravu Hluboká nad Vltavou – Hamry. 160 m od silničního mostu vznikne plovoucí molo s bezbariérovým přístupem, které bude fungovat jako zastávka pro linkovou plavbu.

Stavba byla zahájena v roce 2010 a dokončena v roce 2012.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
03. 12. 2010
Dokončení projektu
30. 11. 2012

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb