Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Hlavním důvodem je zastižení odlišných geologických poměrů v místě stavby oproti původnímu projektu. Výstavba nové opěrné zdi v tomto rozsahu bude mít vliv i na provoz na pobřežní cyklostezce. Od 29. listopadu bude nutné zhruba na dva týdny stezku zcela uzavřít. Více zde..
Na stavbě nové plavební komory u Rohatce tento týden zcela zmizel 85 let starý jez Sudoměřice, aby jej mohla nahradit nová konstrukce, která zajistí bezpečnou plavební hladinu Baťova kanálu na další desetiletí provozu vodní cesty. Více zde..
Nové podzimní číslo časopisu Vodní cesty a plavba se věnuje především novinkám Ředitelství vodních cest - výstavbě plavební komory Rohatec/Sudoměřice, ale také dokončení sítě veřejných přístavišť na Labské vodní cestě. Více zde..

Purkarec

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Jihočeský kraj, Hluboká nad Vltavou
Purkarec
Říční km
217.34
Zahájení realizace stavby
01. 01. 2015
Ukončení realizace stavby
30. 09. 2015
Projektant
PSK TUZAR s.r.o.

Ostrovského 11, 150 00 Praha 5

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 19,8 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
 • Krátkodobé a střednědobé stání malých plavidel do 48 hod, s připojením na elektrickou energii ze 2 odběrných sloupků
 • Krátkodobé stání osobních lodí (zastávka)
 • Přístaviště tvoří plovoucí molo, bezbariérový přístupový chodník - lávka
 • Přístaviště je veřejného charakteru.
Základní parametry v bodech
 • na levém břehu Vltavy v ř. km 217,337 – 217,387, v obci Purkarec
 • plovoucí molo z betonových plováků délky 50 m
 • stání pro malá plavidla nebo zastávka osobní lodi max. délky 44 m a šířky 5,60 m
 • pohyblivá lávka délky 10 m pro bezbariérové napojení na břeh
 • připojení plavidel na elektrickou energii pomocí 2 odběrných sloupků
 • osvětlení

Popis projektu

Popis projektu

Přístaviště slouží pro krátkodobé stání plavidel veřejné osobní lodní dopravy a malých plavidel uživatelů vltavské vodní cesty.

Nachází se na levém břehu Vltavy v ř. km 217,337 – 217,387, v obci Purkarec. Dílo je součástí výstavby a  modernizace dopraní infrastruktury vltavské vodní cesty.

Základní parametry:

Molo o délce 50 m se skládá z pěti betonových plováků o šířce 2,4 m, délce 10 m a výšce boku 1,1 m a z jednoho betonového plováku o šířce 2,4 m, délce 8 m a výšce boku 1,1 m.

Každý plovák je kotven objímkou na ocelovou sloupovou dalbu, která vede molo v celém rozsahu hladin. 5 daleb ve vzdálenosti 10 m je ukotveno šrouby do železobetonového základu, který je prostřednictvím mikropilot zakotven do skalnatého podkladu. Pod plováky jsou tzv. dosedací prvky, které zajišťují bezpečné dosednutí plovoucích pontonů při poklesu hladiny pod minimální plavební hladinu. Pohyblivá lávka spojuje břehovou komunikaci s molem, o šířce 2,1 m a délce 10 m. Molo je vybaveno pilířky pro připojení plavidel na elektrickou energii, záchrannými kruhy, informačním a plavebním značením a osvětlením.

Popis stavby:

Stavba přístaviště se nachází na levém břehu Vltavy vedle kostela sv. Jiří a márnice, kulturních památek obce. Architektura přístaviště je shodná s obdobnými stavbami provozovanými na vltavské vodní cestě. Přístaviště tvoří plovoucí molo na úrovni hladiny. Sloupové dalby působí v prostředí subtilně, jejich výška končí v úrovni povrchu vyhlídkové terasy.

V rámci výstavby došlo také k obnovení břehové komunikace, stávající vstup do vody byl upraven dlažbou z lomového kamene. Nábřežní zeď z r. 1989 byla postavena před napuštěním VD Hněvkovice. Při budování přístaviště byla zeď sanována a povrchově ošetřena. K řece vedla pouze nezpevněná pěšina, která byla nahrazena přístupovou komunikací šířky 2,4 m. Tato komunikace je napojena na komunikaci III. třídy 12221 a vede jednak k nástupu na pohyblivou lávku a na molo a jednak na vyhlídkovou terasu na břehu nad molem. Investorem této komunikace bylo město Hluboká nad Vltavou.

Molo kopíruje břeh ve směru sever – jih, rovnoběžně se stávající opěrnou zdí. Skládá se z pěti betonových plováků o šířce 2,4 m, délce 10 m a výšce boku 1,1 m a jednoho betonového plováku o šířce 2,4 m, délce 8 m a výšce boku 1,1 m. Betonové plováky jsou tvořeny železobetonovou skořepinou vyplněnou extrudovaným polystyrenem. Plováky jsou vzájemně pružně spojené do jednoho celku, každý desetimetrový plovák je prostřednictvím objímky suvně kotven na ocelovou sloupovou dalbu. Opěrný váleček zamezuje náklonu mola. Jednotlivé pontony plovoucího mola jsou kotveny na sloupové dalby. Celkem je provedeno 5 daleb ve vzájemných vzdálenostech 10 m. Dalby jsou šrouby kotveny do železobetonového základu, který je prostřednictvím mikropilot zakotven do skalního podkladu. Vzhledem k místní konfiguraci terénu bylo nutno zajistit bezpečné dosednutí plovoucích pontonů při případném zaklesnutí hladiny nádrži pod minimální plavební hladinu. Byly zřízeny tzv. dosedací prvky, které jsou umístěny vždy pod betonovými přepážkami plovoucích pontonů. Dosedací prvek sestává z dřevěných, dubových trámců kotvených do železobetonového základu.

Dalby jsou vyrobeny z ocelových trubek DN 700, nahoře ukončené kuželovitou stříškou výšky 600 mm. Plný profil dalby je ukončen na kótě 372,1 – což je 0,5 m nad výhledovou maximální hladinou (371,6 m n/m). Dřevěná paluba s protiskluzovou úpravou je na betonové konstrukci pontonu ve dvou úrovních, výšky nad hladinou 620 a 900 mm, pro bezpečný a pohodlný nástup a výstup cestujících. Přechod mezi oběma úrovněmi podlahy je ve spádu umožňující pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Na nábřežní straně a na čelech je molo opatřeno pozinkovaným zábradlím o výšce 1100 mm. Pro vyvazování plavidel slouží 5 litých ocelových pacholat pro maximální vyvazovací sílu 30 kN. Pacholata i rohatinky jsou upevněny k plovákům pomocí ocelové konstrukce tak, aby byly ve výšce podlahy.

Pro umožnění bezbariérového přístupu ze břehu na molu je mezi pevnou částí břehové komunikace (nástupní plochou) a nástupním plovákem o délce 8 m osazena 10 m dlouhá a 2,1 m široká pohyblivá lávka, s pochozím povrchem z kompozitových lamel. Lávka je ukotvená do břehu čepy kotvenými v železobetonovém základu a prostřednictvím plastových koleček volně uložená na mole. Molo je vybaveno dvěma odběrnými sloupky, které slouží vyvázaným plavidlům k připojení k elektrické síti. Odběrné sloupky jsou opatřeny čipovým terminálem s měřící jednotkou a lze je využívat s nabitou čipovou kartou. Dále jsou na molu instalované záchranné kruhy, informační a plavební značení a osvětlení.

Kolem řeky také vede nová cyklostezka z Českých Budějovic přes Purkarec do Týna nad Vltavou. Příjemnou zastávkou po této cyklostezce může být další objekt realizovaný v rámci Splavnění Vltavy – Přístav Hluboká nad Vltavou. Tuto vyjížďku lze spojit s návštěvou romantického zámku Hluboká, který se tyčí na kopci nad řekou Vltavou.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 01. 2015
Dokončení projektu
30. 09. 2015

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb