Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Stavební práce na nové plavební komoře Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanálu a na modernizaci přilehlého jezu se od dnešního dne rozbíhají naplno! Od 2. 10. 2023 se proto UZAVÍRÁ CYKLOTRASA podél Baťova kanálu i ZELENÁ TURISTICKÁ TRASA v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez, který se nachází v těsné blízkosti přístaviště Skalica. Více zde..
Projektový administrátor projektu RIS se zaměřením na digitální komunikaci a navigační služby Více zde..
Zveme Vás na Hlubokou, kde se od pondělí 11.9. bude konat již 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu VODA MOŘE OCEÁNY. V pondělí začneme ve 14:00 v našem přístavu Hluboká nad Vltavou ukázkou mobilní čističky vody WERO AQUA, která během chvíle upraví vodu z Vltavy tak, že půjde pít! Přijďte ochutnat! Více zde..

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
SMP CZ, a.s.

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8


Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Jihočeský kraj, Hluboká nad Vltavou
Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
Říční km
229.12
Zahájení realizace stavby
01. 01. 2013
Ukončení realizace stavby
30. 09. 2014
Projektant
Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno


ATELIER 8000 spol. s r.o.

Radniční 7 370 07 České Budějovice

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 209,8 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Přístav slouží pro krátkodobé i dlouhodobé stání malých plavidel uživatelů Vltavské vodní cesty ke krátkodobému stání jednoho návrhového plavidla (do velikosti 44 x 5,6 m s ponorem do 1,3 m) a jedné osobní lodi (do velikosti 27 x 5,6 m). Uzávěr vjezdového objektu umožňuje ochranu přístavu za vysokých vodních stavů až do výše Q20, tj. dvacetileté vody. Lodě zde tak budou moci bezpečně kotvit i při zvýšených průtocích. Uživatelé zde zároveň naleznou i místo pro spouštění a vytahování lodí. Uzávěr vjezdového objektu současně umožní ochranu dotčeného území na úroveň Q20.
Základní parametry v bodech
  • 73 stání malých plavidel, z toho jedno vhodné pro stání osobní lodi
  • 1 stání návrhového plavidla v přístavu
  • stání pro osobní lodní dopravu
  • maximální ponor plavidla 1,3 m, plavební hloubka 1,8 m
  • vjezdový objekt šířky 12 m
  • zdvižná lávka z 2,5 m na 5,25 m

Popis projektu

Popis projektu

Informace o provozu přístavu

Pro místo budoucího přístavu v Hluboké nad Vltavou byl vybrán v současné době zanesený meandr řeky Vltavy. Prostorem meandru a tedy i přístavu protéká náhon k lokalitě Hamry. Ten je využíván pro přivádění vody k malé vodní elektrárně a také pro historické čerpadlo, dopravující závlahovou vodu do státního zámku Hluboká nad Vltavou. Současný tvar meandru byl z velké části zachován. Do břehů bylo zasahováno citlivě a v co nejmenší míře. Pro zajištění plavební hloubky 1,8 m od minimální plavební hladiny došlo k úpravě dna. Dno přístavu bylo plynule napojeno na svahy nad vodní hladinou. Při stavebních a zemních činnostech úpravy bazénu došlo k částečnému odtěžení středové šíje. Vznikly tak dva spojené vodní bazény. Projekt návrhu přístavu vycházel z podmínky maximálního zachování citlivého přírodního prostředí lokality a integrálního zapojení nové funkce přístavu. V severní části bazénu podél silnice je přístavní molo nábřeží tvořené svislou zdí. Svým tvarem a umístěním respektuje linii současného břehu. Molo je umístěno před svahem s minimálním zásahem do břehu. S východní částí, kterou charakterizuje linie pevného mola, je spojeno pevnou lávkou. Pevné molo vedoucí k jižní straně plynule navazuje na stání osobních lodí v přístavu. Molo je tvořeno ocelovou konstrukcí na stojkách s úrovní podlahy 0,4 m nad maximální plavební hladinou. Břeh přírodního charakteru je tak zachován. Stání osobních lodí tvoří svislá zeď se dvěma úrovněmi (0,4 m a 0,9 m nad maximální plavební hladinou v přístavu). Stání je také vybaveno vysokovodními vázacími prvky pro stání plavidel při zvýšených průtocích. Dominantu přístavu tvoří vjezdový objekt s architektonicky zajímavě řešenou zdvižnou lávkou. V dolní poloze je podjezdná výška pod mostem 2,5 m, ve zdvižené poloze 5,25 m. Lávka je zdvihána svisle pomocí čtveřice hydraulických válců. Užitná šířka vjezdového objektu je 11,8 m. Vjezdový objekt je možno zahradit a zabránit vniknutí vody do průtoku Q20. Západní obvod přístavu je osazen plovoucím molem, které je spojeno s břehem lávkou. I zde je zachován současný charakter přírodě blízkých břehů s vegetací. Navazující železobetonová rampa pro spouštění plavidel je ve sklonu 1:7, o šířce 6 m s ohraničením svislými zdmi proměnné výšky. Přístavní molo u rampy pro spouštění plavidel je navrženo v místě, kde současný břeh ve značné míře zasahuje do prostoru bazénu. Pro vytvoření plynulé linie přístavní hrany navazující na přístavní molo nábřeží byla v těchto místech nezbytná úprava konfigurace břehu. Na rozhraní přístavního mola u rampy pro spouštění plavidel a přístavního mola nábřeží je osazena lávka umožňující přístup na plovoucí mola umístěná kolem ostrova. Příjezd do přístavu je řešen ze stávající komunikace přímo na parkoviště v severní části přístavu vybudované městem Hluboká nad Vltavou. Provoz na parkovišti je řešen jednosměrně. Nedílnou součástí přístavu je i stání pro osobní lodní dopravu na levém břehu Vltavy nad vjezdem do přístavu. Toto přístaviště tvoření plovoucí betonové molo spojené s břehem ocelovou lávkou. Do prostoru přístavu bude přivedena cyklistická doprava ze směru od Českých Budějovic podél přístaviště osobních lodí na řece a také ze směru od Purkarce po levém břehu Vltavy. 

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 01. 2013
Dokončení projektu
30. 09. 2014

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb